Aruba (Aruba): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Cestovní ruch na Arubě je důležitým zdrojem příjmů.

ÚvodAruba
Země:

Aruba
Aruba

Dějiny:

Discovered a tvrdil pro Španělsko v 1499, Aruba, byl získán v roce 1636 nizozemský. Ostrovy ekonomika byla dominují tři hlavní odvětví. A 19. století Gold Rush následovala prosperity v závislosti na otevření v roce 1924 z ropných rafinerií. V posledním desetiletí 20. století bylo svědkem rozmachu v oblasti cestovního ruchu. Aruba seceded z Nizozemských Antil v roce 1986 a stal se samostatnou autonomní člen Nizozemského království. Pohyb směrem k plné nezávislosti byla zastavena na Arubas žádost v roce 1990.

GeografieAruba
Umístění:

Karibik, ostrov v Karibském moři severně od Venezuely

Zeměpisné souřadnice:

12°30´severní zeměpisné šířky, 69°58´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Střední Amerika a Karibik

Zobrazit mapu státu: Aruba :
Rozloha:

celkem: 193 čtv. km
pevnina: 193 čtv. km
voda: 0 čtv. km

214 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než Washington, DC

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

68.5 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil

PodnebíAruba
Podnebí:

tropických moří, trochu sezónní výkyvy teploty

Povrch:

ploché s několika kopců, mizivé vegetace

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Karibské moře 0 m
Nejvyšší bod: Mount Jamanota 188 m

Přírodní zdroje:

Zanedb, bílé písečné pláže

Využíváná půda:

orná půda: 10,53%
Trvalé kultury: 0%
ostatní: 89,47% (2005)

Zavlažovaná půda:

0.01 km (1998)

Přírodní nebezpečí:

hurikánů; leží mimo Karibik hurikán pásu a je často ohrožena

Životní prostředí - aktuální problémy:

žádné údaje

Geografie - poznámka:

plochý, riverless ostrov proslulý pro svůj bílý písek pláží, její tropické podnebí se moderuje stálých obchodních winds od Atlantského oceánu, je teplota téměř konstantní úrovni kolem 27 stupňů (81 stupňů Fahrenheita)

ObyvatelstvoAruba
Obyvatelstvo:

101.541

193 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 19,4% (muži 9933 a žen 9747)
15-64 let: 70,3% (muži 34123 / ženy 37228)
65 let a více: 10,4% (muži 4189 / ženy 6321) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 37,6 let
Muži: 35,8 let
Ženy: 39,3 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

1.501% (2008)

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

12.81 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

7,65 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

9.85 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,02 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,02 muže / na 1 ženu
15-64 let: 0,92 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,66 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,9 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 14,26 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 18,92 úmrtí na 1 000 živě narozených
Ženy 9,51 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 75,06 let
Muži: 72,03 let
Ženy: 78.14 let (2008)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,85 narozených dětí na 1 ženu (2008)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

žádné údaje

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Aruban (y)
Přídavné jméno: Aruban; nizozemština

Etnické skupiny:

smíšená bílý / Karibik indiánské 80%, ostatní 20%

Náboženství:

Římskokatolické 80,8%, protestanti 9%, ostatní (včetně hinduistické, muslimské, konfuciánskou, židovské) 5,6%, žádné nebo nespecifikované 4,6%

Jazyky:

Papiamento (a španělsko-portugalsko-nizozemsko-anglicky dialekt) 66,3%, 12,6% španělština, angličtina (všeobecně mluví) 7,7%, nizozemština (úřední) 5,8%, ostatní 2,2%, nespecifikované nebo neznámé 5,3% (2000 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: žádné údaje
Celková populace: 97,3%
Muži:97.5%
Ženy: 97,1% (2000 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 14 let
Muži:13 let
Ženy: 14 let (2006)

Závislost:

Členské země Nizozemské království; plnou autonomii ve vnitřních záležitostech získal v roce 1986, po rozluce z Nizozemských Antil; nizozemské vlády odpovědné za obranu a zahraniční věci

Školství - výdaje:

4,8% HDP (2005)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaAruba
Země - jméno:

dlouhá forma: none
krátká forma: Aruba

Vláda - typ:

parlamentní demokracie

Hlavní město:

Název: Oranjestad
Zeměpisné souřadnice: 12 31 N, 70 02 W
časový rozdíl: UTC-4 (1 hodinu před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Aruba :
Administrativní rozdělení:

žádný (součást Nizozemského království)

Zobrazit všechna města státu: Aruba :
Nezávislost:

žádný (součást Nizozemského království)

Národní svátek:

Označit den, 18. března (1976)

Ústava:

1. leden 1986

Právní systém:

založené na nizozemský systém občanského práva, přičemž některé anglické zvykové právo ovlivňovat

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: královna Beatrix z Nizozemí (od 30. dubna 1980), zástupci generálního guvernéra Fredis Refunjol (od 11. května 2004)
předsedy vlády: ministerský Nelson O. ODUBER (od 30. října 2001)
kabinet: Rada ministrů voleni na Staten
voleb: v monarcha je dědičný; guvernér jmenován na dobu šesti-leté období, které panovník, ministerský předseda a místopředseda vlády voleni na dobu čtyř-Staten rok podmínek; posledních volbách v roce 2005 konat (příští, který se bude konat v roce 2009)
volební výsledky: Nelson O. ODUBER zvolen premiérem; procent legislativních hlasování - žádné údaje

Zákonodárná moc:

Legislativa jednokomorový nebo Staten (21 míst členů volených v přímých všelidovém hlasování sloužit čtyři-rok podmínek)
volby: naposledy konala 23. září 2005 (další, které se budou konat v roce 2009)
volební výsledky: procento hlasů strany - poslanec Evropského parlamentu 43%, AVP 32%, 7% MPA, RED 7%, LDR 6%, 4% OLA, PPA 2%; sedadel strany - poslanec Evropského parlamentu 11, AVP 8, MPA 1, RED 1

Soudní moc:

Společný Soudního dvora Aruba (soudci jsou jmenováni na monarcha)

Politické strany a jejich vůdci:

Aliansa / Aruban sociálního hnutí nebo MSA [Robert WEVER]; Aruban liberální organizace nebo OLA [Glenbert CROES]; Aruban vlasteneckého hnutí nebo MPA [Monica ARENDS-KOCK]; Aruban vlastenecké strany nebo PPA [Benny NISBET]; Aruban lidová strana nebo AVP [ Mike Eman]; Peoples volební strany, hnutí nebo europoslanec [Nelson O. ODUBER]; Real demokracii či LDR [av BIKKER]; RED [Rudy Lampe]; pracovníků Politická platforma nebo PTT [Gregorio WOLFF]

Politické organizace a jejich vůdci:

ostatní: environmentální skupiny

Mezinárodní organizace - účast:

CARICOM (pozorovatel), ILO, IMF, Interpol, IOC, ITUC, UNESCO (spolupracovníka), UNWTO (spolupracovníka), UPU, WCL, WFTU, WMO

Diplomatické zastoupení v USA:

žádný (zástupci Nizozemského království),

Diplomatické zastoupení z USA:

USA nemají velvyslanectví v Aruba, generálního konzula Nizozemských Antil je akreditován na Arubě

Vlajka - popis:

modrá, s dvěma úzkými, vodorovné, žluté pruhy přes spodní část a červené, čtyři-hvězda nastíněné v bílé v pravém horním rohu vlajky-boční

EkonomikaAruba
Ekonomický přehled:

Turistika je základ malé, otevřené ekonomiky Aruban s offshore bankovnictví a skladování ropy a také důležité. Rychlému růstu odvětví cestovního ruchu se za posledních deset let má za následek podstatné rozšíření dalších aktivit. Více než 1,5 milionu turistů ročně navštíví Arubě, přičemž 75% z těch, z USA. Stavební boom pokračuje v, hotel s kapacitou pětkrát na úrovni z roku 1985. Kromě toho, že země rafinérských ropných znovuotevření v roce 1993, který je významným zdrojem pracovních míst, devizové příjmy a růst. Turistů se ode dna odrazily silně po pádu po útocích z 11. září 2001. Ostrov zážitků pouze stručný mimo sezónu, a obsazenosti hotelu v roce 2004 v průměru 80% oproti 68% v celém zbytku Karibiku. Vláda učinila porcování rozpočtu a schodky obchodní bilance s vysokou prioritou.

HDP (v paritě kupní síly):

2,258 miliardy dolarů (2005)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

2,258 miliardy dolarů (2005)

HDP - růst reálného kurzu:

2,4% (2005)

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 21.800 (2004)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 0,4%
Průmysl: 33.3%
Služby: 66.3% (2002)

Pracovní síly:

41.500 (2004)

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: žádné údaje%
Průmysl: žádné údaje%
Služby: žádné údaje%

Míra nezaměstnanosti:

6,9% (2005)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

příjmy: 507,9 milionu dolarů
Výdaje: 577,9 mil. $ (2005)

Státní dluh:

46,3% HDP (2005)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

3,4% (2005)

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

5% (k 31. prosinci 2007)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

11,01% (k 31. prosinci 2007)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

640,9 milionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

792,9 milionu amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

1,348 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

aloe, hospodářská zvířata, ryby

Průmysl:

cestovního ruchu, překládky zařízení, rafinace ropy

Elektřina - výroba:

800 milionů kWh (2006)

155 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

744 milionů kWh (2006)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007)

Ropa - výroba:

2356 barelů / den (2007)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

7102 barelů / den (2006)

157 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

233.300 barelů / den (2005)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

238.200 barelů / den (2005)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

žádné údaje

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007)

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledna 2006)

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 124 mil. FOB; vědomí - obsahuje olej reexports (2006)

195 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

živými zvířaty a živočišnými produkty, umělecké a sběratelské předměty, stroje a elektrická zařízení, dopravních prostředků a zařízení

Export - partneři:

Panama 29,7%, Kolumbie 17%, Nizozemské Antily 13,2%, USA 11,3%, Venezuela 10,9%, Nizozemsko 9,2% (2007)

Import:

1,054 miliard dolarů (2006)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

strojní a elektrická zařízení pro rafinaci ropy a reexport, chemikálie, potraviny

Import - partneři:

USA 54,6%, Nizozemí 12%, Velká Británie 4,7% (2007)

Dluh - vnější:

$ 478,6 mil. (2005)

165 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Aruban guldenů / florintů (AWG) na americký dolar - žádné údaje (2007), 1,79 (2006), 1,79 (2005), 1,79 (2004), 1,79 (2003)

Komunikace / internetAruba
Telefony - pevné linky:

38.700 (2006)

168 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

105.700 (2006)

179 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: moderní plně automatická telekomunikační systém
domácí: zvýšená konkurence prostřednictvím privatizace; 3 bezdrátových poskytovatelů služeb, jsou nyní licencovány
International: kód země - 297; přistávací místo pro PAN-AM podmořské telekomunikační kabel systému, který sahá od Americké Panenské ostrovy Aruba až do Venezuely, Kolumbie, Panama, a na západním pobřeží Jižní Ameriky; rozsáhlé interisland mikrovlná rádio relé odkazy (2007 )

Rozhlasové stanice:

AM 2, FM 16, krátkovlnný 0 (2004)

Televizní stanice:

1 (1997)

Internet - kód země:

.aw

Internet - host:

17.661 (2008)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

24.000 (2007)

185 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaAruba
Letiště:

1 (2007)

228 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1
2438 až 3047 m: 1 (2007)

Přístavy a terminály:

Barcadera, Oranjestad, Sint Nicolaas

ObranaAruba
Obrana - složky:

žádné pravidelné domácích vojenských sil, Nizozemsko vede oddělení mariňáci, a fregata, a obojživelná bojových detašovaní v okolních Nizozemské Antily (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 24585
ženy 16-49 let: 25742 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 20173
ženy 16-49 let: 21062 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 705
ženy: 719 (2008)

Obrana - poznámka:

obrana je odpovědností Nizozemského království

RůznéAruba
Mezinárodní spory:

žádný


Zobrazit všechny obrázky: Aruba

Diskuze k článku: Aruba

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Aruba Příspěvek k článku: Aruba Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Aruba
 Poradna k článku Aruba
Diskuze k článku: Aruba
 Diskuze k článku Aruba
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2020 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Aruba
Aruba


Aruba
Aruba


Aruba
Aruba


Aruba
Aruba


Aruba
Aruba


Fotogalerie (5)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Aruba, neváhejte a ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Jindřich, zítra Luboš