WWW.CELYSVET.CZ - encyklopedie: pokojové rostliny, psi, kočky, státy ___________________________________________________________________________________

Vakcinace králíků (proti myxomatóze a moru)


Užitečné informace


Jako další prevenci lze doporučit ošetření proti kokcidióze.


Přestože pravděpodobnost výskytu myxomatózy a moru králíků je při chovu králíka v bytě velmi malá, doporučujeme v půlročních intervalech proti těmto onemocněním vakcinaci provádět. Jako další prevenci lze doporučit ošetření proti kokcidióze. Častým problémem u králíků je rovněž plísňové onemocnění kůže - tzv. dermatomykóza. I proti němu je možná vakcinace.

Článek poskytla Veterinární klinika Jičín-VET: www.jicinvet.cz

___________________________________________________________________________________