Guam (Guam): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Guam jsou hospodářství ostrova je z velké části závislé na přítomnosti amerického letectva a námořnictva, které zde má vojenskou základnu od 2. svět. války.

ÚvodGuam
Země:

Guam
Guam

Dějiny:

Guam byla postoupena USA ve Španělsku v roce 1898. Sejmuto japonský v roce 1941, bylo znovu do USA, o tři roky později. Vojenské instalace na ostrově je jedna z nejvíce strategicky významné americké základny v Tichomoří.

GeografieGuam
Umístění:

Oceánie, ostrov v severní části Tichého oceánu, asi tři-čtvrtiny cestě z Hawaii na Filipíny

Zeměpisné souřadnice:

13°28´severní zeměpisné šířky, 144°47´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Oceánie

Zobrazit mapu státu: Guam :
Rozloha:

celkem: 541,3 čtv. km
Půda: 541,3 čtv. km
voda: 0 čtv. km

178 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

trojnásobku velikosti Washington, DC

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

125,5 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná ekonomická zóna: 200 mořských mil

PodnebíGuam
Podnebí:

tropických moří; všeobecně teplé a vlhké, moderuje severovýchodě obchodu winds; suché období (leden až červen), období dešťů (červenec až prosinec), malá sezónní výkyvy teploty

Povrch:

sopečného původu, obklopené korálové útesy; poměrně plochý korálový vápenec plató (zdroj většina sladké vody), s strmé pobřežní útesy a úzkých pobřežních plání na severu, nízké kopce ve středu, v horách v jižní

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Tichý oceán 0 m
Nejvyšší bod: Mount Lamlam 406 m

Přírodní zdroje:

vodních volně žijících živočichů (na podporu cestovního ruchu), rybolov (převážně Nerozvinuté)

Využíváná půda:

orná půda: 3,64%
trvalých kultur: 18,18%
ostatní: 78,18% (2005)

Zavlažovaná půda:

žádné údaje

Přírodní nebezpečí:

Bouře s větrem během častých dešťů, poměrně vzácné, ale potenciálně velmi destruktivní tajfuny (červen-prosinec)

Životní prostředí - aktuální problémy:

vykořenění původních ptačí populace o rychlé šíření hnědého strom had, exotické, invazivní druhy

Geografie - poznámka:

Největší a nejjižnější ostrov v souostroví Mariany a strategické polohy v západní části Tichého oceánu Severní

ObyvatelstvoGuam
Obyvatelstvo:

175.877 (červenec 2008)

186 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 28,2% (25.644 muži / ženy 23910)
15-64 let: 64,8% (muži 58034 / ženy 55900)
65 let a více: 7% (muž 5801 / ženy 6588) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 28,9 let
Muži: 28,7 let
Ženy: 29,2 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

1.373% (2008)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

18.37 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

4,65 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

195 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

žádné údaje (2008)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,06 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,07 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,04 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,88 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,04 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 6,55 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 7,22 úmrtí na 1 000 živě narozených
Ženy 5,84 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 78,93 let
Muži: 75,86 let
Ženy: 82.19 let (2008)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,55 narozených dětí na 1 ženu (2008)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

žádné údaje

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

180 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Guamanian (y) (občané USA)
Přídavné jméno: Guamanian

Etnické skupiny:

Chamorro 37.1%, Filipínština 26,3%, ostatní 11,3% Pacifik ostrovan, bílá 6,9%, ostatní asijské 6,3%, ostatní rasy nebo etnického původu, 2,3%, směs 9,8% (2000 sčítání lidu)

Náboženství:

Římskokatolické 85%, ostatní 15% (1999)

Jazyky:

Angličtina 38,3%, Chamorro 22.2%, filipínské jazyky 22,2%, další tichomořské ostrovní jazyky 6,8%, asijské jazyky, 7%, ostatní jazyky 3,5% (2000 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 99%
Muž: 99%
Ženy: 99% (1990)

Závislost:

organizována, nesdružených území USA s politickými vztahy mezi Guam a USA, které spadají do pravomoci Úřadu Insular věci, US Department of the Interior

Školství - výdaje:

žádné údaje

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaGuam
Země - jméno:

dlouhá forma: Území Guam
krátká forma: Guam
místní dlouhá forma: Guahan
místní krátká forma: Guahan

Vláda - typ:

žádné údaje

Hlavní město:

Název: Hagatna (Agana)
Zeměpisné souřadnice: 13 28 N, 144 44 E
časový rozdíl: UTC +10 (15 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Guam :
Administrativní rozdělení:

žádný (území USA)

Zobrazit všechna města státu: Guam :
Nezávislost:

žádný (území USA)

Národní svátek:

Discovery Den první pondělí v březnu (1521)

Ústava:

Zákon o ekologickém Guam, 1. srpna 1950

Právní systém:

vzoru USA, USA, federální předpisy

Volební věk:

18 let, univerzální, občané USA, ale ne hlasovat v amerických prezidentských volbách

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Barack Obama H. (od 20. ledna 2009), Vice President Joseph R. Biden (od 20. ledna 2009)
předsedy vlády: Guvernére Felix S. CAMACHO (od 6. ledna 2003), nadporučík guvernér Dr. Michael W. CRUZ (od 1. ledna 2007)
kabinet: vedoucích výkonných útvarů, kteří jsou jmenováni guvernérem se souhlasem příslušného volebního Guam
voleb: v americké ústavě, rezidenti nesdružených územích, jako Guam, nebudou hlasovat ve volbách pro prezidenta USA a Vice President, může však hlasovat v demokratické a republikánské prezidentské primární volby, guvernér a guvernér volený na stejné letenky lidovým hlasováním na čtyři-leté období (může sloužit dvě po sobě jdoucí období, pak musí čekat na plný období před spuštěním opět), poslední volby konat 7. listopadu 2006 (vedle, která se bude konat v listopadu 2010)
volební výsledky: Felix S. CAMACHO opětovně zvolen guvernérem; Dr. Michael W. CRUZ zvolen guvernér; procent hlasů - žádné údaje

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Legislativa (15 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit dva-rok podmínek)
voleb: poslední konat 4. listopadu 2008 (vedle, která se bude konat v listopadu 2010)
volební výsledky: procento hlasů stranou - Na; sedadel strana - Demokratická strana 10, Republikánská strana 5

Soudní moc:

Federálního okresního soudu (soudce je jmenován prezidentem); Územní Vrchní soud (soudci jmenováni na osm-rok jde o guvernéra)

Politické strany a jejich vůdci:

Demokratická strana [lídr Michael Phillips]; Republikánská strana [Philip J. Flores] (kontroly zákonodárce)

Politické organizace a jejich vůdci:

Guam federace učitelů unie; Guam Vodní Pracovníci úřadu
ostatní: aktivistů; domorodých skupin

Mezinárodní organizace - účast:

MOV, SPC, UPU

Diplomatické zastoupení v USA:

žádný (území USA)

Diplomatické zastoupení z USA:

žádný (území USA)

Vlajka - popis:

územní vlajka je tmavomodrá s úzkým červeným hranice na všech čtyřech stranách, na střed je červeno-hraničí, poukázal, vertikální elipsy obsahující pláži scény, krakorec kánoe s plachet a palmou se slovem GUAM překrývají hůlkovým písmem v červené barvě; USA vlajka je národní vlajky

EkonomikaGuam
Ekonomický přehled:

Ekonomiky do značné míry závisí na americké vojenské výdaje a cestovní ruch. Celková dotace US, mzdových plateb a zakázek výdaje činily 1,3 miliardy amerických dolarů v roce 2004. Během posledních 30 let, odvětví cestovního ruchu se rozrostla a stala se největším zdrojem příjmů po národní obrany. Guam se ekonomice nadále zkušenosti expanze v oblasti cestovního ruchu a jeho vojenských odvětvích.

HDP (v paritě kupní síly):

2,5 miliardy dolarů (2005)

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

2,773 miliardy dolarů (2001)

HDP - růst reálného kurzu:

žádné údaje%

209 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 15.000 (2005)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: žádné údaje%
Průmysl: žádné údaje%
Služby: žádné údaje%

Pracovní síly:

62.050 (2002)

180 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 26%
Průmysl: 10%
Služby: 64% (2004)

Míra nezaměstnanosti:

11,4% (2002)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

Příjmy: 319,6 mil. $
Výdaje: 427,8 mil. $ (2002)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

2,5% (2005)

199 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

ovoce, kopra, zelenina, vejce, vepřové maso, drůbež, hovězí

Průmysl:

Americká armáda, turistiky, stavebnictví, služby, překládky, betonových výrobků, tisk a publikování, zpracování potravin, textilie

Elektřina - výroba:

1,789 mld. kWh (2006)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

1,664 mld. kWh (2006)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

12.780 barelů / den (2007)

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

13.530 barelů / den (2005)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledna 2006)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledna 2006)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 45 milionů (2004)

202 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

překládek rafinovaných ropných produktů, stavebních materiálů, ryby, jídla a nápojů produkty

Import:

$ 701 milionů (2004)

186 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

ropy a ropných produktů, potravin, průmyslového zboží

Dluh - vnější:

$ žádné údaje

205 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

americkému dolaru se používá

Komunikace / internetGuam
Telefony - pevné linky:

65.500 (2003)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

98.000 (2004)

182 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

obecné hodnocení: moderní systém, integrovaný s USA, zařízení pro přímé volby, včetně bezplatného užívání 800 čísel domácí: moderní digitální systém, včetně mobilních služeb a přístupu k internetu International: kód země - 1-671; hlavní přistávací místo pro podmořské kabely mezi Asií a USA (Guam je trans -Pacifik komunikací rozbočovač pro velké dopravce spojující USA a Asie), družicových pozemských stanic - 2 Intelsat (Tichý oceán)

Rozhlasové stanice:

AM 3, FM 11, krátkovlnný 2 (2005)

Televizní stanice:

3 (2006)

Internet - kód země:

.gu

Internet - host:

36 (2008)

201 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

65.000 (2005)

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaGuam
Letiště:

5; 2 provozuschopné (2008)

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 4
Nad 3047 m: 2
2438 až 3047 m: 1 - zavřeno
914 - 1523 m: 1 - uzavřený (2008)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1
Pod 914 m: 1 (2007)

Délka silnic a dálnic:

celkem: 1045 km (2007)

186 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

APRA Harbor

ObranaGuam
Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 1665
ženy: 1547 (2008)

Obrana - poznámka:

obrana je odpovědností USA

RůznéGuam

Zobrazit všechny obrázky: Guam

Diskuze k článku: Guam

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Guam Příspěvek k článku: Guam Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Guam
 Poradna k článku Guam
Diskuze k článku: Guam
 Diskuze k článku Guam
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2020 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Guam
Guam


Guam
Guam


Guam
Guam


Guam
Guam


Guam
Guam


Fotogalerie (5)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Guam, neváhejte a p...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Zita, zítra Oleg