Island (Iceland): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Země gejzírů, překrásné ale drsné přírody, země neustálé zimy, která je neprávem trochu opomíjená…

ÚvodIsland
Země:

Island
Iceland

Dějiny:

Řeší v norském a keltské (skotská a irská) imigrantů během pozdního 9. a 10. století našeho letopočtu, Island se může pochlubit světy nejstarší fungující legislativní shromáždění, Althing, se sídlem v 930. Nezávislí pro více než 300 let, Island byl následně rozhodl, Norskem a Dánskem. Fallout od Askja sopka o 1875 zničených islandském hospodářství a způsobila rozsáhlé hlad. V průběhu příštího čtvrt století, 20% obyvatel ostrovů emigroval, hlavně do Kanady a USA. Limited domů pravidlo z Dánska byla udělena v 1874 a úplné nezávislosti dosáhl v roce 1944. Gramotnosti, dlouhověkosti a sociální soudržnosti jsou nejprve-sazbě podle světových standardů.

GeografieIsland
Umístění:

Severní Evropa, ostrov mezi Grónskem a Severní moře Atlantický oceán, severozápad od britského

Zeměpisné souřadnice:

65°00´severní zeměpisné šířky, 18°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Arktický region

Zobrazit mapu státu: Island :
Rozloha:

celkem: 103.000 čtv. km
pevnina: 100.250 čtv. km
voda: 2750 čtv. km

228 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Kentucky

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

4970 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná ekonomická zóna: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 mořských mil nebo k okraji kontinentálního rozpětí

PodnebíIsland
Podnebí:

mírné, větrné, vlhké, chladné zimy

Povrch:

plató většinou roztroušený s horské vrcholy, icefields; pobřeží hluboce odsadit od zálivů a fiords

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Atlantický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Hvannadalshnukur 2110 m (na Vatnajokull ledovec)

Přírodní zdroje:

ryby, vodní energie, geotermální elektrárny, diatomit

Využíváná půda:

orná půda: 0,07%
Trvalé kultury: 0%
ostatní: 99,93% (2005)

Zavlažovaná půda:

žádné údaje

Obnovitelné vodní zdroje:

170 km3 (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,17 km3/ rok (34% / 66% / 0%)
Na jednoho obyvatele: 567 m3 / rok (2003)

Přírodní nebezpečí:

zemětřesení a sopečné činnosti

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečišťování vod hnojivy přívalů; nedostatečné čištění odpadních vod

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, biologická rozmanitost, změna klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, Kjótského protokolu, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: Environmental Modifikace, Marine Life Conservation

Geografie - poznámka:

Strategická poloha mezi Grónskem a Evropou; nejzápadnější evropská země; Reykjavíku je nejsevernější národní kapitál ve světě; více půdy, na které se vztahuje ledovce, než v celé kontinentální Evropě

ObyvatelstvoIsland
Obyvatelstvo:

304.367 (červenec 2008)

176 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 21% (32500 muži / ženy 31566)
15-64 let: 67% (muži 103231 / ženy 100545)
65 a více let: 12% (muži 16530 / ženy 19995) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 34,8 let
Muži: 34,4 let
Ženy: 35,3 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

0.783% (2008)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

13,5 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

156 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

6,81 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

1.13 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,04 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,03 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,03 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,83 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 3,25 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 3,39 úmrtí na 1 000 živě narozených
Ženy 3,1 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

216 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 80,55 let
Muži: 78,43 let
Ženy: 82.76 let (2008)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,91 narozených dětí na 1 ženu (2008)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,2% (2001)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

220 (2001)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 100 (2003)

128 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Islanďan (y)
Přídavné jméno: Icelandic

Etnické skupiny:

homogenní směsi potomci Keltů skandinávština a 94% populace cizího původu 6%

Náboženství:

luteránský kostel Island 82,1%, římskokatolická církev 2,4%, Reykjavik svobodné církve 2,3% , Hafnarfjorour Volný církev 1,6%, ostatní křesťanské 2,8%, 0,9% ostatní náboženství, nepřidružené 2,6%, ostatní nebo nespecifikované 5,5% (2006)

Jazyky:

Německém, anglickém, severských jazycích, němčině běžně mluví

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 99%
Muž: 99%
Ženy: 99% (2003)

Základní vzdělání:

Celkem: 18 let
Muži:17 let
Ženy: 19 let (2006)

Školství - výdaje:

7,6% HDP (2004)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaIsland
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Island
krátká forma: Island
místní dlouhá forma: Lydveldid Island
místní krátká forma: Ostrov

Vláda - typ:

ústavní republiky

Hlavní město:

Název: Reykjavik
Zeměpisné souřadnice: 64 09 N, 21 57 W
časový rozdíl: UTC (5 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Island :
Administrativní rozdělení:

8 regionů, Austurland, Hofudhborgarsvaedhi, Nordhurland Eystra, Nordhurland Vestra, Sudhurland, Sudhurnes, Vestfirdhir, Vesturland

Zobrazit všechna města státu: Island :
Nezávislost:

1. prosince 1918 (stal suverénní stát v rámci dánské koruny), 17. června 1944 (z Dánska)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 17. června (1944)

Ústava:

16. června 1944, efektivní 17. června 1944; mění několikrát

Právní systém:

občanského práva, systém založený na dánský zákon, který nepřijal povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Ólafur Ragnar Grímsson (od 1. srpna 1996)
předsedy vlády: ministerský Johanna SIGURDARDOTTIR (od 2. února 2009);
kabinet: kabinet jmenuje premiéra
volby: prezident, převážně ceremoniální post, je volen lidovým hlasováním na čtyřleté-leté období (bez omezení funkčního období), poslední volby konané dne 28. června 2004; plánovaných 2008 volbách nikdy konat; následujících volbách do zákonodárného sboru, vůdce většiny strany nebo vůdce většiny koalice je obvykle premiéra
2004 volební výsledky: Ólafur Ragnar Grímsson 85,6%, Baldur AGUSTSSON 12,5%, Astthor Magnusson 1,9%

Zákonodárná moc:

jednokomorový parlament nebo Althing (63 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok podmínek)
volby: naposledy konala 12. květen 2007 (vedle, která se bude konat do května 2011)
volební výsledky: procento hlasů party - Independence Party 36,6%, sociálně demokratické aliance 26,8%, Progressive strana 11,7%, levice-zelené hnutí 14,3%, Liberální strany 7,3%, ostatní 3,3%; sedadel party - Independence Party 25, sociální Demokratická aliance 18, Progressive strana 7, levice-zelené aliance 9, Liberální strana 4

Soudní moc:

Nejvyšší soud nebo Haestirettur (soudci jsou jmenováni na doživotí, které ministr spravedlnosti), osm hodin okresní soudy (soudci jsou jmenováni na doživotí, které ministr spravedlnosti)

Politické strany a jejich vůdci:

Independence Party nebo IP [Geir H. Haarde]; levice-zelené hnutí nebo LGM [Steingrimur SIGFUSSON]; Liberální strana nebo LP [Gudjon Kristjánssonem]; Progressive Party nebo PP; sociálně demokratické aliance nebo SDA [Ingibjorg Solrun GISLADOTTIR] (zahrnuje Peoples aliance nebo PP, sociálně demokratické strany nebo SDP, Womens Seznam)

Politické organizace a jejich vůdci:

Islandština Psychiatrické lidská práva Skupina

Mezinárodní organizace - účast:

Arktické rady, Australská skupina, BIS, CBSS, CE, EAPC, EBRD, EFTA, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, žádné údajeTO, NC, NEA, NIB, OAS (pozorovatel), OECD, OPCW, OSCE, PCA, Schengenská úmluva, OSN, UNCTAD, UNESCO, UPU, WCO, WEU (spolupracovníka), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Albert JONSSON
kancléřství: Suite 1200, 1156 15. Street NW, Washington, DC 20005-1704
Tel.: [1] (202) 265-6653
FAX: [1] (202) 265-6656
Konzulát obecně: New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Hjalmar HANNESSON (od 2. února 2009)
Velvyslanectví: Laufasvegur 21, 101 Reykjavik
e-mailovou adresu: US Department of State, 5640 Místo Reykjavik, Washington, DC 20521-5640
Telefon: [354] 562-9100
FAX: [354] 562-9118

Vlajka - popis:

modrá s červeným křížkem nastíněné v bílé barvě, které se prostírá na okraje vlajky; svislá část kříže se posune na výtah straně ve stylu z Dannebrog (dánské vlajky)

EkonomikaIsland
Ekonomický přehled:

Icelands skandinávských-typ sociálně-tržní hospodářství spojuje kapitalistické struktury a volný-tržní principy s rozsáhlou sociální systém, včetně bydlení štědré dotace. Pomocí tohoto systému, Island dosáhlo vysokého růstu, nízkou nezaměstnanost, a pozoruhodně iv rozložení příjmu. Vláda ekonomických priorit zahrnuta stabilizace koruny, snížení schodku běžného účtu, který obsahuje inflace, restrukturalizace finančního sektoru, a diverzifikace hospodářství. Ekonomiky do značné míry závisí na odvětví rybolovu, která poskytuje 70% příjmů z vývozu a zaměstnává 6% celkové pracovní síly. Ekonomika zůstává citlivý na klesající populace ryb, stejně jako na kolísání světových cen za svůj hlavní vývoz: ryby a rybí produkty, hliník a ferrosilicon. Icelands ekonomiky byl diverzifikaci do zpracovatelského průmyslu a služeb v poslední dekádě, s dalším vývojem software výrobu, biotechnologie, a cestovního ruchu. Četné geotermální elektrárny přilákala značné zahraniční investice v odvětví hliníku a vodní energie a podpořil hospodářský růst, i když finanční krize má dát několik investičních projektů v pořadí. Mnohé z Icelands ekonomického růstu v posledních letech došlo na základě boom v domácí poptávka po rychlé expanzi se země finančního sektoru. Tuzemské banky rozšířené agresivně na zahraničních trzích, a spotřebitelé a podniky vypůjčovány silně v cizí měně-půjčky, po privatizaci tohoto sektoru na počátku 2000. Zhoršující se globální finanční podmínky v celém 2008 vedlo k prudkému snížení hodnoty koruna vis-

HDP (v paritě kupní síly):

12,97 miliardy dolarů (2008)

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

19,02 miliardy dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

2% (2008)

180 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 42.600 (2008)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 5%
Průmysl: 26,5%
Služby: 68.5% (2008)

Pracovní síly:

185.000 (2008)

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 6,6%
Průmysl: 21,6%
Služby: 71.6% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

1,6% (2008)

189 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

25 (2005)

Investice (hrubé):

21,9% HDP (2008)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 7,582 miliardy amerických dolarů
Výdaje: 7,159 mld. $ (2008)

Státní dluh:

23% HDP (2008)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

13,4% (2008)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

15,25% (k 31. prosinci 2007)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

19,29% (k 31. prosinci 2007)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 6,64 mld. (31. prosince 2007)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 15,05 mld. EUR (k 31. prosinci 2006)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

49,67 mld. dolarů (k 31. prosinci 2006)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

brambor, zeleniny, skopového, mléčné výrobky, ryby

Průmysl:

zpracování ryb, tavení hliníku, ferrosilicon výroby; geotermální elektrárny, turistika

Elektřina - výroba:

11,71 mld. kWh (2007)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

9,312 mld. kWh (2006)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007)

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

21.120 barelů / den (2007)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

40,56 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

860,8 barelů / den (2005)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

17.450 barelů / den (2005)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledna 2006)

189 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007)

205 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007)

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledna 2006)

185 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 3,257 mld. (2008)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

6,846 mld. dolarů (2008)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

ryby a rybí výrobky, 70% hliník, živočišné produkty, ferrosilicon, diatomit

Export - partneři:

Nizozemí 21,3%, Německo 13,3%, Spojené království 13,2%, Irsko 7,7%, USA 7,3%, Španělsko 4,6%, Japonsko 4,3% (2007)

Import:

$ 6,543 mld. (2008)

108 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a zařízení, ropné produkty, potraviny, textil

Import - partneři:

USA 13,7%, Německo 12,2%, ve Švédsku 10,2%, Dánsko 7,5%, Nizozemsko 5,7%, Velká Británie 5,4%, Čína 5,1%, Norsko 4,6% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

2,5 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

3,073 mld. dolarů (2002)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ žádné údaje

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ žádné údaje

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Islandština peněžní jednotka ve Švédsku (ISK) za jeden americký dolar - 85,619 (2008), 63,391 (2007), 70,195 (2006), 62,982 (2005), 70,192 (2004)

Komunikace / internetIsland
Telefony - pevné linky:

186.700 (2007)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

347.500 (2007)

157 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: telekomunikační infrastruktura je moderní a plně digitalizovány, se satelitním-pozemských stanic, vlákno-optických kabelů a rozsáhlé širokopásmové sítě
domácí: liberalizace telekomunikačního sektoru začíná v pozdních 1990s vedlo ke zvýšení konkurence, zejména v oblasti mobilních služeb segmentu trhu
International: kód země - 354; na Cantat-3 a FARICE-1 podmořských kabelových systémů, zajištění připojení do Kanady, Faerské ostrovy, Velká Británie, Dánsko a Německo; plánovanou novou sekci o Hibernia-Atlantský podmořský kabel bude poskytovat dodatečné připojení Kanada, USA a Irska; družicových pozemských stanic - 2 Intelsat (Atlantský oceán), 1 Inmarsat (Atlantik a Indický oceán regiony);

Rozhlasové stanice:

AM 3, FM 70 (včetně opakovačky), krátkovlnný 1 (2008)

Televizní stanice:

14 (plus 156 opakovačky) (1997)

Internet - kód země:

.is

Internet - host:

263.980 (2008)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

202.300 (2007)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaIsland
Letiště:

99 (2007)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 5
Nad 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 3
914 až 1523 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 94
1524 až 2437 m: 3
914 až 1523 m: 28
Pod 914 m: 63 (2007)

Délka silnic a dálnic:

celkem: 13058 km
silnice / naolejovaný štěrk: 4397 km (nezahrnuje městských komunikacích)
Nezpevněné: 8661 km (2007)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkem: 2 podle typu: osobní / nákladní 2 registrovaných v jiných zemích : +37 (12 Antigua a Barbuda, Bahamy 1, 2 Belize, Dánsko 2, 1 Faerské ostrovy, Gibraltar 1, 5 Malta, Marshallovy ostrovy 3, Norsko 3, Svatý Vincenc a Grenadiny 7) (2008)

145 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Grundartangi, Hafnarfjordur, Reykjavik

ObranaIsland
Obrana - složky:

žádné pravidelné armády; Islandský národní policie (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 74.896 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 62.342 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 2393
ženy: 2317 (2008)

Obrana - poznámka:

Island nemá stálé vojenské síly, v rámci dvoustranné dohody 1951 - dosud platné - jeho obrana byla poskytnuta na US-posádku Islandština obrany sil (IDF) se sídlem v Keflavik, ale všech amerických vojenských sil na Islandu byly staženy z října 2006; přestože válečné obrany Island zůstává žádné údajeTO závazek, v dubnu 2007, Island a Norsko podepsaly bilaterální dohody o norském letecký dohled a obrana vzdušného prostoru Islandština
(2008)

Výdaje na obranu:

0% HDP (2005)

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéIsland

Zobrazit všechny obrázky: Island

Diskuze k článku: Island

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Island Příspěvek k článku: Island Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Island
 Poradna k článku Island
Diskuze k článku: Island
 Diskuze k článku Island
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2020 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Island
Island


Island
Island


Island
Island


Island
Island


Island
Island


Fotogalerie (13)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
31.10: Vsechny vas zdravim,vim jaky kurz je na islandu,tak bych chtel jeste vedet,...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Island, neváhejte a...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Vavřinec, zítra Zuzana