WWW.CELYSVET.CZ - encyklopedie: sudoku, rostliny, psi, kočky, státy, zábava

Zadání Sudoku č. 1, obtížnost: VELMÍSTR

  8  
  9  
7    
     
     
    1
     
  5  
     
    9
     
     
4    
3 5  
     
     
     
  2 9
3    
  1 8
     
     
     
1    
     
     
5    
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Řešení Sudoku č. 1

2 8 1
4 9 6
7 5 3
5 4 6
2 7 3
8 9 1
9 3 7
8 5 1
2 4 6
1 3 9
8 6 2
5 4 7
4 2 7
3 5 9
6 1 8
6 8 5
7 1 4
3 2 9
3 2 5
9 1 8
6 7 4
9 6 4
7 3 5
1 8 2
1 7 8
4 6 2
5 9 3

Číslice pootočeny o 90 stupňů.
Celé Sudoko je bez pootočení.