WWW.CELYSVET.CZ - encyklopedie: sudoku, rostliny, psi, kočky, státy, zábava

Zadání Sudoku č. 1, obtížnost: VELMÍSTR

     
     
    6
5    
    2
4    
    2
1   7
    5
    3
  5  
1    
    7
    4
     
    8
     
     
    4
    9
  6  
  5  
     
     
     
     
  5 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Řešení Sudoku č. 1

9 8 1
4 3 5
2 7 6
5 7 6
9 8 2
4 1 3
3 4 2
1 6 7
8 9 5
6 4 3
8 5 2
1 9 7
1 9 7
3 6 4
8 2 5
5 2 8
9 7 1
6 3 4
7 1 4
5 2 9
3 6 8
6 5 9
7 3 8
2 4 1
2 8 3
4 1 6
7 5 9

Číslice pootočeny o 90 stupňů.
Celé Sudoko je bez pootočení.