WWW.CELYSVET.CZ - encyklopedie: pokojové rostliny, psi, kočky, státy ___________________________________________________________________________________

Úvod (Úvod)


SVĚT GEOMETRIE


Geometrie je významnou součástí matematiky !!!


Geometrie je významnou součástí matematiky !!!

První poznatky se objevují u Chaldejů a Egypt'janů (v 3 tisíciletí př. n. l.). Eukleides, Archimédes, Apollonios, Nikomédés, Diokles, Monge, Lacroix, Gauss. Můžeme jmenovat celou řadu dalších jmen, na která v geometrii v různých souvislostech narazíme.


V polovině šedesátých let 20-ho století vzniká nový obor - POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika je dnes rozsáhlý vědní obor s řadou rozmanitých aplikací, se kterými se můžeme setkat doslova na každém kroku.


Počítačová grafika se však neobejde bez geometrie a geometrické metody jsou základem tohoto oboru. Proto jsem se snažil uspořádat různé příklady do témat. Uvedl jsem parametrické vyjádření křivek a ploch, aby bylo snadnější jích nakreslit na počitači.


Příklady jsem uvedl z:


1). Konstruktivní geometrie. Jaroslav Černý


2). Matematické vzorce a metody. František Bubeník.


3). Přednášky KG 10,12 rok 2002/2003. Kamil Maleček


4). Některé jsem odvodil samostatně (samozřejmě
nejsem první kdo to udělal).

___________________________________________________________________________________