WWW.CELYSVET.CZ - encyklopedie: sudoku, rostliny, psi, kočky, státy, zábava

Zadání Sudoku č. 1, obtížnost: MÍSTR

6 2  
    3
     
     
    5
4 7  
3    
  1  
  2  
  1  
    7
  3  
3    
1    
     
  6  
     
1 9  
4   1
     
  5  
7    
6 5  
8    
    2
8 4  
7 3  
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Řešení Sudoku č. 1

6 2 5
7 4 3
1 9 8
9 1 8
2 6 5
4 7 3
3 7 4
9 1 8
5 2 6
9 1 2
5 6 7
8 3 4
3 8 7
1 9 4
5 2 6
4 6 5
2 8 3
1 9 7
4 8 1
3 7 9
2 5 6
7 3 9
6 5 2
8 4 1
6 5 2
8 4 1
7 3 9

Číslice pootočeny o 90 stupňů.
Celé Sudoko je bez pootočení.