Bahrajn (Bahrain): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Bahrajn je významné centrum bank a obchodu.

ÚvodBahrajn
Země:

Bahrajn
Bahrain

Dějiny:

V roce 1783, Al-Khalifa rodina zajat Bahrajn od Peršanů. V zájmu zajištění těchto podniků, se uzavřela řadu smluv s UK v průběhu 19. století, které se Bahrajn britského protektorátu. Souostroví dosaženo jeho nezávislost v roce 1971. Bahrains malé velikosti a centrální poloze mezi zeměmi Perského zálivu je nepotřebují hrát delikátní rovnováhy v zahraničních věcí svých větších sousedů. Tváří v tvář klesající zásoby ropy, Bahrajn obrátila na zpracování ropy a rafinaci a změnila se stala mezinárodní bankovní centrum. King HAMAD bin Isa al-Khalifa, po nástupu k moci v roce 1999, tlačí ekonomické a politické reformy s cílem zlepšit vztahy s šíitské komunity. Šíitské politické společnosti v roce 2006 účastnila parlamentních a komunálních volbách. Al Wifaq, největší šíitské politické společnosti, získal největší počet křesel v volené komory zákonodárce. Nicméně, šíité nespokojenost se znovu objevily v posledních letech s pouliční demonstrace a příležitostné low-level násilí.

GeografieBahrajn
Umístění:

Blízký východ, souostroví v Perském zálivu, východ Saúdské Arábie

Zeměpisné souřadnice:

26°00´severní zeměpisné šířky, 50°33´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Blízký východ

Zobrazit mapu státu: Bahrajn :
Rozloha:

celkem: 665 čtv. km
pevnina: 665 čtv. km
voda: 0 čtv. km

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

3,5 násobek velikosti Washington, DC

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

161 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóna: 24 mořských mil
kontinentálního šelfu: rozšiřuje hranice, které budou určeny

PodnebíBahrajn
Podnebí:

suchých, mírná, příjemná zimy, velmi teplé a vlhké letní

Povrch:

většinou nízké pouštní prostý stoupající jemně k nízkému centrální sráz

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Perský záliv 0 m
Nejvyšší bod: Jabal ad Dukhan 122 m

Přírodní zdroje:

olej, přidružených a nonassociated zemní plyn, ryby, perly

Využíváná půda:

orná půda: 2,82%
trvalých kultur: 5,63%
ostatní: 91,55% (2005)

Zavlažovaná půda:

40 km2 (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

0,1 km3 (1997)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,3 km3/ rok (40% / 3% / 57%)
Na jednoho obyvatele: 411 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

periodické sucho, prach storms

Životní prostředí - aktuální problémy:

dezertifikací plynoucí z degradace omezena na orné půdě, období sucha, bouří a prach; pobřežní degradace (škody na pobřeží, korálové útesy, moře a vegetace) vznikají při úniku olejů a dalších vypouštění z velkých tankerů, ropných rafinerií a distribučních stanic; Nedostatek zdrojů sladké vody (podzemní a mořská voda je pouze zdroje vody pro všechny potřeby)

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikaci, nebezpečných odpadů, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

poblíž primární ropné zdroje Středního východu a strategické umístění v Perském zálivu, kterou velká část západní svět ropné musí průjezdu na dosah otevřeného oceánu

ObyvatelstvoBahrajn
Obyvatelstvo:

718.306

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 26,4% (95.709 muži / ženy 93747)
15-64 let: 69,8% (muži 288957 / ženy 212706)
65 let a více: 3,8% (muži 14224 / ženy 12963) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 29,9 let
Muži: 33 let
Ženy: 26,4 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

1.337% (2008)

104 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

17.26 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

4,29 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

205 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

0.4 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,03 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,02 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,36 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 1,1 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,25 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 15,64 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 18,27 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 12.93 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 74,92 let
Muži: 72,41 let
Ženy: 77,5 let (2008)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,53 narozených dětí na 1 ženu (2008)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,2% (2001)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

méně než 600 (2003)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 200 (2003)

119 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: bahrajnských (y)
Přívlastek: bahrajnských

Etnické skupiny:

Bahrajnských 62,4%, non-bahrajnských 37,6% (2001 sčítání lidu)

Náboženství:

Muslimské (šíitské a sunnitské) 81,2%, Christian 9%, ostatní 9,8% (2001 sčítání lidu)

Jazyky:

Arabsky, anglicky, Perština, Urdština

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 86,5%
Muži:88.6%
Ženy: 83,6% (2001 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 15 let
Muži:14 let
Ženy: 16 let (2006)

Školství - výdaje:

3,9% HDP (1991)

108 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaBahrajn
Země - jméno:

dlouhá forma: království Bahrajn
krátká forma: Bahrajn
místní dlouhá forma: Mamlakat al Bahrayn
místní krátká forma: Al Bahrayn
bývalé: Dilmun

Vláda - typ:

konstituční monarchie

Hlavní město:

Název: Manama
Zeměpisné souřadnice: 26 14 N, 50 34 E
časový rozdíl: UTC +3 (8 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Bahrajn :
Administrativní rozdělení:

5 gubernií; Asamah, Janubiyah, Muharraq, Shamaliyah, Wasat

Zobrazit všechna města státu: Bahrajn :
Nezávislost:

15. srpna 1971 (od Spojeného království)

Národní svátek:

Národní den, 16. prosince (1971);

Ústava:

přijaté 14. února 2002

Právní systém:

založen na islámském právu a anglické zvykové právo; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

20 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: král HAMAD bin Isa al-Khalifa (od 6. března 1999), dědic korunní princ Salman bin Hamad (syn se panovník, narozený 21. října 1969)
předsedy vlády: ministerský Khalifa bin Salman al-Khalifa (od 1971), místopředseda vlády ministry ALI bin Khalifa bin Salman al-Khalifa, Muhammad bin Mubarak Al-Khalifa, Jawad al-ARAIDH
Kabinet: kabinet jmenovaný se Monarch
volby: monarchie je dědičná, premiérem jmenován na panovníka

Zákonodárná moc:

dvoukomorový zákonodárný skládá z konzultativní rady (40 členů, které jmenuje král) a Rady reprezentantů nebo Poslanecká sněmovna (40 míst, přímo volených členů, který bude sloužit čtyři-rok podmínek)
volby: Rada reprezentantů - naposledy konala listopad-prosinec 2006 (příští volby, které se budou konat v roce 2010)
volební výsledky: Rada reprezentantů - procenta hlasů společnosti - žádné údaje; sedadel společnosti - al Wifaq (šíitům) 17, al Asala (sunnitskými Salafi) 5, al Minbar (sunnitské Muslimské bratrstvo) 7, nezávislé 11;

Soudní moc:

Vysoký civilní odvolací soudu

Politické strany a jejich vůdci:

politické strany zakázány, ale politické společnosti byly legalizace za jeden července 2005 zákonem

Politické organizace a jejich vůdci:

Šíitského aktivisty; sunnitskými islamistickými zákonodárci
ostatní: několik malých levicových a další skupiny, které působí

Mezinárodní organizace - účast:

ABEDA, AFESD, AMF, FAO, G-77, GCC, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (signatář), ICRM, IDA, IDB, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM (pozorovatel), IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAS, MIGA, Nám., OAPEC, OIC, OPCW, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Houda Ezdráši Ibrahim NUNU
adresa: 3502 Mezinárodní Drive NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 342-1111
FAX: [1] (202) 362-2192
Konzulát obecně: New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec J. Adam ERELI
velvyslanectví: Stavební # 979, Road 3119 (vedle Al-Ahli Sport Club), Block 331, Zinj Okres, Manama
poštovní adresa: PSČ 451, Box 660, FPO AE 09834-5100; mezinárodních mail: Americké velvyslanectví, Box 26431, Manama
Telefon: [973] 1724-2700
FAX: [973] 1727-0547

Vlajka - popis:

červená, tradiční barvu vlajkami států Perského zálivu, s bílou zubovou band (pět bílého bodu) na straně vlajky; pěti body představují pěti pilířů islámu

EkonomikaBahrajn
Ekonomický přehled:

Se svým vysoce vyvinuté komunikační a dopravní zařízení, Bahrajn je domovem mnoha nadnárodních firem s podnikáním v Perském zálivu. Ropné produkce a rafinace účet pro více než 60% Bahrains příjmů z vývozu, více než 70% státních příjmů a 11% HDP (bez příbuzných odvětví), která bude podkladem Bahrains silný hospodářský růst v posledních letech. Hliníkový Bahrains je druhým největším vývozním po ropě. Dalšími významnými segmenty ekonomiky jsou Bahrains finančních a stavebních odvětvích. Bahrajn je zaměřen na islámské bankovnictví a soutěží na mezinárodní úrovni s Malajsií jako celosvětový bankovní centrum. Bahrajn aktivně sleduje diverzifikačních privatizace a její ekonomiky snížit závislost země na ropě. Jako součást tohoto úsilí, v srpnu 2006 Česká republika a Spojené státy provedly určité dohodě o volném obchodu (FTA), první FTA mezi USA a Gulf stavu. Pokračující silný růst závisí na Bahrains schopnosti získávat nové dodávky zemního plynu jako suroviny, aby podpořila jeho rozšiřování a petrochemickém průmyslu hliníku. Nezaměstnanost, zejména mezi mladými lidmi, a vyčerpání ropy a podzemní vodní zdroje jsou dlouhé-období ekonomické problémy. Globální finanční krize může mít za následek pomalejší hospodářský růst Bahrajnu během roku 2009, jak napjaté mezinárodní kreditní a zpomalující globální ekonomiky způsobí financování mnoha non-olej na projekty vysuším. Nižší ceny ropy může také způsobit Bahrains rozpočtu skluzem zpět do deficitu.

HDP (v paritě kupní síly):

26,75 miliardy dolarů (2008)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 19,68 mld. (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

7% (2008)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 37.200 (2008)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 0,3%
Průmysl: 43,6%
Služby: 56% (2007)

Pracovní síly:

463.000

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 1%
Průmysl: 79%
Služby: 20% (1997)

Míra nezaměstnanosti:

15% (2005)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Investice (hrubé):

27,3% HDP (2008)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 7,226 miliardy dolarů
Výdaje: 5,806 miliardy dolarů (2008)

Státní dluh:

33,2% HDP (2008)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

7% (2008)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

8,35% (k 31. prosinci 2007)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

4,169 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

10,63 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

10,32 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

ovoce, zelenina, drůbež, mléčné výrobky, krevety, ryby

Průmysl:

a rafinérském zpracování ropy, tavení hliníku, železa pelletization, hnojiva, islámské a offshore bankovnictví, pojištění, opravy lodí, turistika

Elektřina - výroba:

9,233 mld. kWh (2006)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

8,742 mld. kWh (2006)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007)

Ropa - výroba:

48.610 barelů / den (2007)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

32.830 barelů / den (2006)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ 28,13 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

238.900 barelů / den (2005)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

221.500 barelů / den (2005)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

124,6 milionu barelů (od 1. ledna 2008)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

11,33 miliard m3 (2006)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

11,33 miliard m3 (2006)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007)

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

92,03 miliard m3 (1. ledna 2008)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

$ 2,269 mld. (2008)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

19,17 mld. dolarů (2008)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

ropy a ropných produktů, hliníkové, textilní

Export - partneři:

Saúdská Arábie 3.5%, USA 2,5%, Spojené arabské emiráty 2,5%

Import:

15,64 mld. dolarů (2008)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

ropa, stroje, chemikálie

Import - partneři:

Saúdská Arábie 37,7%, Japonsko 7,2%, USA 6,2%, Německo 4,7%, Velká Británie 4,5%, Spojené arabské emiráty 4,2%, Čína 4.1% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 4,865 mld. EUR (k 31. prosinci 2008)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

10,57 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

15,2 miliard dolarů (2008)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ 9,52 mld. (2008)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Bahrajnských dinars (Bhd) na americký dolar - 0,376 (2008), 0,376 (2007), 0,376 (2006), 0,376 (2005), 0,376 (2004)

Komunikace / internetBahrajn
Telefony - pevné linky:

194.200 (2006)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

1,116 mil. (2007)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: moderní systém
domácí: moderní Fiber-optic integrované služby digitální sítě s rychle rostoucí využívání mobilní-mobilní telefony
International: kód země - 973; přistávací místo pro Fiber-Optic Link na celém světě (vlajka) podmořské kabelové sítě, která zajišťuje spojení do Asie, Střední Východ, Evropu a USA; troposférických rozptýlím na Katar a Spojené arabské emiráty, mikrovlnná rádio relé do Saúdské Arábie; družicových pozemských stanic - 1 (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 2, FM 3, krátkovlnný 0 (1998)

Televizní stanice:

4 (1997)

Internet - kód země:

.bh

Internet - host:

2.621 (2008)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

250.000 (2007)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaBahrajn
Letiště:

3 (2007)

196 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 3
Nad 3047 m: 2
1524 až 2437 m: 1 (2007)

Heliporty:

1 (2007)

Potrubní systém:

plyn 20 km; ropa 52 km (2007)

Délka silnic a dálnic:

celkem: 3498 km
silnice: 2768 km
Nezpevněné: 730 km (2003)

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkem: 9
podle typu: hromadný dopravce 4, kontejner 4, ropný tanker 1
cizí-vlastnil: 6. (5 Kuvajt, Spojené arabské emiráty 1) (2008)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Mina Salman, Sitrah

ObranaBahrajn
Obrana - složky:

Bahrajn obranných sil (BDF): Pozemní síly (zahrnuje protivzdušné obrany), Naval Force, Air Force, Národní gardy

Věk pro vojenskou službu:

17 let pro dobrovolné vojenské služby, 15 let pro NCOs, techniků a kadetů, ne konskripční (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 210938
ženy 16-49 let: 170471 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 171536
ženy 16-49 let: 142714 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 6543
ženy: 6429 (2008)

Výdaje na obranu:

4,5% HDP (2006)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéBahrajn
Mezinárodní spory:

žádný


Zobrazit všechny obrázky: Bahrajn

Diskuze k článku: Bahrajn

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Bahrajn Příspěvek k článku: Bahrajn Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Bahrajn
 Poradna k článku Bahrajn
Diskuze k článku: Bahrajn
 Diskuze k článku Bahrajn
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Bahrajn
Bahrajn


Bahrajn
Bahrajn


Bahrajn
Bahrajn


Bahrajn
Bahrajn


Bahrajn
Bahrajn


Fotogalerie (9)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Bahrajn, neváhejte ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Leoš, zítra Květa