Egypt (Egypt): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Egyptská arabská republika/Egypt je zeme protikladu, zeme rozpáleného pouštního písku, krás podmorského života.

ÚvodEgypt
Země:

Egypt
Egypt

Dějiny:

Pravidelnost a bohatosti roční Nile River povodněmi, které společně s semi-izolace poskytuje pouště na východ a na západ, povoleno na vývoj jednoho ze světů velké civilizace. Jednotný říše vznikla kolem 3200 př. nl, a řadu dynastií vládli v Egyptě pro následující tři tisíciletí. Poslední dynastie rodák padl na Peršany v 341 BC, který zase byl nahrazen Řekové, Římané, a Byznatinců. Bylo to Arabové, kteří zavedena islámu a arabského jazyka v 7. století a kteří pro příštích šest století. A místní vojenské kasty, je Mamluks převzala kontrolu asi 1250 a nadále vládnout po dobytí Egypta do osmanské Turky v roce 1517. Po dokončení Suezského kanálu v roce 1869, Egypt stal významným svět dopravu hub, ale také silně klesl do dluhů. Údajně na ochranu svých investic, Británie zadrženém kontrolu Egypts vláda v roce 1882, ale nominální věrnost Osmanské říše pokračovala až do roku 1914. Částečně nezávislý na Velké Británii v roce 1922, Egypt získal plnou suverenitu s svržení britské monarchie-podpořili v roce 1952. Dokončení ze Aswan Vysoké přehrady v roce 1971 a výsledné jezero Nasser se změnila doba-poctěn místo na řece Nilu v zemědělství a ekologii Egypta. A rychle rostoucího počtu obyvatel (nejvíce v arabském světě), omezené na orné půdě, a závislost na Nilu všechny nadále přetížit a zdroje stresu společnosti. Vláda bojovaly, aby odpovídaly požadavkům Egypts rostoucí populace prostřednictvím hospodářských reforem a masivní investice do komunikací a fyzické infrastruktury.

GeografieEgypt
Umístění:

Severní Afrika, hraničící se Středozemním mořem, mezi Libyí a pásmu Gazy a na severu Rudého moře v Súdánu, a zahrnuje i asijské Sinajský poloostrov

Zeměpisné souřadnice:

27°00´severní zeměpisné šířky, 30°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Egypt :
Rozloha:

celkem: 1.001.450 čtv. km
pevnina: 995.450 čtv. km
voda: 6000 čtv. km

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco větší než trojnásobek velikosti New Mexico

Hranice:

celkem: 2665 km
sousední země: Gaza Strip 11 km, Izrael 266 km, 1115 km Libye, Súdán 1273 km

Pobřežní linie:

2450 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóna: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóna: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 m hloubky, nebo do hloubky využívání

PodnebíEgypt
Podnebí:

V Egyptě jsou tři roční období: zima, první léto a druhé léto. V zimě klesá denní teplota až na 15°C, přičemž noci jsou velmi chladné. První léto začíná zhruba v březnu a trvá do května. Druhé léto začíná v červnu a končí zhruba v říjnu, je horké, pouštní.

Vyskytuje se zde horký pouštní vítr, který vane z pouště a nese s sebou oblaka písku. Dále zde fouká vlhký a chladný vítr od Středozemního moře. Největší počet srážek je zaznamenáván v Alexandrii a nejnižší na jihu země.

Povrch:

rozlehlé pouštní plošiny, přerušené údolím Nilu a delta

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Qattara Deprese -133 m
Nejvyšší bod: Mount Catherine 2629 m

Přírodní zdroje:

ropa, zemní plyn, železná ruda, fosfáty, mangan, vápenec, sádrovec, mastek, azbest, olovo, zinek, bavlna, kakaové boby, arašídy, olivový olej, citrusy, pomeranče, grepy, tabák

Využíváná půda:

orná půda: 2,92%
Trvalé kultury: 0,5%
ostatní: 96,58% (2005)

Zavlažovaná půda:

34.220 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

86,8 km3 (1997)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 68,3 km3/ rok (8% / 6% / 86%)
Na jednoho obyvatele: 923 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

pravidelná sucha, častá zemětřesení, přívalové povodně, sesuvy půdy, teplé, řidičské vichřice nazývá horký vítr v sahaře nastává na jaře; prachu bouře, písečné bouře

Životní prostředí - aktuální problémy:

zemědělské půdy, neztratil se urbanizace a navátý písky, zvýšení půdní salination pod vysokým Aswan Dam, desertifikaci, ropné znečištění ohrožuje korálové útesy, pláže, mořské a přírodní stanoviště, jiné znečištění vody ze zemědělských pesticidů, surové splašky a průmyslové odpadní vody, omezené přírodní sladké vody zdroje od Nilu, který je jediným zdrojem vody trvalka; rychlý růst počtu obyvatel overstraining Nilu a přírodních zdrojů

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změna životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

kontrol Sinajský poloostrov, pouze pozemní most mezi Afrikou a zbytek východní polokouli; kontroluje Suez Canal, námořní spojení mezi Indickým oceánem a Středozemním mořem, velikost, a vedle sebe do Izraele, stanovit její hlavní roli v Blízkého východu geopolitika, závislost na těžební sousedy; dominance povodí Nilu otázky sklony k přílivu uprchlíků

ObyvatelstvoEgypt
Obyvatelstvo:

81713520 (červenec 2008)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 31,8% (muži 13292961 / ženy 12690711)
15-64 let: 63,5% (muži 26257440 / ženy 25627390)
65 let a více: 4,7% (muži 1636560 / ženy 2208455) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 24,5 let
Muži: 24,1 let
Ženy: 24,9 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

1.682% (2008)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

22.12 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

5,09 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.21 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,05 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,02 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,74 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,02 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 28,36 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 30,06 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 26.57 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 71,85 let
Muži: 69,3 let
Ženy: 74.52 let (2008)

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,72 narozených dětí na 1 ženu (2008)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

méně než 0,1% (2001)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

12.000 (2001)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

700 (2003)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: střední
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjmy, žloutenky typu A, tyfus
Vody kontakt onemocnění: schistosomiáza

Národnost:

podstatné jméno: egyptské (y)
Přívlastek: Egypťan

Etnické skupiny:

Egypťan 99,6%, ostatní 0,4% (2006 sčítání lidu)

Náboženství:

Muslimské (většinou sunnitské) 90%, koptský 9%, ostatní křesťanské 1%

Jazyky:

Arabština (úřední), angličtina a francouzština všeobecně srozumitelná vzdělaných tříd

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 71,4%
Muž: 83%
Ženy: 59,4% (2005)

Školství - výdaje:

4,2% HDP (2006)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaEgypt
Země - jméno:

dlouhá forma: Egyptské arabské republiky
krátká forma: Egypt
místní dlouhá forma: Jumhuriyat Misr al-Arabiyah
místní krátká forma: Misr
bývalé: Spojené arabské republice (Sýrie)

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Káhira
Zeměpisné souřadnice: 30 03 N, 31 15 E
časový rozdíl: UTC +2 (7 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední pátek v dubnu, končí minulý čtvrtek v září

Zobrazit největší města státu: Egypt :
Administrativní rozdělení:

26 gubernií (muhafazat, singulární - muhafazah); reklamní Daqahliyah, Al Bahr al Ahmar (Rudé moře), Al Buhayrah (El Beheira), Al Fayyum (El Faiyum), Al Gharbiyah, Al Iskandariyah (Alexandrie), Al Ismailiyah (Ismailia) , Al Jizah (Giza), Al Minufiyah (El Monofia), Al Minya, Al Qahirah (Káhira), Al Qalyubiyah, Al Wadi al Jadid (New Valley), Jak Suways (Suez), Ash Sharqiyah, Aswan, Asyut, Báni Suwayf (Beni Suef), Bur Said (Port Said), Dumyat (Damietta), Janub Sina (jižní Sinaj), Kafr popela Shaykh, Matruh (Západní poušti), Qina (Qena) Shamal Sina (North Sinai), Suhaj (Sohag)

Zobrazit všechna města státu: Egypt :
Nezávislost:

28. února 1922 (od Spojeného království)

Národní svátek:

Den revoluce 23. července (1952)

Ústava:

11. září 1971, změněna 22. května 1980, 25. května 2005 a 26. března 2007

Právní systém:

založen na islámské a občanská práva (zejména napoleonské kódy); soudní přezkum by Nejvyšší soud a Státní rada (dohlíží platnosti správních rozhodnutí); přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami

Volební věk:

18 let, univerzální a povinné

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Mohamed Hosni Mubarak (od 14. října 1981)
předsedy vlády: ministerský předseda Ahmed Mohamed žádné údajeZIF (od 9. července 2004)
Kabinet: kabinet jmenuje prezident
volby: prezident volen lidovým hlasováním pro šest-termín roku (bez omezení funkčního období),

Zákonodárná moc:

dvoukomorového systému se skládá z lidové shromáždění nebo madžlisu čili al-Shab (454 křesel; 444 voleni lidovým hlasováním 10 jmenuje prezident, členové sloužit pěti-rok výrazy) a Poradní rada nebo madžlisu čili al-Shura (Shura Council), která se tradičně funkcí pouze poradní roli, ale 2007 ústavní změny by mohly poskytnout rady nové pravomoci (264 křesel; 176 voleni lidovým hlasováním 88 jmenuje prezident, členové slouží šest-rok podmínek; mid-termín voleb do poloviny volených členů)
volby: lidové shromáždění - tři-fáze hlasování - poslední konat 7. a 20. listopadu, 1. prosince 2005; (vedle, která se bude konat listopad-prosinec 2010), poradní sbor - poslední konat června 2007 (příští, který se bude konat květen-červen 2010)
volební výsledky: lidové shromáždění - procenta hlasů stranou - Na; sedadel party - ČDP 311, NWP 6, Tagammu 2, Tomorrow Party 1, nezávislých 112 (12 míst, která mají být stanovena opakování voleb, 10 sedadel, jmenuje prezident); Advisory Council - procenta hlasů stranou - Na; sedadel party - ČDP 84, Tagammu 1, nezávislé 3

Soudní moc:

Nejvyšší ústavní soud

Politické strany a jejich vůdci:

Národně demokratická strana nebo ČDP (vládnoucí strana) [Mohamed Hosni Mubarak], Národní sdružení Progressive Unionist nebo Tagammu [Rifaat EL-uvedeném]; Nové Wafd strana nebo NWP [Mahmúdu ABAZA]; Tomorrow Party [Moussa Mustafa Moussa]

Politické organizace a jejich vůdci:

Muslimské bratrstvo (technicky nelegální)

Mezinárodní organizace - účast:

ABEDA, ACCT, AfDB, AFESD, AMF, AU, BSEC (pozorovatel), RAHJ, COMESA, EBRD, FAO, G-15, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (signatář), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, LAS, MIGA, MINURCAT, MINURSO, MONUC, Nam, OAPEC, OAS (pozorovatel), OIC, OIF, OBSE (partner), PCA, UN, Užádné údajeMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNMIS, UNOMIG, UNRWA, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Sameh Hassan SHOUKRY
adresa: 3521 Mezinárodní soudní NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 895-5400
FAX: [1] (202) 244-4319
konzulát obecně: Chicago, Houston, New York, San Francisco

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Margaret SCOBEY
velvyslanectví: 8. Kamal El Din Salaha St, Garden City, Cairo
korespondenční adresa: Jednotka 64.900, Box 15, APO AE 09839-4900; 5 Tawfik Diab Street, Garden City, Cairo
Telefon: [20] (2) 2797-3300
FAX: [20] (2) 2797-3200

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné lotříky červená (top), bílá a černá, státní znak (zlatý orel s Saladin čelí vlajky straně štít překrývající jeho hrudi nad navigační nesoucí název země v arabštině) uprostřed bílý pás, konstrukce je založen na arabské osvobozenecké vlajkou a podobné vlajkou Sýrií, která má dva zelené hvězdy v bílém kapely, Irák, který má Arabic nápis uprostřed bílý pás a Jemenu, který má hladké bílé kapelu

EkonomikaEgypt
Ekonomický přehled:

Okupační severovýchodním koutě na africkém kontinentu, Egypt je bisected do velmi úrodné údolí Nilu, kde se většina hospodářských činností uskutečňuje. Egypts ekonomika byla vysoce centralizované během vlády bývalého prezidenta Gamal Abdel Nasser ale otevřela výrazně pod bývalý prezident Anwar Sadat EL-a současný prezident Mohamed Hosni Mubarak. Káhira se agresivně sledovaných ekonomických reforem, které mají podpořit příliv zahraničních investic a usnadnění růstu HDP. V roce 2005 ministerský předseda vlády Ahmed žádné údajeZIFs osobní a snížené sazby daně z příjmu právnických osob, snížení energetické dotace, a několika privatizovaných podniků. Akciový trh růst a HDP vzrostl o 7% ročně od roku 2006. I přes tyto úspěchy se vláda nedokázala zvýšit životní úroveň průměrné egyptské a musela pokračovat v poskytování dotací na základní potřeby. Dotace přispěly k rozsáhlým schodku rozpočtu - zhruba 7% HDP v letech 2007-08 - a představují významný odliv na ekonomiku. Přímých zahraničních investic výrazně zvýšil v posledních dvou letech, ale žádné údajeZIF vláda bude muset pokračovat ve svém úsilí o reformy, agresivní, aby se udržely špice investic a růstu, a začnou na zlepšení ekonomických podmínek pro širší populaci. Egypts vývozní odvětví - zejména zemní plyn - mít světlé vyhlídky.

HDP (v paritě kupní síly):

452,5 miliardy dolarů (2008)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

158,3 miliardy amerických dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

7% (2008)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 5500 (2008)

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 13,4%
Průmysl: 37,6%
Služby: 48.9% (2008)

Pracovní síly:

24,72 mil. (2008)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 32%
Průmysl: 17%
Služby: 51% (2001)

Míra nezaměstnanosti:

8,7% (2008)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 3,7%
Nejvyšší 10%: 29,5% (2000)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

34,4 (2001)

Investice (hrubé):

17% HDP (2008)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: $ 40,46 mld.
Výdaje: 51,38 mld. $ (2008)

Státní dluh:

84,7% HDP (2008)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

18% (2008)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

9% (k 31. prosinci 2007)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

12,51% (k 31. prosinci 2007)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

27,6 miliard amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

102,6 mld. amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

113,9 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

bavlna, rýže, kukuřice, pšenice, fazole, ovoce, zelenina, dobytek, vodní buvoli, ovce, kozy

Průmysl:

textilní průmysl, potravinářský průmysl, cestovní ruch, chemikálie, léčiva, uhlovodíky, stavebních, cement, kovy, lehké vyrábí

Elektřina - výroba:

109,1 mld. kWh (2006)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

96,2 miliard kWh (2006)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

557 milionů kWh (2006)

Elektřina - dovoz:

208 milionů kWh (2006)

Ropa - výroba:

664.000 barelů / den (2007)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

652.700 barelů / den (2006)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

139,3 miliard dolarů (31. prosince 2007)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

204.700 barelů / den (2005)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

140.000 barelů / den (2005)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

3,7 miliardy barelů (od 1. ledna 2008)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

47,5 miliard m3 (2007)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

31,8 miliard m3 (2007)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

15,7 miliard m3 (2007)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

1,656 bilionu m3 (1. ledna 2008)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

1,483 mld. dolarů (2008)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 33,36 miliard (2008)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

ropa a ropné produkty, bavlna, textil, kovové výrobky, chemikálie

Export - partneři:

USA 9,7%, Itálie 9.5%, Španělsko 7,6%, 5,5% Sýrie, Saúdská Arábie 4.9%, Velká Británie 4,2% (2007)

Import - komodity:

stroje a zařízení, potraviny, chemické látky, výrobky ze dřeva, paliv

Import - partneři:

USA 11,7%, Čína 9,7%, Itálie 6.4%, Německo 6,3%, Saúdská Arábie 4.7%, Rusko 4,3% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 36,91 mld. EUR (k 31. prosinci 2008)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 28,84 mld. EUR (k 31. prosinci 2008)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

59,03 mld. dolarů (2008)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ 2,28 mld. (2008)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Egyptských librách (EGP) na americký dolar - 5.4 (2008), 5,67 (2007), 5,725 (2006), 5,78 (2005), 6,1962 (2004)

Komunikace / internetEgypt
Telefony - pevné linky:

11,229 milionu (2007)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

30,065 milionu (2007)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: velký systém, prošel rozsáhlou modernizací, během 1990s a je v rozumné míře moderní, Telecom Egypt, pevné monopol, byla zvyšující se dostupnost služeb a v roce 2007, pevné-line hustota činila 14 100 osob, v roce 2007 zde byly tři mobilní - celulárních sítí a služeb se rychle rozšiřuje
domácí: hlavní centra na Alexandria, Cairo, Al Mansurah, Ismailia, Suez, a Tanta jsou propojeny koaxiálním kabelem a mikrovlnných rádiových relé
International: kód země - 20; přistávací místo pro oba SEA-ME-WE-3 a SEA-ME-WE-4 podmořských kabelových sítí, spojené s mezinárodní podmořský kabel VLAJKA (Fiber-Optic Link na celém světě), družicových pozemských stanicích - 4 (2 Intelsat - Atlantský oceán a Indický oceán, 1 Arabsat, Inmarsat, 1); troposférických rozptýlím do Súdánu; mikrovlná rádio relé do Izraele; účastník Medarabtel (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 42 (plus 15 opakovačky), FM 11, krátkovlnný 3 (1999)

Televizní stanice:

98 (září 1995)

Internet - kód země:

.eg

Internet - host:

175.342 (2008)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

8,62 mil. (2007)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaEgypt
Letiště:

88 (2007)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 72
Nad 3047 m: 15
2438 až 3047 m: 36
1524 až 2437 m: 16
Pod 914 m: 5 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 16
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 3
914 až 1523 m: 5
Pod 914 m: 7 (2007)

Heliporty:

3 (2007)

Potrubní systém:

zkapalněný plyn 483 km; zkapalněný plyn 74 km, 6466 km plyn, zkapalněný plyn 957 km; ropa 5518 km, ropa / plyn / voda 37 km; čištěná ropa 895 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 5063 km
normální rozchod: 5063 km 1.435-m rozchod (62 km elektrizovaná) (2006)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 92370 km
silnice: 74.820 km
Nezpevněné: 17.550 km (2004)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

3500 km

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 67
podle typu: hromadný dopravce 11, náklad 28, kontejnerové 2 cestující / náklad 4, ropný tanker 13, najet na / drmolit 9
cizí-vlastnil: 10 (Dánsko 1, Řecko 8, Libanon 1)
registrovaná v jiných zemích: 58 (Kambodža 13, Gruzie 12, Honduras 3, Severní Koreu, 1, 1 Malta, Moldávie 1, Panama 17, Svatý Kryštof a Nevis 2, Svatý Vincenc a Grenadiny, 3, 1 Saúdské Arábie, Sierra Leone, 3, Togo 1) (2008)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Ayn Sukhnah, Alexandria, Damietta, El Dekheila, Sidi Kurayr, Suez

ObranaEgypt
Obrana - složky:

Armáda, námořnictvo, letectvo, protivzdušná obrana Command

Věk pro vojenskou službu:

18-30 let pro muže odvedenec vojenské služby, služby 12-36 měsíců, po němž následuje 9-rok rezerva povinnosti (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 21247777
ženy 16-49: 20406408 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 18153158
ženy16-49: 17405837 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 825300
ženy: 786590 (2008)

Výdaje na obranu:

3,4% HDP (2005)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéEgypt
Mezinárodní spory:

Súdán přitom zachovává nárok na Halaib trojúhelníku severně od 1899 Smlouva hranici podél 22. paralelní, jak uvádí stáhla své vojenské přítomnosti v 1990s a Egypt investoval a efektivně spravuje oblast; Egypt již ukazuje jeho podání se Bír Tawil lichoběžník v Súdánu na svých mapách; Gazy porušení bezpečnostní zdi s Egyptem v lednu 2008 zdůrazňují potíže při sledování Sínaji hranici

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 60000 - 80000 (Irák), 70198 (palestinská území), 12157 (Súdán) (2007)

Obchodování s lidmi:

Současná situace: Egypt je tranzitní zemí pro ženy obchodované ze zemí východní Evropy do Izraele za účelem sexuálního vykořisťování, a je zdrojem pro děti zavlečených do země, pro komerční sexuální vykořisťování a domácích prací, i když v míře, v jaké jsou děti obchodované vnitřně je neznámý ; dětí byli také přijati pro domácí a zemědělské práce, některé z těchto dětí tvář podmínky nedobrovolného otroctví, jako je například omezení pohybu, non-vyplácení mezd, vyhrožování a fyzického nebo sexuálního zneužívání
stupeň hodnocení: úroveň 2 Pozor Seznam - Egypt je na Tier 2 seznamu pro třetí rok v řadě, protože neposkytl důkazy o zvýšení úsilí při vyšetřování a stíhání obchodníků s lidmi, nicméně v červenci 2007, vláda stanovila Národní koordinační Výbor pro prevenci a potírání obchodu s lidmi, což zlepšilo inter-vládní koordinační anti-obchodování iniciativ; Egypt provedeny žádné zřetelné snahy o potrestání trestných činů obchodování s lidmi v roce 2007 a egyptského trestního zákoníku nezakazuje všechny formy obchodování s lidmi; Egypt nezvětšilo jeho služby pro oběti obchodování s lidmi v průběhu zdaňovacího období (2008)


Zobrazit všechny obrázky: Egypt

Diskuze k článku: Egypt

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Egypt (Cestopis) Příspěvek k článku: Egypt (Cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Egypt (Cestopis)
 Poradna k článku Egypt
Diskuze k článku: Egypt (Cestopis)
 Diskuze k článku Egypt
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2020 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Egypt (Cestopis)
Egypt (Cestopis)


Egypt (Cestopis)
Egypt (Cestopis)


Egypt (Cestopis)
Egypt (Cestopis)


Egypt (Cestopis)
Egypt (Cestopis)


Egypt (Cestopis)
Egypt (Cestopis)


Fotogalerie (92)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
07.11: toKatka/to katk o jsme na tom stejně, já potřebuji poslat balíček do hotelu ...
08.09: Dobrý den chtěla jsem se zeptat, můj kamarád egypťan chce abych mu poslala ...
14.01: Prosim Kdo navstivil Egypt Sharm El Sheikh Hotel Tropitel Naama Bay At mi n...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Kristián, zítra Oldřiška