WWW.CELYSVET.CZ - encyklopedie: pokojové rostliny, psi, kočky, státy ___________________________________________________________________________________

Chile (Republica de Chile)


ZEMĚ SVĚTA


Země táhnoucí se v úzkém pruhu kolem jihozápadního pobřeží Jižní Ameriky…


Název CZ: Chilská republika
Název ENG: Chile
Originální název: Republica de Chile
Hlavní město: Santiago (4 645 000 obyv.)
Počet obyvatel: 15 855 330
Rozloha (km2): 756 950
Hustota osob/km2: 21
Umístění: jihozápad Jižní Ameriky
Sousedi: Argentina, Bolívie, Peru
Úřední jazyk: španělština
Gramotnost: 95,2
Náboženství: katolíci (84%), protestanti (13%)
Národnostní složení: Chilané (91%), Araukáni (6%)
Politický stav: republika
Členství v mezinárodních organizacích: OSN, APEC, ALADI, SELA
Měna: chilské peso (CLP) = 100 centávů
Kurz (Kč): 100 pesos = 4,429 (25. 8. 2005)
Časové pásmo: UTC –4, AST (Atlantic Standard Time); UTC –6, CST (Central Standard Time)
Mezinárodní zkratka: CHL
Doména (internet): .cl
Předvolba (telefon): 0056, 00562
mobil: 005690, 005691, 00568, 00569
Ekonomika: V průmyslu pracuje zhruba 26% obyv., v zemědělství 19%. Na HDP se průmysl podílí téměř 40% a zemědělství jen asi 9%. Inflace 1,5%, nezaměstnanost se drží pod 9%, zahr. dluh 44 mld. USD.
Hlavní odvětví ekonomiky: průmysl
HDP (USD): 154,6 mld.
HDP (na 1 obyv. v USD): 9 900
Vodní plocha (km2): 8 150
Velká města: Concepción, Vina del Mar
Hlavní řeky: Bío-Bío
Moře: Tichý oceán
Podnebí: mírný pás, tropický pás, subtropický pás
Úhrn srážek: na severu jsou srážky téměř nulové, ve střední části země 380 mm, na jihu 365 mm
Roční teploty: na severu 15,7°C (v létě) až 21,7°C (v zimě), ve střední části země 8,5°C (v létě) až 20,3°C (v zimě), na jihu 1,8°C (v létě) až 10,9°C (v zimě)
Reliéf: úzký pruh území Chile je podélně rozdělen pásmem Pobřežní Kordillery, nížinami a sníženinami a velehorským pásmem And; pásmo pobřežních hor se snižuje a zužuje od severu k jihu; nížinná oblast začíná ve střední části země a táhne se až k zálivu Ancúd; nejvyšší hora Llullaillaco (6 723 m n. m.)
Flora: lesy mírného pásu, pouště a polopouště
Fauna: pstruh, losos, makrela, lama guanako, lachtan jihoamerický, rozmanité druhy ptactva (např. kondor) a množství druhů papoušků, lama huanaco, vikuňa, jelen, puma; nevyskytují se zde jedovatí hadi a pavouci
Využití plochy: lesy (24%), pastviny (19%), orná půda (5%), ostatní (52%)
Zajímavosti (příroda): sopka Licancabur (na severu země), pohoří Andy
Historie:
V 15. stol. se na tomto území usadili Inkové a vytvořili zde systém pevností. Na jihu jejich rozmach zastavil kmen Araukánců. V roce 1536 začalo okupování území Španěly. Zpočátky, když nenašli takové bohatství jako v Peru se stáhli. První kolonie zde Španělé založili v roce 1541. Osídlení se postupně rozšiřovala, kromě jihu, kde stále kladli znační odpor Indiáni. A to až do začátku 19. stol.
V roce 1810 začal postupný boj o nezávislost, který byl vyvolán hnutím v sousedních koloniích. V roce 1814 se do boje za nezávislost zapojila většina obyvatel. V roce 1817 vojsko vedené José de San Martínem porazilo Španěly u Chacabuco. Následující rok byla vyhlášena nezávislost země. Nedlouho po to vznikl konflikt mezi armádou a velkými vlastníky půdy, který byl vyřešen roku 1830.
Následovalo období vesměs demokratických vlád až do roku 1873. V průběhu 19. stol. bylo Chile několikrát ve válce. Nezávislost země uhájila, dokonce získala rozsáhlá území na severu. Po I. světové válce začalo hospodářství země upadat.
Od 60. let 20. stol. rostla politická nestabilita. Od roku 1970 se začala země orientovat promarxisticky, došlo k rozsáhlému znárodňování a dalším pozemkovým reformám. V roce 1973 byla vláda svržen vojenským pučem generála Augusto Pinocheta Ugarte. Následovala vojenská diktatura fašistického typu. V roce 1989 ve volbách zvítězila umírněná opozice. Následující rok Pinochet odstoupil a prezidentem se stal Patricio Aylwin Azócar.
Popis státu:
Země má množství nerostných surovin (uhlí, ropa, zemní plyn, měď, nikl, platina, diamanty, železná ruda). Vodní energie tvoří 35%.
Hlavníme zemědělskými plodinami jsou pšenice, rýže, cukrová řepa, citrusy, brambory, zelenina a ovoce. Chová se skot, ovce, prasata.
Vývoz: měď, ryby, železná ruda, zlato, rýže.
Dovoz: spotřební zboží, dopravní a strojní zařízení
Hlavními obchodními partnery jsou USA, Japonsko, Brazílie, Mexiko, Čína a Německo.

___________________________________________________________________________________