WWW.CELYSVET.CZ - encyklopedie: pokojové rostliny, psi, kočky, státy ___________________________________________________________________________________

Rada Evropy (Council of Europe)


ZEMĚ SVĚTA


Mezinárodní vojensko-politická organizace


Zkratka: CE
Název CZ: Rada Evropy
Originální název: Council of Europe
Datum vzniku: 1949
Počet členů: 46
Sídlo: Štrasburk

Zakládající členové: Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Řecko, Spojené království, Švédsko, Turecko

Členové (rok přijetí): Island (1950), Německo (1951), Rakousko (1956), Kypr (1961), Švýcarsko (1963), Malta (1965), Portugalsko (1976), Španělsko (1977), Lichtenštejnsko (1978), San Marino (1988), Finsko (1989), Maďarsko (1990), Polsko (1991), Bulharsko (1992), Česká republika (1993), Estonsko (1993), Litva (1993), Rumunsko (1993), Slovensko (1993), Slovinsko (1993), Andorra (1994), Albánie (1995), Irsko (1995), Lotyšsko (1995), Makedonie (1995), Moldavsko (1995), Ukrajina (1995), Chorvatsko (1996), Rusko (1996), Gruzie (1999), Arménie (2001), Ázerbajdžán (2001), Bosna a Hercegovina (2002), Srbsko a Černá hora (2003), Monako (2004)

___________________________________________________________________________________