Čína (China): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Čína je nejlidnatější a třetí největší stát světa, jenž ovlivňuje světovou ekonomiku.

ÚvodČína
Země:

Čína
China

Dějiny:

Čína stála po staletí jako vedoucí civilizace, předčila zbytek světa v oblasti umění a vědy, ale v 19. a na počátku 20. století byla země sužována občanskými nepokoji, hladomory, vojenskými porážkami, a cizí okupací. Po druhé světové válce komunisté pod vedením Mao Zedonga vytvořili autokratický socialistický systém, pro zajištění suverenity uložili přísné kontroly každodenního životu, co stálo životy desítek milionů lidí. Po 1978, jeho nástupce Deng Xiaoping a další vůdci zaměřeli na tržně orientovaný hospodářský rozvoj a do roku 2000 byl výstup čtyřnásobný. Pro velkou část populace životní úroveň výrazně zlepšila a prostor pro osobní výběr se rozšířil, ale politické kontroly zůstávají dost přísné.

GeografieČína
Umístění:

Východní Asie, které hraničí s Východočínské moře, Korea Bay, Žluté moře, a Jihočínském moři, mezi Severní Koreou a Vietnamem

Zeměpisné souřadnice:

35°00´severní zeměpisné šířky, 105°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Asie

Zobrazit mapu státu: Čína :
Rozloha:

celkem: 9.596.960 čtv. km
pevnina: 9.326.410 čtv. km
voda: 270.550 čtv. km

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než v USA

Hranice:

celkem: 22117 km
sousední země: Afghánistán 76 km, 470 km Bhútán, Barma 2185 km, Indie 3380 km, 1533 km Kazachstán, Severní Korea 1416 km, 858 km Kyrgyzstán, Laos 423 km, Mongolsko 4677 km, 1236 km Nepál, Pákistán 523 km, Rusko ( severovýchod) 3605 km, Rusko (severozápad) 40 km, 414 km Tádžikistán, Vietnam 1281 km
regionálních hranic: 30 km Hong Kong, Macao 0,34 km

Pobřežní linie:

14.500 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóna: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóna: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 mořských mil nebo k okraji kontinentálního rozpětí

PodnebíČína
Podnebí:

velmi rozmanité, tropické na jihu, subarktické na severu

Povrch:

většinou hory, vysoké náhorní plošiny, na západě pouště, pláně, delta a kopce ve východní

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Turpan Pendi -154 m
Nejvyšší bod: Mount Everest 8850 m

Přírodní zdroje:

uhlí, železná ruda, ropa, zemní plyn, rtuť, cín, wolfram, antimon, mangan, molybden, vanad, magnetit, hliník, olovo, zinek, uran, vodní potenciál (největší na světě)

Využíváná půda:

orná půda: 14,86%
trvalých kultur: 1,27%
ostatní: 83,87% (2005)

Zavlažovaná půda:

545.960 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

2,829.6 cu km3 (1999)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 549,76 km3/ rok (7% / 26% / 68%)
Na jednoho obyvatele: 415 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

časté tajfuny (asi pět ročně podél jižního a východního pobřeží), poškozují povodně, tsunami, zemětřesení, sucho, půda propadání

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečištění ovzduší (skleníkové plyny, oxid siřičitý částice) od spoléhání se na uhlí způsobuje kyselé deště, nedostatkem vody, zejména na severu, znečištění vody z nezpracovaného odpadu; odlesňování; odhadovaná ztráta jednoho-pětinu zemědělské půdy, od roku 1949 k erozi půdy a hospodářských rozvoje; desertifikaci, obchod s ohroženými druhy

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: Antarktida-environmentální protokol, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změna klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické Dřevěné 94, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

čtvrtá největší země světa (po Rusku, Kanadě a USA); Mount Everest na hranicích s Nepálem je nejvyšší vrchol světa

ObyvatelstvoČína
Obyvatelstvo:

1330044544 (červenec 2008)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 20,1% (muži 142085665 / ženy 125300391)
15-64 let: 71,9% (muži 491513378 / ženy 465020030)
65 let a více: 8% (muži 50652480 / ženy 55472661) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 33,6 let
Muži: 33,1 let
Ženy: 34,2 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

0.629% (2008)

150 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

13.71 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

7,03 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.39 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

157 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,11 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,13 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,06 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,91 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,06 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 21,16 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 19,43 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 23.08 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 73,18 let
Muži: 71,37 let
Ženy: 75.18 let (2008)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,77 narozených dětí na 1 ženu (2008)

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,1% (2003)

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

840.000 (2003)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

44.000 (2003)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: střední
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjmy, žloutenky typu A, tyfus
vectorborne chorob: Krymská Kongo hemoragické horečky, japonské encefalitidy, malárie a
Vody kontakt onemocnění: leptospirózu
Zvířecí choroby kontakt: vzteklina

Národnost:

podstatné jméno: čínština (singulární a množné číslo)
Přídavné jméno: čínština

Etnické skupiny:

Han čínských 91,5%, Zhuang, Manchu, Hui, Miao, ujgursky, Tujia, Yi, mongolský, tibetský, Buyi, Dong, Yao, korejského a jiných národností 8,5% (2000 sčítání lidu)

Náboženství:

Daoist (taoista), buddhistické, křesťanské 3% -4%, muslimské 1% -2%

Jazyky:

Standardní čínština nebo Mandarin (Putonghua založené na Peking dialekt), Yue (Cantonese), Wu (Shanghainese), Minbei (Fuzhou), minnanský (Hokkien-tchajwanské), Xiang, Gan, Hakka dialekty, jazyky menšin (viz Etnické skupiny vstup )

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 90,9%
Muži:95.1%
Ženy: 86,5% (2000 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 11 let
Muži:11 let
Ženy: 11 let (2006)

Školství - výdaje:

1,9% HDP (1999)

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaČína
Země - jméno:

dlouhá forma: Čínská lidová republika
krátká forma: Čína
místní dlouhá forma: Zhonghua Renmin Gongheguo
místní krátká forma: Zhongguo
Zkratka: ČLR

Vláda - typ:

komunistický režim

Hlavní město:

Název: Peking
Zeměpisné souřadnice: 39 55 N, 116 23 E
časový rozdíl: UTC +8 (13 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Čína :
Administrativní rozdělení:

23 provincií (Sheng, jednotném a množném čísle), 5 autonomních oblastí (zizhiqu, jednotném a množném čísle), a 4 obce (shi, singulární a množný)
provincie: Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang, (viz

Zobrazit všechna města státu: Čína :
Nezávislost:

221 př. nl (sjednocení pod Qin nebo Chin dynastie), 1. ledna 1912 (nebo Ohing dynastie Qing nahrazuje republika Čína), 1. říjen 1949 (Čínská lidová republika se sídlem)

Národní svátek:

Výročí založení v Peoples Republic of China, 1. října (1949)

Ústava:

Nejnovější vyhlášením 4. prosince 1982

Právní systém:

založená na systému občanského práva, odvozená od sovětského a kontinentální občanského zákoníku právní zásady; zákonodárce ponechává pravomoc k výkladu stanov; ústavy nejdnoznačné na soudní přezkum právních předpisů; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Hu Jintao (od 15. března 2003), Vice President XI Jinping (od 15. března 2008)
předsedy vlády: Premier Wen Jiabao (od 16. března 2003), výkonný místopředseda Premier LI Keqiang (17. března 2008), Vice Premier Hui Liangyu (od 17. března 2003), Vice Premier ZHANG Deijiang (od 17. března 2008) a místopředseda Premier WANG Qishan (od 17. března 2008)
kabinet: Státní rady jmenovaný Národní Peoples Congress (NPC)
volby: prezident a Vice President volen lidovým Národního kongresu pro pěti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); poslední volby konat 15-17 března 2008 (příští, který se bude konat v polovině-březen 2013), premiér nominován prezidentem, potvrzen lidovým Národního kongresu
volební výsledky: Hu Jintao zvolen prezidentem národní kongres Peoples s celkem 2963 hlasů; XI Jinping zvolen Vice President s celkem 2919 hlasů

Zákonodárná moc:

jednokomorový Národní kongres Peoples nebo Quanguo Renmin Daibiao Dahui (2987 míst členů volených komunální, regionální a oblastní obyvatelstvo kongresy a lidové osvobozenecké armády, který bude sloužit pěti-rok podmínek)
volby: naposledy konala prosinec 2007-únor 2008, datum příštích voleb - pozdní 2012 do počátku roku 2013
volební výsledky: procento hlasů - žádné údaje; sedadel - 2987

Soudní moc:

Peoples Nejvyššího soudu (soudci jmenovaní národní kongres Peoples); Místní lidové soudy (zahrnuje vyšší, střední a základní soudů); zvláštní lidové soudy (především vojenské, námořní a železniční doprava, lesnictví a soudy)

Politické strany a jejich vůdci:

Komunistická strana Číny nebo CCP [Hu Jintao] osmi registrovanými malé strany ovládané CCP

Politické organizace a jejich vůdci:

Čínská demokracie stranou; Falungong je duchovní hnutí

Mezinárodní organizace - účast:

ADB, AfDB (nonregional členů), sdružení APEC, APT, Arktické rady (pozorovatel), ARF, ASEAN (partner dialogu), BIS, CDB, EAS, FAO, G-20, G-24 (pozorovatel), G-77, IAEA , IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM (pozorovatel), IPJ, ISO, ITSO, ITU, Láďa (pozorovatel), MIGA , MINURSO, MONUC, Nám. (pozorovatel), NSG, OAS (pozorovatel), OPCW, PCA, PIF (partner), SAARC (pozorovatel), SCO, OSN, Rady bezpečnosti OSN, Užádné údajeMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL , UNITAR, UNMIL, UNMIS, UNMIT, UNOCI, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Zhou Wenzhong
adresa: 2300 Connecticut Avenue, NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 328-2500
FAX: [1] (202) 328-2582
konzulát obecně: Chicago, Houston, Los Angeles, New York, San Francisco

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Clark T. RANDT, Jr.
Velvyslanectví: 55 Na Jia Lou Lu, 100600 Peking
poštovní adresa: PSČ 461, Box 50, FPO AP 96521-0002
Telefon: [86] (10) 8531-3000
FAX: [86] (10) 8531-3300
konzulát obecně: Chengdu, Guangzhou, Shanghai, Shenyang, Wuhan

Vlajka - popis:

červená s velkým žlutým pěti-poukázala hvězda a čtyři menší žluté pět-špičaté hvězdy (uspořádány ve svislé oblouku směrem ke středu vlajky) v pravém horním rohu vlajky-boční

EkonomikaČína
Ekonomický přehled:

Chinas hospodářství během posledních 30 let změnil z centrálně plánovaného systému, který byl z velké části uzavřený s mezinárodním obchodem se více tržně-orientované ekonomiky, které se rychle rostoucí soukromý sektor a je významným hráčem ve světové ekonomice. Reformy byly zahájeny v pozdní 1970 s utlumování kolektivizován zemědělství a rozšířeny o postupné liberalizace cen, fiskální decentralizace, zvýšení autonomie pro státní podniky, nadace a diverzifikované bankovní systém, vývoj na akciových trzích, rychlý růst s non-státní sektor, a otevření se zahraničnímu obchodu a investicím. Čína má obecně provedené reformy v gradualista nebo kouskování módy, včetně prodeje minoritních podílů ve čtyřech z Chinas největších státních bank zahraničním investorům a upřesnění v cizí měně a dluhopisové trhy v roce 2005. Po vedení své měny pevně spojen s americkým dolarem roky, Čína v červenci 2005 přecení své měně o 2,1% vůči americkému dolaru a přesunuty do systému směnných kurzů, že odkazy koši měn. Kumulativní zhodnocení jüanu vůči americkému dolaru od konce dolaru kolík byl více než 20% na konci roku 2008. Restrukturalizace hospodářství az toho vyplývající zvýšení efektivity přispěly k více než desetinásobná růst HDP od roku 1978. Měřených na obyvatele v paritě kupní síly (PPP,) upraví na základě toho, že rozdíly v ceně, Čína v roce 2008 stál jako druhý-největší ekonomikou na světě po Spojených státech, přestože v přepočtu na hlavu je v zemi je stále nižší střední-příjem. Roční příliv přímých zahraničních investic v roce 2007 zvýšil na téměř 84 mld. $. Do konce roku 2007, téměř 7000 domácích čínských podniků učinil agregát 118 miliard amerických dolarů přímých investic ve 173 zemích a oblastech po celém světě. Čínská vláda čelí mnoha výzvám hospodářského rozvoje, včetně: (a) udržení odpovídající nárůst počtu pracovních míst za desítky milionů imigrantů, nově vstupující na pracovní síly, a pracovníků vyhodili ze státní-vlastněné podniky, (b) snížení korupce a dalších ekonomických zločiny, a (c) obsahující škody na životním prostředí a sociální rozbroje v souvislosti s economys rychlé transformace. Hospodářský rozvoj byl rychlejší než v pobřežních provinciích v interiéru, a asi 200 milionů venkovských dělníků a jejich rodinní příslušníci se přestěhoval do městských oblastí, které mají při hledání práce. Jedním z důsledků demografických jedno dítě politiky je v tom, že Čína je dnes jedním z nejrychleji stárnoucí země ve světě. Zhoršování životního prostředí - především ovzduší, eroze půdy a vytrvalé pádu z vody, zejména na severu - je další dlouhé-období problém. Čína nadále ztrácí orné půdy v důsledku eroze a ekonomického rozvoje. V roce 2007 Čína Intenzifikovaná vládních snah o zlepšení podmínek životního prostředí, vázání hodnocení místních úředníků na ekologické cíle, zveřejňování národní politiky v oblasti změny klimatu a zajištění vysoké úrovně vedoucí skupiny pro klimatické změny, v čele Premier Wen Jiabao. Čínská vláda se snaží přidat energetických výrobních kapacit z jiných zdrojů než z uhlí a ropy. Na konci roku 2008, jako je Čína připomněla 30. výročí svého historického hospodářských reforem, světové hospodářské recese začaly pomalu zahraniční poptávka po čínském vývozu poprvé za několik let. Vláda slíbil, aby i nadále reformovat ekonomiku a zdůraznili potřebu zvýšit domácí spotřebu, aby se Čína méně závislé na zahraničních vývoz o růstu HDP v budoucnosti.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 7,8 bilionu (2008)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 4,222 bilionu (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

9,8% (2008)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 6100 (2008)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 10,6%
Průmysl: 49.2%
Služby: 40.2% (2008)

Pracovní síly:

807,7 mil. (2008)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 43%
Průmysl: 25%
Služby: 32% (2006)

Míra nezaměstnanosti:

4% (2008)

150 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 1,6%
Nejvyšší 10%: 34,9% (2004)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

47 (2007)

Investice (hrubé):

40,2% HDP (2008)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 868,6 miliard dolarů
výdaje: 850,5 miliardy amerických dolarů (2008)

Státní dluh:

15,7% HDP (2008)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

6% (2008)

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

3,06% (17. prosince 2007)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

5,58% (17. prosince 2007)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

2,3 bilionů dolarů (31. října 2008)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 4,331 bilionu (31. října 2008)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 5,316 bilionu (31. října 2008)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

rýže, pšenice, brambory, kukuřice, arašídy, čaj, proso, ječmen, jablka, bavlna, olejnin, vepřové, ryby

Průmysl:

těžba a zpracování rud, železa, oceli, hliníku a dalších kovů, uhlí, stavební stroje, výzbroj, textilu a oděvů; ropné, cementu, chemikálií, hnojiv, spotřební výrobky, včetně obuvi, hraček a elektroniky, potravinářský průmysl, dopravní prostředky , včetně automobilů, železničních vozů a lokomotiv, lodí a letadel, telekomunikačních zařízení, obchodních prostor nosných raket, satelitů

Elektřina - výroba:

3,256 bilionů kWh (2007)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

3,271 bilionů kWh (2007)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

14,56 mld. kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

4,251 mld. kWh (2007)

Ropa - výroba:

3,725 milionu barelů / den (2008)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

7,88 milionu barelů / den (2007)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ 6,226 bilionu (31. prosince 2007)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

399.000 barelů / den (2007)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

4,21 milionu barelů / den (2007)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

16 miliard barelů (od 1. ledna 2008)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

69,27 miliard m3 (2007)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

70,51 miliard m3 (2007)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

5,36 miliard m3 (2007)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

3,871 miliard m3 (2007)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

2,265 bilionu m3 (1. ledna 2008)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

368,2 mld. dolarů (2008)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 1,465 bilionů (2008)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

elektrických a jiných strojů, včetně zařízení pro zpracování dat, oděvy, textil, železo a ocel, optické a lékařské vybavení

Export - partneři:

USA 19.1%, Hong Kong 15.1%, Japonsko 8,4%, Jižní Korea 4,6%, Německo 4% (2007)

Import:

1,156 bilionu dolarů (2008)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

elektrických a dalších strojů, oleje a minerálních paliv, optické a lékařské vybavení, rudy kovů, plastů, organických chemikálií

Import - partneři:

Japonsko 14%, Jižní Korea 10,9%, 10,5% Tchaj-wan, USA 7,3%, Německo 4,7% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

2,033 bilionu dolarů (k 31. prosinci 2008)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

420,8 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

758,9 miliard amerických dolarů (2007)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

139,3 miliard dolarů (2008)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Yuan renminbi (CNY) na americký dolar - 6.9385 (2008), 7,61 (2007), 7,97 (2006), 8.1943 (2005), 8,2768 (2004)

Komunikace / internetČína
Telefony - pevné linky:

365,4 mil. (2007)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

547,286 milionu EUR (2007)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: domácí i mezinárodní služby jsou stále k dispozici pro soukromé účely; rozloženy nerovnoměrně domácí systém slouží hlavní města, průmyslová centra a mnoho měst, Čína i nadále rozvíjet své telekomunikační infrastruktury, je partnerství se zahraničními poskytovateli, že rozšíří své globální dosah, Čína v létě roku 2008 začala zásadní restrukturalizaci svého telekomunikačního průmyslu, což vedlo ke konsolidaci svých šesti telekomunikačních služeb na tři, Čína Telecom, China Mobile a China UNICOM, každý z nich poskytuje i fixní a mobilní-line služby
domácí: interprovincionální Fiber-optic kufru linky a mobilní telefonní systémy byly instalovány; mobilní-buněčné subscribership rychle roste, je počet uživatelů Internetu překročil 250 milionů do léta 2008; domácí satelitní systém s 55 pozemských stanic je na svém místě
International: kód země - 86; několik podmořských kabelů poskytovat připojení k Asii, na Blízkém východě, v Evropě a USA; družicových pozemských stanic - 7 (5 Intelsat - 4 Pacifiku a Indickém oceánu 1; 1 Intersputnik - Indického oceánu a 1 Inmarsat - Tichého a Indického oceánu regionech) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 369, FM 259, krátkovlnný 45 (1998)

Televizní stanice:

3240 (z nichž 209 jsou provozovány Čínská ústřední televize, 31ar provinční televizní stanice, a téměř 3000 jsou místní městské stanice) (1997)

Internet - kód země:

.cn

Internet - host:

14,306 milionu (2008)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

253 mil. (2008)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaČína
Letiště:

467 (2007)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 403
Nad 3047 m: 58
2438 až 3047 m: 128
1524 až 2437 m: 130
914 až 1523 m: 20
Pod 914 m: 67 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 64
Nad 3047 m: 4
2438 až 3047 m: 4
1524 až 2437 m: 13
914 až 1523 m: 17
Pod 914 m: 26 (2007)

Heliporty:

35 (2007)

Potrubní systém:

plyn 26344 km; ropa 17240 km; čištěná ropa 6106 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 75438 km
normální rozchod: 75438 km 1.435-m rozchod (20151 km elektrizovaná) (2005)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

Celkem: 1.930.544 km
silnice: 1575571 km (zahrnuje 41.005 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 354.973 km (2005)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

110.000 km splavnou (2008)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkem: 1826
podle typu: člun dopravce 4, hromadný dopravce 451, náklad 689, dopravce 2, chemický tanker 69, kombinace rudy / ropy 1, kontejner 162, zkapalněný plyn 44, osobní 8, osobní / nákladní 83, ropný tanker 244, chlazený nákladem 33, najet na / drmolit 10, specializovaný tanker 9, vozidla dopravce 17
cizí-vlastnil: 20 (Ekvádor 1, 2 Řecko, Hong Kong 12, Indonésie 1, 2 Japonsko, Jižní Korea 1, Norsko 1)
registrovaná v jiných zemích: 1441 (Bahamy 10, Bangladéš 1, 71 Belize, Bermudy 10, Bolívie 1, Kambodža 193, na Kypru 10, Francie 5, Gruzie 10, Německo 2, 3 Honduras, Hong Kong 324, Indie 1, Indonésie 2, Kiribati 15, Jižní Korea 1, Libérie 11, Malta 12, Marshallovy ostrovy 7, Mongolsko 1, v Norsku 36, Panama 532, Filipíny 4, Svatý Vincenc a Grenadiny 94, Sierra Leone, 15, Singapur 14, Thajsko 1, Tuvalu 16, neznámé 39) (2008)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Dalian, Guangzhou, Ningbo, Qingdao, Qinhuangdao, Šanghaj, Shenzhen, Tianjin

ObranaČína
Obrana - složky:

Lidově osvobozenecké armády (PLA): Pozemní síly, námořnictvo (zahrnuje námořní letecké a námořní), Air Force (včetně vzdušných sil), a druhý dělostřelecký sbor (strategické raketové síly); Peoples ozbrojené policie (PAP); PLA rezervní síly (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18-22 let pro selektivní povinné vojenské služby, s 24-měsíc služby, žádná minimální věk pro dobrovolné služby (všichni důstojníci jsou dobrovolníci), 18-19 let pro ženy, absolventy středních škol, kteří splňují požadavky na zvláštní vojenské pracovní místa (2007)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 375009345
ženy 16-49: 354314328 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 313321639
ženy16-49: 295951438 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 10760380
ženy: 9710032 (2008)

Výdaje na obranu:

4,3% HDP (2006)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéČína
Mezinárodní spory:

pokračování rozhovorů, a opatření k budování důvěry-pracovat na snížení napětí o Kašmír, který přesto zůstává militarizovaný s porcí za de facto podání Čína (Aksai Chin), Indie (Džammú a Kašmír) a Pákistánu (Azad Kašmír a Severní oblasti); Indie dělá nerozpozná Pakistans převádějícímu historického Kašmíru přistane do Číny v roce 1964, Čína a Indie nadále své bezpečnostní a zahraniční politiky dialogu byly zahájeny v roce 2005 v souvislosti s spor o většinu své robustní, militarizovaný hranici, regionální šíření jaderných zbraní a jiných věcech; Čína tvrdí většina Indias Arunachal Pradesh na základnu Himálaje, chybí jakákoli smlouva popisující hranici, Bhútán a Čínou pokračovat jednání s cílem vytvořit společnou hranici zarovnání k vyřešení územních sporů v důsledku kartografických nesrovnalosti, čínština mapy ukazují mezinárodní hranice symbol pobřeží pobřeží uvádí v Jihočínském moři, kde má Čína přerušila vietnamské uhlovodíkových průzkumu, Čína tvrdí svrchovanost nad Spratly ostrovy s Malajsií, Filipínami, Tchaj-wan, Vietnam, Brunej a možná, za rok 2002 Prohlášení o chování stran v Jihočínském moři uklidněný napětí v Spratlys, ale není právně závazný kodex chování, který je cílem některých stran, Vietnam a Čína nadále rozšiřovat výstavbu zařízení v Spratlys a v březnu 2005, národní ropné společnosti z Číny, Filipín a Vietnamu podepsali společné odpovídají na mořské seismické aktivity v Spratly ostrovy, Čína okupuje část Paracel ostrovy rovněž požadoval Vietnamu a Tchaj-wan, Čína a Tchaj-wanu nadále odmítají obě Japans nároky na neobydlených ostrovech Senkaku-shoto (Diaoyu Tai) a Japans jednostranně deklarované equidistance linii v Východočínské moře, v místě intenzivního průzkumu a těžbě uhlovodíků, na některých ostrovech v Yalu a Tumeň řeky jsou ve sporu se Severní Korea, Severní Korea a Čína se snaží zastavit nelegální migrace do Číny by Severokorejců, prchají strádání a útlaku tím, že vybudování oplocení podél části hranice a věznění Severokorejců deportován do Číny, Čína a Rusko mají demarkačních kdysi sporných ostrovů na amur a Ussuri soutokem av Argun River v souladu s dohodou z roku 2004, Čína a Tádžikistán začaly ohraničujícími revidované hranice dohodli na vymezení v roce 2002; desetiletí-dlouhá demarkace z Číny-Vietnam pozemní hranice by měla být dokončena do konce roku 2008, zatímco námořní hranice vymezení a dohody o rybolovu v zálivu Tonkin ratifikovaný v červnu 2004, byla provedena, citace na životní prostředí, kulturní a společenské zájmy, Čína má přehodnotit výstavbu 13 přehrad na řece Salween, ale energeticky-hladovíme Barmě, se podpora z Thajska, zůstává záměr na vybudování pět hydro-elektrické přehrad následný přes regionální a mezinárodní protesty, čínské a hongkongské úřady setkala v březnu 2008 k řešení vlastnictví a užívání pozemků v znovuzískaných Shenzhen River channelization, včetně 96-hektar Lok Ma Objeďte Chau, Hong Kong rozvojovými plány na snížení 2000 z 2800 hektarů jeho omezeno Uzavřená prostoru 2010

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 300897 (Vietnam); odhaduje 30000-50000 (Severní Korea)
KDOs: 90.000 (2007)

Obchodování s lidmi:

Současná situace: Čína je zdrojem, tranzitní a cílovou zemí pro muže, ženy a děti, obchodované za účelem sexuálního vykořisťování a nucené práce, přičemž většina z obchodování v Číně dochází uvnitř hranic země, ale je zde také značný mezinárodní obchod čínských občanů do Afriky, Asie, Evropy, Latinské Ameriky, Středního východu a Severní Americe; čínské ženy přivábil do zahraničí prostřednictvím falešných slibů legitimního zaměstnání, jen aby byli nuceni do komerčního sexuálního zneužívání, z velké části v Tchaj-wan, Thajsko, Malajsie, a Japonsko, ženy a děti jsou obchodované do Číny z Mongolska, Barma, Severní Korea, Rusko a Vietnam na nucené práce, manželství a prostituce, některé severokorejské ženy a děti se snaží opustit zemi dobrovolně překračovat hranice do Číny a jsou pak prodali do prostituce, manželství či nucené práce
stupeň hodnocení: úroveň 2 Pozor Seznam - Čína je na Tier 2 seznamu pro čtvrtý rok za její neschopnost poskytnout důkaz o zvýšení úsilí v boji proti obchodování s lidmi, zejména pokud jde o trestání trestných činů obchodování s lidmi a ochrany čínských a zahraničních oběti obchodu s lidmi, oběti jsou někdy potrestány za protiprávní činy, které byly spáchány v přímém důsledku jejich obchodování, jako je porušování prostituci nebo imigrace / emigrace kontroly, čínská vláda pokračovala v léčbě severokorejských obětí obchodu s lidmi jen jako ekonomické migranty, rutinně deporting zpět na otřesné podmínky v Severní Koreji; další výzvy pro čínskou vládu obsahovat enormní velikosti svého obchodování problém a vysokou míru korupce a spolupachatelství v obchodování, které některé místní vládní úředníky (2008)


Zobrazit všechny obrázky: Čína

Diskuze k článku: Čína

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Čína (cestopis) Příspěvek k článku: Čína (cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Čína (cestopis)
 Poradna k článku Čína
Diskuze k článku: Čína (cestopis)
 Diskuze k článku Čína
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2020 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Čína (cestopis)
Čína (cestopis)


Čína (cestopis)
Čína (cestopis)


Čína (cestopis)
Čína (cestopis)


Čína (cestopis)
Čína (cestopis)


Čína (cestopis)
Čína (cestopis)


Fotogalerie (23)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
10.03: Prosím o informaci, zda je v Jinan letiště? A kde mohu zjistit informa ce o ...
11.12: Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaký má čína vliv na světovou ekonom iku? D...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Čína, neváhejte a p...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Kristián, zítra Oldřiška