Eritrea (Eritrea): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Jedna z nejchudších zemí, trpí velkým nedostatkem srážek…

ÚvodEritrea
Země:

Eritrea
Eritrea

Dějiny:

Eritrea Etiopie byla udělena v roce 1952 jako součást federace. Ethiopias anexi Eritrea jako provincie 10 let později pobízeny 30-leté boji za nezávislost, která skončila v roce 1991 s eritrejskou rebely porazit vládní síly; nezávislosti byl schválen drtivou většinou v referendu 1993. A dva-a-jeden-polovina-roku pohraniční války s Etiopií, která vypukla v roce 1998 skončil pod záštitou OSN v prosinci 2000. Eritrea momentálně hostí OSN mírové operace, která je monitorování a 25 km široký-Dočasné bezpečnostní zóny (TSZ) na hranici s Etiopií. Mezinárodní komise, pořádané k vyřešení sporu o hranice, zveřejníte své poznatky v roce 2002. Nicméně obě strany nebyly schopny dosáhnout dohody o provádění rozhodnutí. Dne 30. listopadu 2007, Eritrea-Etiopie hranice vzdálene vymezených hranicích, které koordinuje a rozpustí sama, takže Etiopie stále okupuje několik cest ze sporných území, včetně města Badme. Eritrea přijala EEBCs virtuální demarkace rozhodnutí a vyzvala Etiopii, aby odstranily své vojáky z TSZ, které uvádí, je eritrejské území. Etiopie nepřijala virtuální demarkace rozhodnutí.

GeografieEritrea
Umístění:

Východní Afrika, ležícím na Rudé moře, mezi Džibuti a Súdán

Zeměpisné souřadnice:

15°00´severní zeměpisné šířky, 39°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Eritrea :
Rozloha:

celkem: 121.320 čtv. km
pevnina: 121.320 čtv. km
voda: 0 čtv. km

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než Pennsylvania

Hranice:

celkem: 1626 km
sousední země: Džibutsko 109 km, Etiopie 912 km, Súdán 605 km

Pobřežní linie:

2234 km (kontinentální na Rudém moře 1151 km, ostrovy v Rudém moře 1083 km)

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil

PodnebíEritrea
Podnebí:

teplé a suché pouštní pás podél pobřeží Rudého moře, chladiče a wetter v středohoří (až 61 cm srážek ročně, nejtěžší červen-září); semiaridní v západní kopce a nížiny

Povrch:

dominuje prodloužení etiopské sever-jih Trending vysočina, sestupně na východ k pobřeží pouštní roviny, na severozápad do kopcovitého terénu a na jihozápad do bytu-na-kolejová pláně

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: u Kulul ve Danakil deprese -75 m
Nejvyšší bod: Soira 3018 m

Přírodní zdroje:

zlato, draslík, zinek, měď, sůl, pravděpodobně ropa a zemní plyn, ryby

Využíváná půda:

orná půda: 4,78%
Trvalé kultury: 0,03%
ostatní: 95,19% (2005)

Zavlažovaná půda:

210 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

6,3 km3 (2001)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,3 km3/ rok (3% / 0% / 97%)
Na jednoho obyvatele: 68 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

častá sucha; svatojánský rojů

Životní prostředí - aktuální problémy:

odlesňování, desertifikace, eroze půdy, nadměrná; ztráta infrastruktury z občanské války

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, Ozone Layer Protection
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

strategické geopolitické pozice podél světy nejrušnějších námořních tras, Eritrea zachován celý Etiopie podél pobřeží Rudého moře na de jure nezávislost na Etiopii dne 24. května 1993

ObyvatelstvoEritrea
Obyvatelstvo:

5502026 (červenec 2008)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 43% (muži 1188496 / ženy 1178520)
15-64 let: 53,4% (muži 1437653 / ženy 1502449)
65 let a více: 3,5% (muži 89634 / ženy 105274) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 18,3 let
Muži: 17,9 let
Ženy: 18,7 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

2.631% (2008)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

34.94 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

8,63 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

žádné údaje (2008)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,03 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,01 muže / na 1 ženu
15-64 let: 0,96 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,85 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,98 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 44,34 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 50,09 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 38.42 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 61,38 let
Muži: 59,35 let
Ženy: 63.46 let (2008)

178 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

4,84 narozených dětí na 1 ženu (2008)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

2,7% (2003)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

60.000 (2003)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

6300 (2003)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjmy, žloutenky typu A, tyfus
vectorborne onemocnění: malárie (2008)

Národnost:

podstatné jméno: eritrejskou (y)
Přívlastek: eritrejskou

Etnické skupiny:

Tigrejština 50%, Tigre a Kunama 40%, Afarština 4%, Saho (pobřeží Rudého moře obyvatel) 3%, ostatní 3%

Náboženství:

Muslim, koptský křesťan, římský katolík, protestant

Jazyky:

Dálky, arabština, Tigre a Kunama, Tigrejština, ostatní Cushitic jazyky

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 58,6%
Muži:69.9%
Ženy: 47,6% (2003)

Základní vzdělání:

celkem: 5 let
Muži: 6 let
Ženy: 4 roky (2004)

Školství - výdaje:

2,4% HDP (2006)

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaEritrea
Země - jméno:

dlouhá forma: stát Eritrea
krátká forma: Eritrea
místní dlouhá forma: Hagere Ertra
místní krátká forma: Ertra
bývalé: Eritrea autonomní oblast v Etiopii

Vláda - typ:

přechodná vláda

Hlavní město:

Název: Asmara (Asmera)
Zeměpisné souřadnice: 15 20 N, 38 56 E
časový rozdíl: UTC +3 (8 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Eritrea :
Administrativní rozdělení:

6 krajů (zobatat, singulární - zoba); Anseba, Debub (jižní), Debubawi Keyih Bahri (Jižní Rudé moře), rozříznout Barka, Maakel (centrální), Semenawi Keyih Bahri (Severní Rudého moře)

Zobrazit všechna města státu: Eritrea :
Nezávislost:

24. května 1993 (od Etiopie)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 24. května (1993)

Ústava:

přechodné ústavy, vyhlášené dne 19. května 1993, byla nahrazena novou ústavou přijatou dne 23. května 1997, ale zatím nebyla provedena

Právní systém:

primární základ etiopské právní kodex z roku 1957, s revizí; nové občanské, obchodní a trestní zákoník dosud nebyly vyhlášeny; vláda také otázky jednostranné proklamace nastavení zákonů, politik a také spoléhá na běžné a post-nezávislost-přijaly zákony, a občanskoprávní případy, v nichž muslimové, islámského práva, nepřijímá povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Isaias Afworki (od 8. června 1993);

Zákonodárná moc:

jednokomorový Národní shromáždění (150 křesel; členů volených v přímých všelidovém hlasování sloužit pěti-rok podmínek)
voleb: v květnu 1997, po přijetí nové ústavy, 75 členů z PFDJ Ústřední výbor (starého ústředního výboru z EPLF), 60 členů z 527-člen ustavující shromáždění, která byla založena v roce 1997 k projednání a ratifikovaly novou ústavu, a 15 zástupců Eritreans žijí v zahraničí, vznikla do dočasného Národního shromáždění, který bude sloužit jako zákonodárný orgán země do celostátní volby do Národního shromáždění se konaly, avšak pouze 75 ze 150 členů dočasného Národního shromáždění byli zvoleni, Ústavy stanoví, že kdysi v minulosti přechodu fázi, všichni členové Národního shromáždění budou voleni tajným hlasováním ze všech oprávněných voličů, Národního shromáždění volby naplánované na prosinec 2001 bylo odloženo na neurčito

Soudní moc:

Vrchní soud - regionální, subregionální a obce soudů, také vojenské a speciální soudy

Politické strany a jejich vůdci:

Přední národů pro demokracii a spravedlnost, nebo PFDJ [Isaias Afworki] (dále jen strana uznané vlády)

Politické organizace a jejich vůdci:

Eritrejskou demokratické strany (EDP) [HAGOS, Mesfin]; eritrejskou Islámský džihád nebo EIJ (zahrnuje eritrejskou hnutí Islámský džihád nebo EIJM také známý jako Abu Sihel Movement); eritrejskou islámské spásy nebo EIS (také známý jako Arafa Movement); eritrejskou osvobozenecké Přední nebo ELF [Abdalláh Muhammed]; eritrejskou Národní aliance nebo Ežádné údaje (koalice včetně EIJ, EIS, ELF, a řada ELF frakcemi) [HERUY Tedla Biru]; eritrejskou veřejné fórum nebo EPF [ARADOM Iyob]

Mezinárodní organizace - účast:

AKT, AfDB, AU, COMESA, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt (signatář), IDA, IFAD, IFC, IFRCS (pozorovatel), ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, ISO (korespondent) , ITU, ITUC, LAS (pozorovatel), MIGA, Nám., OPCW, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec GHIRMAI Ghebremariam
adresa: 1708 New Hampshire Avenue, NW, Washington, DC 20009
Tel.: [1] (202) 319-1991
FAX: [1] (202) 319-1304
konzulát obecně: Oakland (Kalifornie)

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Ronald MCMULLEN
Velvyslanectví: 179 Ala Street, Asmara
Poštovní adresa: P. O. Box 211, Asmara
Telefon: [291] (1) 120004
FAX: [291] (1) 127584

Vlajka - popis:

červený rovnoramenný trojúhelník (na základě vlajky straně) tak, že se vlajka na dva trojúhelníky právo; horní trojúhelník je zelené, spodní je modré, zlatý věnec kruhové zatahovací zlatá olivová ratolest je zaměřený na vlajky straně červený trojúhelník

EkonomikaEritrea
Ekonomický přehled:

Od získání nezávislosti v roce 1993 z Etiopie, Eritrea čelí ekonomické problémy malé, zoufale chudé země, zvýrazněna nedávné provádění restriktivní hospodářská politika. Eritrea má příkazová ekonomika pod kontrolou jedinou politickou stranou, je lidová fronta pro demokracii a spravedlnost (PFDJ). Podobně jako hospodářství mnoha afrických národů, ekonomika je do značné míry založen na obživu zemědělství, a to s 80% obyvatel zapojených v zemědělství a ve stádech. -Etiopské válce v Eritreji 1998-2000 těžce zraněný Eritreas hospodářství. Růst HDP klesl na nulu v roce 1999 a -12,1% v roce 2000. V květnu 2000 v etiopské urážlivé severní Eritrea způsobily přibližně 600 milionů dolarů v majetku škody a ztráty, včetně ztrát na $ 225 mil. v živočišné a 55.000 domovů. Útoku zabránit výsadbě plodin v Eritreas nejproduktivnějším regionu, což způsobuje produkci potravin na pokles o 62%. Dokonce i během války, Eritrea vytvořila dopravní infrastruktury, asfaltování nových silnic, zlepšení své přístavy a opravy válka-poškozené silnice a mosty. Vzhledem k tomu, že válka skončila, vláda udržuje pevné držadlo na hospodářství, rozšíření využívání vojenských a party-vlastněné podniky, aby kompletní Eritreas rozvoje. Vláda přísně kontroluje užívání cizí měně, omezení přístupu a dostupnosti. Několik soukromých podniků zůstat v Eritreji. Eritreas hospodářství je silně závislé na daně placené členy diaspory. Nevypočitatelným dešťů a zpožděné demobilizace z agriculturalists z vojenských i nadále zasahovat do zemědělské výroby, a Eritreas posledních sklizní nebyly schopny splnit potravinové potřeby země. Vláda pokračuje v místě jeho naděje na další příjmy na vývoji několika mezinárodních těžebních projektů. Přes obtíže pro mezinárodní společnosti v práci s eritrejské vlády, kanadská důlní společnost podepsala smlouvu s GSE v roce 2007 a plánuje zahájit těžbu nerostů v roce 2010. Eritrea také otevřel v zóně volného obchodu v přístavu Massawa v roce 2008. Eritreas ekonomickou budoucnost závisí na jeho schopnosti velitele sociální problémy jako je negramotnost, nezaměstnanost a nízká kvalifikace, což je ještě důležitější, na vlády ochotu podpořit skutečnou tržní ekonomiky.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 3,965 mld. (2008)

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

1,479 miliardy dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

2% (2008)

172 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 700 (2008)

220 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 17,4%
Průmysl: 23,2%
Služby: 59.4% (2008)

Pracovní síly:

žádné údaje

232 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 80%
průmyslu a služeb: 20% (2004)

Míra nezaměstnanosti:

žádné údaje%

218 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Investice (hrubé):

21,2% HDP (2008)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: 234,5 milionu dolarů
Výdaje: 523,1 mil. $ (2008)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

18% (2008)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

749,1 milionu amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

128 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

932,9 milionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 1,711 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

čirok, čočka, zelenina, kukuřice, bavlna, tabák, sisal, chov dobytka, kozy, ryby

Průmysl:

zpracování potravin, nápojů, oděvů a textilu, lehké výroby, sůl, cement

Elektřina - výroba:

253 milionů kWh (2006)

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

216 milionů kWh (2006)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

5186 barelů / den (2006)

165 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

54.74 barelů / den (2005)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

4924 barelů / den (2005)

155 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledna 2006)

104 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledna 2006)

196 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 247 milionů dolarů (2008)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 14 milionů (2008)

211 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

dobytek, čirok, textil, potraviny, drobné výrobky z

Export - partneři:

Itálie 34,4%, Čína 16.2%, Súdán 15,2%, Francie 9,4%, Saúdská Arábie 5.2%, Austrálie 4,4% (2007)

Import:

601 milionů dolarů (2008)

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje, ropné produkty, potraviny, zboží vyráběné

Import - partneři:

Saúdská Arábie 19,1%, Itálie 15,1%, Čína 11.1%, Turecko 8,3%, Německo 7,2%, Ukrajina 5,1% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 27 milionů (31. prosince 2008)

155 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 311 mil. (2000)

174 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

nakfa (Ern) na americký dolar - 15.38 (2008), 15,5 (2007), 15,4 (2006), 14,5 (2005), 13,788 (2004)
Pozn.: oficiální směnný kurz je 15 nakfa k dolaru

Komunikace / internetEritrea
Telefony - pevné linky:

37.500 (2006)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

70.000 (2007)

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: nedostatečná; kombinované-pevné linky a mobilní buňkové subscribership je jen asi 2 100 osob
domácí: nedostatečná; většiny telefonů jsou v Asmara, vláda se snaží mezinárodní nabídek ke zlepšení systému (2002)
International: kód země - 291;

Rozhlasové stanice:

AM 2, FM žádné údaje, krátkovlnný 2 (2000)

Televizní stanice:

2 (2006)

Internet - kód země:

.er

Internet - host:

1.074 (2008)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

120.000 (2007)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaEritrea
Letiště:

18 (2007)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 4
Nad 3047 m: 2
2438 až 3047 m: 2 (2007)

Heliporty:

1 (2007)

Železniční trati:

Celkem: 306 km
úzkorozchodná: 306 km 0.950-m rozchod (2006)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 4010 km
silnice: 874 km
Nezpevněné: 3136 km (2000)

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkové hodnocení: 5
podle typu: nákladem 2, zkapalněný plyn 1, ropný tanker 1, najet na / drmolit 1 (2008)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Assab, Massawa

ObranaEritrea
Obrana - složky:

Eritrejskou Armáda: Pozemní síly, Navy, Air Force (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18-40 let u mužů a žen dobrovolné a povinné vojenské služby; 16-měsíc odvedenec služby (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1108836
ženy 16-49 let: 1096120 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 715531
ženy 16-49 let: 731511 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 60490
ženy: 60.639 (2008)

Výdaje na obranu:

6,3% HDP (2006)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéEritrea
Mezinárodní spory:

Eritrea a Etiopie dohodli, že dodrží 2002 Etiopie-Eritrea Hraniční komise (EEBC) vymezení rozhodnutí, ale ani jedné strany reagoval na revidovaný položka podrobně v listopadu 2006 EEBC Vymezení prohlášení; OSN mírové mise do Etiopie a Eritreji (UNMEE), která sleduje 25-km-široký Dočasné bezpečnostní zóny v Eritreji od roku 2000, se prodlužuje na šest měsíců v roce 2007 navzdory eritrejskou omezení na jeho provoz a sníženou silou 17000; Súdán obviňuje Eritrea podpůrných východní súdánských povstaleckých skupin


Zobrazit všechny obrázky: Eritrea

Diskuze k článku: Eritrea

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Eritrea Příspěvek k článku: Eritrea Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Eritrea
 Poradna k článku Eritrea
Diskuze k článku: Eritrea
 Diskuze k článku Eritrea
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2020 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Eritrea
Eritrea


Eritrea
Eritrea


Eritrea
Eritrea


Eritrea
Eritrea


Eritrea
Eritrea


Fotogalerie (9)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Eritrea, neváhejte ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Alena, zítra Alan