WWW.CELYSVET.CZ - encyklopedie: sudoku, rostliny, psi, kočky, státy, zábava

Zadání Sudoku č. 1, obtížnost: MÍSTR

  5 3
    2
    8
     
     
     
     
9 3 8
    6
     
     
     
    3
    4
6    
  9 2
8 6 7
3 4 1
     
     
     
5 6  
    8
  3  
     
  1  
    9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Řešení Sudoku č. 1

1 5 3
7 6 2
9 4 8
8 9 6
1 4 5
3 2 7
7 2 4
9 3 8
1 5 6
6 1 4
3 2 5
8 9 7
7 8 3
9 1 4
6 5 2
5 9 2
8 6 7
3 4 1
4 7 1
2 3 9
5 8 6
5 6 9
4 7 8
2 3 1
2 8 3
6 1 5
4 7 9

Číslice pootočeny o 90 stupňů.
Celé Sudoko je bez pootočení.