Alžírsko (Algeria): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Druhá největší země Afriky, jejíž velkou část zabírá Sahara.

ÚvodAlžírsko
Země:

Alžírsko
Algeria

Dějiny:

Po více než století vlády Francie, Algerians bojoval přes velkou část 1950 o dosažení nezávislosti v roce 1962. Algerias primární politickou stranu, Národní osvobozenecké fronty (FLN), dominuje politice dodnes. Mnoho Algerians do další generace nebyly splněny, nicméně, a přestěhovala, aby vyrovnal FLNs centrálnost v alžírské politice. Tento překvapivý úspěch z prvního kola islámské fronty spásy (FIS) v prosinci 1991 balloting impulsu alžírské armády zasáhnout a posunout se druhé kolo voleb, aby se zabránilo co sekulární elita bál by byl extremistickým-vedl vládu od převzetí moci. Armáda zahájila zákrok na FIS, že ostnatý FIS stoupenci začnou útočit na vládní cíle. Vláda později dovoleno volbách s pro-vláda a umírněné náboženské-založené strany, nikoliv však uchlácholit s aktivisty, kteří postupně rozšiřovala své útoky. Bojeschopný vyřešené do povstání, které bylo svědkem intenzivních bojů mezi 1992-98 a které vedly k více než 100.000 úmrtí - mnoho přidělený bezohledné masakry z vesničanů by extremistů. Vláda získala horní straně pozdní-1990s a Fiss ozbrojené křídlo, islámské Armády spásy, rozpuštěn v lednu 2000. Nicméně, malé počty ozbrojených militantů přetrvávají v konfrontaci vládními silami a dirigování zálohy a občasné útoky na vesnicích. Armády propuštěno Abdelaziz Bouteflika v předsednictví v roce 1999 v podvodných voleb, ale tvrdil, neutrality ve svém znovuzvolení 2004 sesun vítězství. Dlouhodobými problémy i nadále čelit BOUTEFLIKA ve svém druhém funkčním období, včetně velkého rozsahu-nezaměstnanost, nedostatek bytů, nespolehlivé elektrické a zásobování vodou, vládní korupci a neefektivitu, a pokračující aktivity extremistických militantů. V Salafist skupina pro kázání a boj proti (GSPC) v roce 2006 sloučila s al-Kajdá, na formuláři al-Kajdá v islámských zemích Maghrebu, která od roku zahájil probíhající série únosů a bombových útoků - včetně vysoce-profil, hmotnost-nehoda sebevražedných útoků cílených proti alžírskou vládou a západních zájmů. Alžírsko také musí diverzifikovat své ropné-založené ekonomiky, který přinesl velké hotovostní rezervy, ale která nebyla použita k nápravě Algerias mnozí sociální a infrastrukturní problémy.

GeografieAlžírsko
Umístění:

Severní Afrika, hraničící se severu se Středozemním mořem s 1200 km , Maroko a Zapadni Saharu na severozápad, Tunisko a Libye na severovýchod, Niger a Mali na jihu.

Zeměpisné souřadnice:

28°00´severní zeměpisné šířky, 3°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Alžírsko :
Rozloha:

celkem: 2.381.740 čtv. km
pevnina: 2.381.740 čtv. km
voda: 0 čtv. km

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

mírně menší než 3,5 násobek velikosti Texasu

Hranice:

celkem: 6343 km
sousední země: Libye 982 km, Mali 1376 km, 463 km Mauretánie, Maroko 1559 km, Niger 956 km, 965 km Tunisko, Západní Sahara 42 km

Pobřežní linie:

998 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná rybolovná oblast: 32-52 mořských mil

PodnebíAlžírsko
Podnebí:

aridní až semiaridní, mírné, vlhké zimy s horkými, suchými léty podél pobřeží; sušší s chladnými zimami a horká léta na vysoké plató; široko je horko, prach / písek-naloženého větru hlavně v létě společné

Povrch:

většinou vysoké plató a pouště, některé hory, úzká, diskontinuálním pobřežní roviny

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Chott Melrhir -40 m
Nejvyšší bod: Tahat 3003 m

Přírodní zdroje:

ropa, zemní plyn, železná ruda, fosfáty, uran, olovo, zinek

Využíváná půda:

orná půda: 3,17%
trvalých kultur: 0,28%
ostatní: 96,55% (2005)

Zavlažovaná půda:

5690 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

14,3 km3 (1997)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 6,07 km3/ rok (22% / 13% / 65%)
Na jednoho obyvatele: 185 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

horských oblastech, které podléhají těžké zemětřesení; mudslides a povodně v období dešťů

Životní prostředí - aktuální problémy:

eroze půdy z nadměrná a dalších chudých zemědělských postupů; desertifikaci; dumping surového kanalizace, rafinace ropy odpadů a jiné průmyslové odpadní vody vede ke znečištění řek a pobřežních vodách Středozemního moře, zejména stále znečištěné ropnými odpady, eroze půdy a hnojivo přívalů; nedostatečné dodávky pitné vody

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změna životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

-druhé největší země v Africe (po Súdán)

ObyvatelstvoAlžírsko
Obyvatelstvo:

33769668 (červenec 2008)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 26,3% (muži 4528919 / ženy 4349746)
15-64 let: 68,7% (muži 11699701 / ženy 11509619)
65 let a více: 5% (muži 779467 / ženy 902217) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 26 let
Muži: 25,8 let
Ženy: 26,2 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

1.209% (2008)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

17.03 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

4,62 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

196 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.31 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,05 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,04 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,02 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,86 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,01 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 28,75 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 31,95 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 25.39 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 73,77 let
Muži: 72,13 let
Ženy: 75.49 let (2008)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,82 narozených dětí na 1 ženu (2008)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,1%;

156 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

9100 (2003)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 500 (2003)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: alžírská (y)
Přívlastek: alžírští

Etnické skupiny:

Arabsko-Berber 99%, Evropská méně než 1%

Náboženství:

Sunnitské muslimské (státní náboženství) 99%, křesťanské a židovské 1%

Jazyky:

Arabština (úřední), francouzština, Berber dialektech

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 69,9%
Muži:79.6%
Ženy: 60,1% (2002)

Základní vzdělání:

Celkem: 13 let
Muži:13 let
Ženy: 13 let (2005)

Školství - výdaje:

5,1% HDP (1999)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaAlžírsko
Země - jméno:

dlouhá forma: Lidově demokratická republika Alžírska
krátká forma: Alžírsko
místní dlouhá forma: Al Jumhuriyah al Jazairiyah ad Dimuqratiyah popel Shabiyah
místní krátká forma: Al Jazair

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Alžír
Zeměpisné souřadnice: 36 45 N, 3 03 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Alžírsko :
Administrativní rozdělení:

48 provincií (wilayat, singulární - wilaya); Adrar, Ain Defla, Ain Temouchent, Alger, Annaba, Batna, Bechar, Bejaia, Biskra, Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Boumerdes, Chlef, Constantine, Djelfa, El Bayadh, El Oued, El Tarf, Ghardaia, Guelma, Illizi, Jijel, Khenchela, Laghouat, Mascara, Medea, Milá, Mostaganem, MSila, Naama, Oran, Ouargla, Oum el Bouaghi, Relizane, Saida, Setif, Sidi Bel Abbes, Skikda, Souk Ahras, Tamanghasset, Tebessa, Tiaret, Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou, Tlemcen

Zobrazit všechna města státu: Alžírsko :
Nezávislost:

5. července 1962 (z Francie)

Národní svátek:

Den revoluce, 1. listopadu (1954)

Ústava:

8. září 1963, novelizovaný 19. listopadu 1976, efektivní 22 listopadu 1976; revidované 3. listopadu 1988, 23. února 1989, 28. listopadu 1996, 10. dubna 2002 a 12. listopadu 2008

Právní systém:

socialistické, které jsou založeny na francouzské a islámské právo, soudní přezkum aktů v ad hoc Ústavní rada, složená z různých státních úředníků, včetně několika soudci Nejvyššího soudu, který nepřijal povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Abdelaziz Bouteflika (od 28. dubna 1999)
předsedy vlády: ministerský předseda Ahmed Ouyahia (od 23. června 2008)
kabinet: Kabinet ministrů jmenuje prezident
volby: prezident volen lidovým hlasováním na dobu pěti-leté období (způsobilé pro třetí období 2008 podle novely ústavy), poslední volby konat 8. duben 2004 (vedle, která se bude konat v dubnu 2009), ministerský předseda jmenovaný prezidentem
volební výsledky: Abdelaziz Bouteflika opětovně zvolen prezidentem na druhé funkční období; procent hlasů - Abdelaziz Bouteflika 85%, Ali Benflis 6,4%, Abdellah DJABALLAH 5%

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament se skládá z Národní lidové shromáždění nebo Al-madžlisu čili Al-Shabi Al-Watani (389 křesel, členové zvolení lidovým hlasováním sloužit pěti-rok termíny ) a Rady národů (PČR) (144 křesel, jeden-třetina členů jmenovaných prezidentem, dvou-třetin voleni nepřímo hlasováním; sloužit šest-rok podmínek; ústava požaduje polovinu rady, která má být obnovena každé tři let) volby: Národní lidové shromáždění - poslední konat 17. května 2007 (další, které se budou konat v roce 2012); Rady národů (PČR) - poslední konat 28. prosinci 2006 (vedle, která se bude konat v roce 2009) volební výsledky: Národní lidové shromáždění - procenta hlasování by party - žádné údaje; sedadel party - FLN 136, RND 61, MSP 52, PT 26, RCD 19, Fžádné údaje 13, ostatní 49, nezávislých 33; Rady národů - procenta hlasů stranou - Na; sedadel do stran - FLN 29, RND 12, MSP 3, RCD 1, 3 nezávislé, prezidentské jmenovaných (neznámá příslušnost) 24,

Soudní moc:

Nejvyšší soud

Politické strany a jejich vůdci:

AHD 54 [Ali Fauzi REBAINE]; alžírská Národní fronty nebo Fžádné údaje [Moussa TOUATI]; Národní demokratické shromáždění (Rassemblement Národní Democratique) nebo RND [Ahmed Ouyahia]; Národní osvobozenecká fronta nebo FLN [Abdelaziz Belkhadem, generální tajemník]; národní reformní hnutí nebo Islah (dříve MRN) [Mohamed Boulahia]; Rally pro kulturu a demokracii nebo RCD [Sa

Politické organizace a jejich vůdci:

Alžírským Liga lidských práv nebo LADDH [Hocine ZEHOUANE]; SOS DISPARUS [Nacera DUTOUR]

Mezinárodní organizace - účast:

ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, AMU, AU, BIS, FAO, G-15, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (signatář), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC , IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAS, MIGA, MONUC, Nam, OAPEC, OAS (pozorovatel), OIC, OPCW, OPEC, OBSE (partner), UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO (pozorovatel)

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Abdallah BAALI
adresa: 2118 Kalorama Road NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 265-2800
FAX: [1] (202) 667-2174

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec David D. Pearce
velvyslanectví: 05 Chemin Cheikh Bachir, El-Ibrahimi, El-Biar 16000 Alžír
poštovní adresa: BP 408, Alger-Gare, 16030 Alžír
Telefon: [213] 770-08-2000
FAX: [213] 21-60-7355

Vlajka - popis:

dvě stejné vertikální pásem zeleně (výtah straně) a bílé, červené, pět-špičaté hvězdy do červeného půlměsíce na střed během dvou-color ohraničujícího

EkonomikaAlžírsko
Ekonomický přehled:

Odvětví uhlovodíků je páteří ekonomiky, účetnictví za přibližně 60% rozpočtových příjmů, 30% HDP a více než 95% příjmů z vývozu. Alžírsko má osmý-největší rezervy zemního plynu na světě a je čtvrtým největším vývozcem zemního plynu-; jej řadí na 15. ropných rezerv. Trvale vysoké ceny ropy v posledních letech pomohly zlepšit Algerias finanční a makroekonomické ukazatele. Alžírsko běží značné obchodní přebytky a budování rekordní devizovými rezervami. Alžírsko má svůj zahraniční dluh snížil na méně než 5% HDP, po jeho vrácení Pařížského klubu a londýnské klubu v roce 2006. Reálný HDP vzrostl v důsledku vyšší produkce ropy a zvýšení vládních výdajů. Vlády pokračující úsilí diverzifikovat ekonomiku tím přilákat zahraniční a domácí investice mimo energetický sektor, však má velký úspěch ve snížení vysoké nezaměstnanosti a zvýšení životní úrovně. Strukturálních reforem v ekonomice, jako je například vývoj v bankovním sektoru a na výstavbu infrastruktury, tahů dopředu pomalu snižuje korupce a byrokratický odpor.

HDP (v paritě kupní síly):

240,2 miliard dolarů (2008)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

171,3 miliard dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

3,4% (2008)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 7100 (2008)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 8,1%
Průmysl: 62,5%
Služby: 29.4% (2008)

Pracovní síly:

9,44 mil. (2008)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství 14%, průmysl 13,4%, stavebnictví a veřejné práce 10%, obchod 14,6%, vládě 32%, ostatní 16% (2003)

Míra nezaměstnanosti:

12,9% (2008)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,8%
Nejvyšší 10%: 26,8% (1995)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

35,3 (1995)

Investice (hrubé):

24,8% HDP (2008)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: $ 73,26 mld.
Výdaje: 51,19 mld. $ (2008)

Státní dluh:

13,8% HDP (2008)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

3,6% (2008)

174 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

4% (k 31. prosinci 2007)

108 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

8% (k 31. prosinci 2007)

120 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

55,43 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

28,59 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

žádné údaje

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

pšenice, ječmen, oves, vinná réva, olivy, citrusové plody, ovoce, ovce, skot

Průmysl:

ropa, zemní plyn, lehký průmysl, důlní průmysl, elektrotechnický, petrochemický, potravinářský

Elektřina - výroba:

33,12 mld. kWh (2006)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

26,91 mld. kWh (2006)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

300 milionů kWh (2006)

Elektřina - dovoz:

382 milionů kWh (2006)

Ropa - výroba:

2,173 milionu barelů / den (2007)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

279.800 barelů / den (2006)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

119 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

1,844 milionu barelů / den (2005)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

13.110 barelů / den (2005)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

12,2 miliard barelů (od 1. ledna 2008)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

85,7 miliard m3 (2007)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

26,3 miliard m3 (2007)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

59,4 miliard m3 (2007)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

4,502 bilionu m3 (1. ledna 2008)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

35,8 miliard amerických dolarů (2008)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 75,06 miliard (2008)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

ropa, zemní plyn a ropné výrobky, 97%

Export - partneři:

USA 29,4%, Itálie 13,8%, Španělsko 9,6%, Kanada 8,4%, Francie 7,4%, Nizozemsko 5% (2007)

Import:

$ 36,87 miliard (2008)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

kapitálu, zboží, potravin, spotřebního zboží

Import - partneři:

Francie 18,7%, Čína 9%, Itálie 8.5%, Španělsko 6%, USA 5,5%, Německo 5,3%, Rusko 4,6% Turecko 4,1% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

150,5 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

2,913 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ 14,11 mld. (2008)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ 1,162 mld. (2008)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Alžírští dinars (DZD) na americký dolar - 63.25 (2008), 69,9 (2007), 72,647 (2006), 73,276 (2005), 72,061 (2004)

Komunikace / internetAlžírsko
Telefony - pevné linky:

3,068 mil. (2007)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

27,563 milionu (2007)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: slabý sítě Pevná-hlavní linie, která zůstává na nízké úrovni na méně než 10 linek na 100 osob, je částečně kompenzováno rychlým nárůstem mobilní buňkové subscribership; v roce 2007, spolu-line pevné a mobilní telefonní hustotou překonal 90 telefonů na 100 osob
domácí: privatizace Algerias telekomunikací začala v roce 2000, tři mobilní buňkové licence byly vydány a v roce 2005 konsorcium vedené Egypts Orascom Telecom vyhrál 15-rok licenci na vybudování a provozování pevné-line síť v Alžírsku; licence Orascom umožní vyvinout vysoký-rychlost data a dalších specializovaných služeb a přispívat ke splnění velkého nenaplněná poptávka po základní obytné telefonie, Internetové služby širokopásmového připojení byly zahájeny v roce 2003 s přibližně 200.000 odběratelů v roce 2006
International: kód země - 213; přistávací místo pro SEA-ME-WE-4-optických vláken ponorka kabelový systém, který zajišťuje spojení do Evropy, Středního východu a Asie, mikrovlnná rádio relé do Itálie, Francie, Španělsko, Maroko a Tunisko, koaxiální kabel do Maroka a Tuniska, účastníka Medarabtel; družicových pozemských stanic - 51 (Intelsat, Intersputnik a Arabsat) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 25, FM 1, krátkovlnný 8 (1999)

Televizní stanice:

46 (plus 216 opakovačky) (1995)

Internet - kód země:

.dz

Internet - host:

477 (2008)

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

3,5 mil. (2007)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaAlžírsko
Letiště:

150 (2007)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 52
Nad 3047 m: 10
2438 až 3047 m: 27
1524 až 2437 m: 10
914 až 1523 m: 4
Pod 914 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 98
2438 až 3047 m: 3
1524 až 2437 m: 26
914 až 1523 m: 44
Pod 914 m: 25 (2007)

Heliporty:

2 (2007)

Potrubní systém:

zkapalněný plyn 1532 km; plynu 13861 km, zkapalněný plyn 2408 km; ropa 6878 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 3973 km
normální rozchod: 2888 km 1.435-m rozchod (283 km elektrizovaných)
úzkorozchodná: 1085 km 1.055-m rozchod (2006)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 108.302 km
silnice: 76.028 km (včetně 645 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 32.274 km (2004)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 33
podle typu: hromadný dopravce 6, náklad 8, chemický tanker 1, zkapalněný plyn 9 cestujících / nákladu 3, ropný tanker 4, najet na / drmolit 2
cizí-vlastnil: 18 (Jordánsko 7, UK 11) (2008)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Alžír, Annaba, Arzew, Bejaia, Djendjene, Jijel, Mostaganem, Oran, Skikda

ObranaAlžírsko
Obrana - složky:

Populární národní armády (ANP, včetně pozemních sil), alžírská Národní Navy (MRA), Air Force (QJJ), teritoriální síly protivzdušné obrany (2005)

Věk pro vojenskou službu:

19-30 let na povinnou vojenskou službu; odvedenec služby - 18 měsíců (6 měsíců, základní výcvik, 12 měsíců civilní projekty) (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 9736757
ženy 16-49 let: 9590978 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 8141864
ženy 16-49 let: 8215895 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 374365
ženy: 360942 (2008)

Výdaje na obranu:

3,3% HDP (2006)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéAlžírsko
Mezinárodní spory:

Alžírsko, a mnoho jiných států odmítá marockých podání Západní Sahaře; Frontu Polisario, vyhnán z Alžírska, představuje Sahrawi arabské demokratické republiky; Algerias hranice s Marokem zůstává dráždivá na bilaterální vztahy, každý národ obviňuje druhé útočiště radikálům a zbraně pašování; Alžírska zůstává znepokojen ozbrojených banditů působící na celém Sahelu, kteří někdy destabilizoval jižní alžírského města; odložených spory patří libyjské nároky asi 32000 km stále projevuje na jeho mapy jihovýchodního Alžírsko a FLNs tvrzení o nároku na Chirac pastvin v jihovýchodním Maroku

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 90000 (západní subsaharské Sahrawi, většinou žijí v alžírské-sponzorované tábory v jihozápadní alžírského města Tindouf)
KDOs: neurčeného (občanské války, během 1990s) (2007)


Zobrazit všechny obrázky: Alžírsko

Diskuze k článku: Alžírsko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Alžírsko Příspěvek k článku: Alžírsko Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Alžírsko
 Poradna k článku Alžírsko
Diskuze k článku: Alžírsko
 Diskuze k článku Alžírsko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Alžírsko
Alžírsko


Alžírsko
Alžírsko


Alžírsko
Alžírsko


Alžírsko
Alžírsko


Alžírsko
Alžírsko


Fotogalerie (13)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
28.01: Dobrý den chtěla bych se zeptat.Jaký je vztah muži k ženám.Př. Žena (CZ) a ...
26.11: toAdmini strator/to ahoj , volam sa janka a hladam velmi usilovne co najviac ...
25.08: dobry chctela bych se zeptat jestli neznate yacine belimaa je to muj kams a...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Vladislav, zítra Doubravka