Čad (Chad): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Jeden z nejchudších států světa, silně závislí na zahraniční pomoci.

ÚvodČad
Země:

Čad
Chad

Dějiny:

Čad, část Frances afrického hospodářství až do roku 1960, vydržel tři desetiletí občanské války, stejně jako invaze do Libye před zdání mír byl obnoven v roce 1990. Vláda nakonec vypracovala demokratickou ústavu, a rozhodl, zmanipulovaných prezidentských volbách v roce 1996 a 2001. V roce 1998, a povstání vypuklo v severním Čadu, která se ojediněle rozevlátý až přes několik mírových dohod mezi vládou a povstalci. V roce 2005 se objevily nové povstalecké skupiny v západním Súdánu a učinil sondáži útoky do východního Čadu, navzdory podpisu mírové dohody v prosinci 2006 a říjnu 2007. Power i nadále v rukou k etnické menšině. V červnu 2005, prezident Idriss Déby konat referendum úspěšně odstraněním ústavních omezení funkčního období a získal další kontroverzní volby v roce 2006. Sporadicky povstalecké akce pokračovala v průběhu roku 2006 a 2007, a kapitálu došlo k významné hrozby povstalců na začátku roku 2008.

GeografieČad
Umístění:

Střední Africe, jižní Libye

Zeměpisné souřadnice:

15°00´severní zeměpisné šířky, 19°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Čad :
Rozloha:

celkem: 1,284 mil. čtv. km
pevnina: 1.259.200 čtv. km
voda: 24.800 čtv. km

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco větší než trojnásobek velikosti Kalifornie

Hranice:

celkem: 5968 km
sousední země: 1094 km Kamerunu, Středoafrické republiky, 1197 km, Libye 1055 km, Niger 1175 km, 87 km Nigérie, Súdán 1360 km

Pobřežní linie:

0 km (vnitrozemské)

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíČad
Podnebí:

tropické v poledne, pouště na severu

Povrch:

široké, suché pláně v centru, pouště na severu, v horách severu, v nížinách jihu

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Djourab Deprese 160 m
Nejvyšší bod: Emi Koussi 3415 m

Přírodní zdroje:

ropy, uranu, uhličitan sodný, kaolin, ryby (jezero Čad), zlata, vápence, písku a štěrku, soli

Využíváná půda:

orná půda: 2,8%
Trvalé kultury: 0,02%
ostatní: 97,18% (2005)

Zavlažovaná půda:

300 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

43 km3 (1987)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,23 km3/ rok (17% / 0% / 83%)
Na jednoho obyvatele: 24 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

teplé a suché, prašné Harmattan winds vyskytují v severní šířky; pravidelná sucha; svatojánský ran

Životní prostředí - aktuální problémy:

nedostatečné zásobování pitnou vodou; nesprávné likvidace odpadů ve venkovských oblastech, přispívá ke znečištění půdy a vody, desertifikaci

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: biologická rozmanitost, změna klimatu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, Ozone Layer Protection, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: o mořském právu, Marine Dumping

Geografie - poznámka:

odříznutým; jezera Čad je nejvýznamnějším vod v Sahelu

ObyvatelstvoČad
Obyvatelstvo:

10111337 (červenec 2008)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 47% (muži 2408638 / ženy 2346984)
15-64 let: 50,1% (muži 2317406 / ženy 2746104)
65 let a více: 2,9% (muži 123561 / ženy 168644) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 16,4 let
Muži: 15,2 let
Ženy: 17,5 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

2.195% (2008)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

41.61 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

16.39 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-3.27 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

201 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,04 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,03 muže / na 1 ženu
15-64 let: 0,84 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,73 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,92 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 100,36 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 106,48 úmrtí na 1 000 živě narozených
Ženy 94 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 47,43 let
Muži: 46,4 let
Ženy: 48,5 let (2008)

209 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

5,43 narozených dětí na 1 ženu (2008)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

4,8% (2003)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

200.000 (2003)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

18.000 (2003)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: velmi vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální a protozoal průjmy, žloutenky typu A, tyfus
Vectorborne onemocnění: malárie
Vody kontakt onemocnění: schistosomiáza
respirační onemocnění: meningococcal meningitida (2008)

Národnost:

podstatné jméno: Čadské (y)
Přívlastek: Čadské

Etnické skupiny:

Sara 27,7%, arabské 12,3%, Mayo-Kebbi 11,5%, Kanem-Bornou 9%, Ouaddai 8,7%, Hadjarai 6,7%, tandjilského 6,5%, Gorane 6,3%, Fitri-Batha 4,7%, ostatní 6,4%, neznámá 0,3% ( 1993 sčítání lidu)

Náboženství:

53,1% muslimské, katolické 20,1%, protestanti 14,2%, animista 7,3%, ostatní 0,5%, 1,7% neznámá, ateista 3,1% (1993 sčítání lidu)

Jazyky:

Francouzština (úřední), arabština (úřední), Sara (na jihu), více než 120 různých jazyků a dialektů

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát francouzsky nebo arabsky
Celková populace: 25,7%
Muži:40.8%
Ženy: 12,8% (2000)

Základní vzdělání:

celkem: 6 let
Muži: 7 let
Ženy: 4 roky (2005)

Školství - výdaje:

1,9% HDP (2005)

169 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaČad
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Čad
krátká forma: Čad
místní dlouhá forma: Republique du Tchad / Jumhuriyat Tshad
místní krátká forma: Tchad / Tshad

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Ndjamena
Zeměpisné souřadnice: 12 06 N, 15 02 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Čad :
Administrativní rozdělení:

18 regionů (krajů, singulární - oblast); Batha, Borkou-Ennedi-Tibesti, Chari-Baguirmi, Guera, Hadjer-Lamis, Kanem, Lac, Logone Occidental, Oriental Logone, Mandoul, Mayo-Kebbi Est, Mayo-Kebbi Ouest, moyen-Chari, Ouaddai, Salamat, tandjilského, Ville de Ndjamena, Wadi Fira

Zobrazit všechna města státu: Čad :
Nezávislost:

11. srpna 1960 (z Francie)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 11. srpna (1960)

Ústava:

pomíjeje referendu 31. březen 1996, a června 2005 referendum odstraněny ústavního omezení

Právní systém:

založená na francouzská občanská práva systému a Čadu zvykové právo; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Idriss Déby Lt Gen Itno (od 4. prosince 1990)
předsedy vlády: ministerský Youssof Saleh Abbás (od 16. dubna 2008)
kabinet: Státní rady, členové jmenovaní prezidentem na doporučení premiéra
volby: prezident volen lidovým hlasováním sloužit pěti-období, je-li žádný kandidát získá alespoň 50% z celkového počtu hlasů, dvou kandidátů, kteří obdrží nejvíce hlasů, musí pro to druhé kolo hlasování; poslední konat 3. května 2006 (další která se bude konat do května 2011), ministerský předseda jmenovaný prezidentem
volební výsledky: Lt Gen Idriss Déby Itno opětovně zvolen prezidentem; procent hlasů - Lt Gen Idriss Déby 64,7%, Delwa Kassiré Koumakoye 15,1%, Albert Pahimi PADACKE 7,8%, Mahamat Abdoulaye 7,1%, Brahim KOULAMALLAH 5,3%;

Zákonodárná moc:

jednokomorový Národní shromáždění (155 křesel, členové zvolení lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok podmínek);

Soudní moc:

Nejvyšší soud, Odvolací soud, trestní soudy; Magistrate Soudy

Politické strany a jejich vůdci:

Federace akce republiky nebo FAR [Ngarledjy YORONGAR]; Národní Rally pro rozvoj a pokrok, nebo RNDP [Delwa Kassiré Koumakoye]; Národní Unie pro demokracii a obnova nebo UNDR [Saleh KEBZABO]; strana pro svobodu a rozvoj, nebo PLD [Ibni Ounmara Mahamat Saleh]; vlasteneckého hnutí spásy nebo MPS [Mahamat Saleh AHMAT, předseda]; Rally pro demokracii a pokroku nebo RDP [Lol Mahamat CHOUA]; unie pro obnovu a demokracii nebo URD [Gen Wadal Abdelkader KAMOUGUE]

Politické organizace a jejich vůdci:

povstaleckých skupin

Mezinárodní organizace - účast:

ACCT, ACP, AfDB, AU, BDEAC, CEMAC, FAO, FZ, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, Interpol, IOC, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, Nám., OIC, OIF, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNOCI, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Mahamat Adam BECHIR
adresa: 2002 R Street NW, Washington, DC 20009
Tel.: [1] (202) 462-4009
FAX: [1] (202) 265-1937

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Louis NIGRO
Velvyslanectví: Avenue Félix Éboué, Ndjamena
Poštovní adresa: B. S. 413, Ndjamena
telefon: [235] 251-62-11, [235] 251-70-09, [235] 251-77-59
FAX: [235] 251-56-54

Vlajka - popis:

tři stejné vertikální lotříky modrá (výtah straně), žluté a červené

EkonomikaČad
Ekonomický přehled:

Chads převážně zemědělské ekonomiky bude i nadále posilovanou velkých přímých zahraničních investičních projektů v sektoru ropy, které začaly v roce 2000. Nejméně 80% obyvatelstva Chads živobytí závisí na zemědělství a živočišnou povědomí o své živobytí. Chads ekonomika má dlouhodobě zdravotně postižené jeho odříznutým pozici, vysoké náklady na energie a historie nestability. Čad závisí na zahraniční pomoci a zahraničního kapitálu pro většinu veřejných a soukromých investic. Konsorcium pod vedením dvou amerických společností bylo investovat 3,7 miliardy amerických dolarů na rozvoj ropných rezerv - odhaduje na 1 miliardu barelů - v jižním Čadu. Čínské společnosti se také rozšiřuje průzkum úsilí a plán na vybudování rafinérie. Pronárodům celkových zásob ropy byla odhadnuta na 1,5 miliardy barelů. Olejniny přišel na proud na konci roku 2003. Čad začal export ropy v roce 2004. Bavlna, dobytek a arabská guma poskytuje podstatnou část Chads non-příjmy z vývozu ropy.

HDP (v paritě kupní síly):

16,19 miliardy dolarů (2008)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

9,106 miliardy dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

1,7% (2008)

182 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 1600 (2008)

194 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 20,5%
Průmysl: 48%
Služby: 31.5% (2008)

Pracovní síly:

3,747 mil. (2006)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 80% (obživu zemědělství, ve stádech a rybolovu)
průmyslu a služeb: 20% (2006)

Míra nezaměstnanosti:

žádné údaje%

208 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Investice (hrubé):

8,5% HDP (2008)

149 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 2,142 miliardy dolarů
Výdaje: 2,125 miliardy dolarů (2008)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

10% (2008)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

5,25% (k 31. prosinci 2007)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

15% (k 31. prosinci 2007)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 874,5 mil. EUR (31. prosince 2007)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 55,23 mil. EUR (31. prosince 2007)

166 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 82,81 mil. EUR (31. prosince 2007)

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

bavlna, čirok, proso, podzemnice olejná, rýže, brambory, maniok (tapioka), skot, ovce, kozy, velbloudi

Průmysl:

olej, bavlnu textil, masný průmysl, pivovarnictví, uhličitan sodný (uhličitan sodný), mýdla, cigarety, stavebních materiálů

Elektřina - výroba:

95 milionů kWh (2006)

191 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

88,35 milionů kWh (2006)

191 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007)

Ropa - výroba:

156.000 barelů / den (2008)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

1352 barelů / den (2006)

189 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

176.700 barelů / den (2005)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

1492 barelů / den (2005)

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

1,5 miliardy barelů (od 1. ledna 2008)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledna 2006)

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

$ 527 mil. (2008)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 5,501 mld. (2008)

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

olej, skot, bavlna, arabská guma

Export - partneři:

USA 89,5%, Japonsko 3,7%, Čína 3.4% (2007)

Import:

$ 1,47 mld. (2008)

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a přepravní zařízení, průmyslové zboží, potraviny, textil

Import - partneři:

Francie 20,4%, Kamerun 16,1%, USA 10,9%, Čína 10%, Německo 7,5%, Saúdská Arábie 4.4% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 1,12 mld. (31. prosince 2008)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 1,6 mld. (2005)

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ 4,5 mld. (2006)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ žádné údaje

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Communauté Financičre AFRICAINE frank (XAF) na 438,77 dolaru (2008), 480,1 (2007) 522,59 (2006) 527,47 (2005) 528,29 (2004)

Komunikace / internetČad
Telefony - pevné linky:

13.000 (2006)

200 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

918.400 (2007)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: primitivní systém s vysokým nákladům a nízkým telefonní hustotou; pevné-line připojení za asi 1 na 1000 osob ve spojení s mobilními-buněčné využití jen asi 9 100 osob
domácí: spravedlivý systém radiotelefonní komunikace stanic
International: kód země - 235; družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (Atlantský oceán) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 2, FM 4, krátkovlnný 5 (2001)

Televizní stanice:

1 (2001)

Internet - kód země:

.td

Internet - host:

5 (2008)

222 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

60.000 (2006)

161 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaČad
Letiště:

55 (2007)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 7
Nad 3047 m: 2
2438 až 3047 m: 3
1524 až 2437 m: 1
Pod 914 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 48
1524 až 2437 m: 16
914 až 1523 m: 21
Pod 914 m: 11 (2007)

Potrubní systém:

ropa 250 km (2007)

Délka silnic a dálnic:

celkem: 33400 km
silnice: 267 km
Nezpevněné: 33.133 km (2002)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

Chari a Legone řeky jsou splavné jen v mokré sezóny (2008)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
ObranaČad
Obrana - složky:

Armáda: Čadské armády (Armee Nationale du Tchad, ANT), Čadské Air Force (Síla Aerienne Tchadienne, FAT), četnická stanice (2008)

Věk pro vojenskou službu:

20 let pro branců s 3-leté služby; 18 let pro dobrovolníky, žádná minimální věkové omezení pro dobrovolníky s souhlasu opatrovníka, ženy jsou na 1 rok povinné vojenské služby nebo občanským ve věku 21 ( 2004)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1906545
ženy 16-49 let: 2258758 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1066565
ženy 16-49 let: 1279318 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 116824
ženy: 117831 (2008)

Výdaje na obranu:

4,2% HDP (2006)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéČad
Mezinárodní spory:

Od roku 2003, Janjawid ozbrojené milice a súdánské armády je vyhnal statisíce obyvatel Dárfúru do Čadu; Čadu zůstává důležitým prostředníkem v súdánské občanské konflikty, snížení napětí se Súdánem plynoucí z překročení hranic-banditismu; Čadu Aozou rebelové pobyt v jižní Libyi ; pouze Nigérie a Kamerunu byly vyslyšeny jezera Čad Provize výtka k ratifikaci smlouvy o vymezení, které zahrnuje také Niger a Čad-Niger Nigérie-Hranice

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 234000 (Súdán), 54200 (Středoafrická republika)
KDOs: 178.918 (2007)


Zobrazit všechny obrázky: Čad

Diskuze k článku: Čad

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Čad Příspěvek k článku: Čad Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Čad
 Poradna k článku Čad
Diskuze k článku: Čad
 Diskuze k článku Čad
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2020 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Čad
Čad


Čad
Čad


Čad
Čad


Čad
Čad


Čad
Čad


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
13.04: ahojte, jak je to s vládou v Čadu, dělám semestrál ní práci o Čadu a o vlád...
04.12: Dobrý den,zajím alo by mě, jestli je Čad stále francouzs kou kolonií.Zaj ímám ...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Čad, neváhejte a pt...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Soběslav, zítra Roman