Kolumbie (Colombia): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Země tabáku, kávy, smaragdů a také drog…

ÚvodKolumbie
Země:

Kolumbie
Colombia

Dějiny:

Kolumbie je jednou ze tří zemí, které vyplynuly z krachu Gran Kolumbie v 1830 (ostatní jsou Ekvádor a Venezuela). Čtyřkolové-dlouhá desetiletí konfliktu mezi vládními silami a anti-vládní povstalecké skupiny, zejména Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC) z velké části financovány z obchodu s drogami, vystupňoval v průběhu roku 1990. V povstalci postrádají vojenskou nebo populární podpora nezbytná pro svržení vlády i násilí klesá, protože asi 2002, ale povstalci pokračovaly útoky proti civilistům a rozsáhlé oblasti na venkově jsou pod gerilových ovlivnit nebo jsou napadené podle bezpečnostních sil. Více než 31.000 bývalých polovojenských demobilizovaným měla do konce roku 2006 a Spojené sebeobraně síly Kolumbie (AUC) jako formální organizace měla přestalo fungovat. V důsledku paravojenských demobilizace, vznikající zločinecké skupiny vznikly, jejíž členy patří bývalý některých polovojenských skupin. Kolumbijská vláda se stupňuje úsilí znovu kontrolu vlády v celé zemi, a nyní má zastoupení v každém jednom ze svých administrativních odděleních. Nicméně sousedních zemí obávat násilí rozlití přes jejich hranice.

GeografieKolumbie
Umístění:

Severní Jižní Americe, hraničí Karibském moři, mezi Panamy a Venezuely, a hraničí se Severní části Tichého oceánu, mezi Ekvádorem a Panamou

Zeměpisné souřadnice:

4°00´severní zeměpisné šířky, 72°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Jižní Amerika

Zobrazit mapu státu: Kolumbie :
Rozloha:

celkem: 1.138.910 čtv. km
pevnina: 1.038.700 čtv. km
voda: 100.210 čtv. km

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco méně než dvojnásobek velikosti Texasu

Hranice:

celkem: 6309 km
sousední země: 1644 km Brazílie, Ekvádor 590 km, 225 km Panama, Peru 1800 km, Venezuela 2050 km

Pobřežní linie:

3208 km (1760 km v Karibském moři, v severním Tichém oceánu 1448 km)

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná ekonomická zóna: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 metrů hloubky, nebo do hloubky využívání

PodnebíKolumbie
Podnebí:

tropické podél pobřeží a východní pláně; chladiče v vysočina

Povrch:

ploché pobřežní nížiny, centrální vysočina, Andy vysoké hory, východní nížinné roviny

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Tichý oceán 0 m
Nejvyšší bod: Pico Cristobal Colon 5775 m

Přírodní zdroje:

ropa, zemní plyn, uhlí, železné rudy, zdroje niklu, zdroje zlata, zdroje mědi, smaragdy, hydroenergetické zdroje

Využíváná půda:

orná půda: 2,01%
trvalých kultur: 1,37%
ostatní: 96,62% (2005)

Zavlažovaná půda:

9000 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

2132 cu km3 (2000)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 10,71 km3/ rok (50% / 4% / 46%)
Na jednoho obyvatele: 235 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

vysočina předmětem sopečné erupce; občasné zemětřesení; pravidelné suchách

Životní prostředí - aktuální problémy:

odlesňování, půdy a vody škody z nadužívání pesticidů, znečištění vzduchu, zejména v Bogotě z vozidla s emisemi

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změna klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, ochranu mořského života, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: o mořském právu

Geografie - poznámka:

pouze jihoamerické země s břehy na obou severního Pacifiku a Karibském moři

ObyvatelstvoKolumbie
Obyvatelstvo:

45013672 (červenec 2008)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 29,4% (muži 6688530 / ženy 6531768)
15-64 let: 65,1% (muži 14292647 / ženy 15017204)
65 let a více: 5,5% (muži 1072644 / ženy 1410881) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 26,8 let
Muži: 25,9 let
Ženy: 27,8 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

1.405% (2008)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

19.86 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

5,54 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

173 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.28 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,03 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,02 muže / na 1 ženu
15-64 let: 0,95 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,76 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,96 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 19,51 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 23,18 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 15,7 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

108 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 72,54 let
Muži: 68,71 let
Ženy: 76,5 let (2008)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,49 narozených dětí na 1 ženu (2008)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,7% (2003)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

190.000 (2003)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

3600 (2003)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjmy, žloutenky typu A
vectorborne onemocnění: horečka dengue, malárie a žlutá zimnice
vody kontakt onemocnění: leptospirózu (2008)

Národnost:

podstatné jméno: kolumbijská (y)
Přívlastek: kolumbijskému

Etnické skupiny:

mestic 58%, 20% bílý, mulat 14%, černá 4%, smíšené černá-indiánské 3%, 1% indiánské

Náboženství:

Římskokatolické 90%, ostatní 10%

Jazyky:

Španělské

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 92,8%
Muži:92.9%
Ženy: 92,7% (2004)

Základní vzdělání:

Celkem: 12 let
Muži:12 let
Ženy: 13 let (2006)

Školství - výdaje:

4,7% HDP (2006)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaKolumbie
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Kolumbie
krátká forma: Kolumbie
místní dlouhá forma: Republica de Colombia
místní krátká forma: Kolumbie

Vláda - typ:

republiky; exekutivě dominuje vládní struktury

Hlavní město:

název: Bogota
Zeměpisné souřadnice: 4 36 N, 74 05 W
časový rozdíl: UTC-5 (stejně jako ve Washingtonu, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Kolumbie :
Administrativní rozdělení:

32 oddělení (departamentos, singulární - Departamento) a 1 okres * kapitálu (distrito kapitál); Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlantico, Bogota *, Bolivar, Boyaca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Cordoba, Cundinamarca, Guainia, Guaviare, Huila La guajira, Magdalena, Meta, Nari

Zobrazit všechna města státu: Kolumbie :
Nezávislost:

20. červenec 1810 (ze Španělska)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 20. července (1810)

Ústava:

5. červenec 1991; mění několikrát

Právní systém:

založené na španělském právu, nový trestní zákoník po vzoru USA řízení byl přijat do zákona v roce 2004 a dosáhl plného Provedení v lednu 2008; soudní přezkum výkonné a legislativní akty, který nepřijal povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Álvaro Uribe Velez (od 7. srpna 2002), Vice President Francisco Santos (od 7. srpna 2002);

Zákonodárná moc:

dvoukomorový kongres nebo Congreso tvoří Senát nebo Senado (102 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok výrazy) a Sněmovny reprezentantů nebo Camara de Representantes (166 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok výrazy) volby: Senát - naposledy konala 12 března 2006 (příští, který se bude konat v březnu 2010), House of Representatives - last konat 12. března 2006 (příští, který se bude konat v březnu 2010) volební výsledky: Senát - procento hlasů stranou - Na; sedadel do stran - PSUN 20, PC 18, PL 18, CR 15, PDI 10, dalších 21 stran, House of Representatives - procenta hlasů stranou - Na; sedadel party - PL 35, PSUN 33, PC 29, CR 20, PDA 8 , ostatní strany 41

Soudní moc:

čtyři zhruba stejný, nejvyšších soudních orgánů; Nejvyšší soudní dvůr nebo Corte Suprema de Justicia (Nejvyšší soud o trestním právu, soudci jsou vybíráni podle svých vrstevníků z kandidátů Vrchní soudní rady pro osm-rok podmínek); Státní rada (nejvyšší soud správní právo, soudci jsou vybíráni z kandidátů Vrchní soudní rady pro osm-rok podmínek); Ústavního soudu (stráže integritu a svrchovanost ústavy, pravidla o ústavnosti zákonů, změny v ústavě a mezinárodních smluv); Vrchní soudní rady (spravuje a obory civilního soudnictví; jurisdikčního řeší konflikty vznikající mezi ostatní soudy, členové jsou voleni na tři sestry soudů a Kongresu o osm-rok výrazy)

Politické strany a jejich vůdci:

Kolumbijská Konzervativní strana nebo PC [Efrain Jose CEPEDA Sarabia]; Alternativní demokratické Poláka nebo PDA [Carlos GAVIRIA Diaz]; Liberální strana nebo PL [César Gaviria Trujillo]; radikální změnu nebo ČR [německy VARGAS Lleras]; sociální národní jednoty strany nebo strany U [Carlos FERRO Solanilla]

Politické organizace a jejich vůdci:

Národní osvobozenecká armáda nebo ELN; Revoluční ozbrojené síly Kolumbie FARC nebo

Mezinárodní organizace - účast:

BCIE, CAN, CARICOM (pozorovatel), CDB, FAO, G-3, G-24, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO , IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAES, Láďa, Mercosur (spolupracovníka), MIGA, Nám., OAS, OPAžádné údajeL, OPCW, PCA, RG, UN, Užádné údajeSUR, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, Latina unie, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Carolina BARCO Isakson
adresa: 2118 Leroy Místo NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 387-8338
FAX: [1] (202) 232-8643
konzulát obecně: Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, San Juan (Portoriko), Washington, DC

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec William R. Brownfield
Velvyslanectví: Calle 24 Bis č. 48-50, Bogota, D. C.
korespondenční adresa: Carrera 45 No 24B-27, Bogotá, DC
Telefon: [57] (1) 315-0811
FAX: [57] (1) 315-2197

Vlajka - popis:

ze tří vodorovných pásů žluté (top, dvojitě-width), modrá a červená

EkonomikaKolumbie
Ekonomický přehled:

Kolumbie zažívá urychlování růstu od roku 2002, s expanzí nad 6% ročně v letech 2006 a 2007, zejména díky pokroku ve vnitřní bezpečnosti a předseda URIBEs promarket hospodářských politik. Colombias trvalého růstu přispěla ke snížení chudoby o 20% a snížení nezaměstnanosti o 25% od roku 2002. Navíc investor přátelských reforem k Colombias ropném sektoru a US-Kolumbie FTA jednání přilákal rekordní množství zahraničních investic. Nerovnost, nezaměstnaností a narcotrafficking zůstávají značné problémy, a Colombias infrastruktury vyžaduje významné aktualizaci v zájmu udržení expanzi. Hospodářský růst v roce 2008 snížilo v důsledku celosvětové finanční krize a oslabování poptávky po Colombias vývoz. V reakci na URIBEs administrativa snížila kapitálové kontroly, pořádaných pro nouzové úvěrové linky od multilaterálních institucí a veřejně ujistil investory, že Kolumbie je bezpečné místo pro investice. Vláda také vyzývají vývozců diverzifikovat své zákaznické základny pryč ze Spojených států a Venezuely, Colombias největším obchodním partnerům. Nicméně, z podnikatelské sféry i nadále obavy z dopadů globální recese na Colombias vývozu, stejně jako o schválení dohody o volném obchodě, který se zastavil v Kongresu USA.

HDP (v paritě kupní síly):

407,2 miliard dolarů (2008)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

249,8 miliard dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

3,8% (2008)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 9000 (2008)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 9,4%
Průmysl: 36.6%
Služby: 54% (2008)

Pracovní síly:

19,46 mil. (2008)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 22,4%
Průmysl: 18.8%
Služby: 58.8% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

11,8% (2008)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 7,9%
Nejvyšší 10%: 34,3% (2004)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

53,8 (2005)

Investice (hrubé):

23,1% HDP (2008)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: $ 76,42 mld.
Výdaje: 78,49 miliard dolarů, včetně kapitálových výdajů ve výši $ žádné údaje (2008)

Státní dluh:

50,4% HDP (2008)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

7,1% (2008)

104 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

10% (31. prosince 2008)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

15,38% (k 31. prosinci 2007)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

21,81 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 27,25 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 85,34 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

káva, řezané květiny, banány, rýže, tabák, kukuřice, cukrová třtina, kakaové boby, olejnin, zeleniny, lesních produktů; krevety

Průmysl:

textilie, zpracování potravin, ropy, oděvů a obuvi, nápojů, výroba chemických produktů, cementu, zlata, uhlí, smaragdy

Elektřina - výroba:

51,83 mld. kWh (2006)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

39,58 mld. kWh (2006)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

876,7 milionů kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

39,4 milionů kWh (2007)

Ropa - výroba:

580.000 barelů / den (2008)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

265.400 barelů / den (2006)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ 102 mld. (31. prosince 2007)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

276.100 barelů / den (2005)

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

12.480 barelů / den (2005)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

1,506 miliardy barelů (od 1. ledna 2008)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

7,22 miliard m3 (2006)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

7,22 miliard m3 (2006)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

204 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007)

206 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

122,9 miliard m3 (1. ledna 2008)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 5,592 mld. (2008)

164 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 41,08 miliard (2008)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

ropa, káva, uhlí, nikl, smaragdy, oblečení, banány, řezané květiny

Export - partneři:

USA 35,4%, 17,4% Venezuela, Ekvádor 4,3% (2007)

Import:

$ 38,88 miliard (2008)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

průmyslová zařízení, dopravní prostředky, spotřební zboží, chemikálie, papírové výrobky, pohonné hmoty, elektřinu

Import - partneři:

USA 26,2%, Čína 10.1%, Mexiko 9.3%, Brazílie 7.3%, Venezuela 4,2% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

25,08 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 41,68 mld. EUR (k 31. prosinci 2008)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

65,69 mld. dolarů (2008)

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

10,88 mld. dolarů (2008)

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Kolumbijská pesos (COP) na americký dolar - 2302.9 (2008), 2013,8 (2007), 2358,6 (2006), 2320,75 (2005), 2628,61 (2004)

Komunikace / internetKolumbie
Telefony - pevné linky:

7,936 mil. (2007)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

33,941 milionu (2007)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

obecné hodnocení: moderní systém v mnoha ohledech, telekomunikační sektor liberalizován v průběhu roku 1990; více poskytovatelů i fixní a mobilní-line-buněčné služeb; pevné-line připojení stojí asi 18 100 osob; mobilní buňkové používání je asi 75 100 osob; konkurenci mezi poskytovateli služeb celulární způsobuje spadají místní a mezinárodní volání sazeb a přispívají k prudkému poklesu jejich podílu na trhu pevných linek služeb domácí: celostátní mikrovlnných rádiových relé systému; domácí satelitní systém 41 pozemských stanic, Fiber-optic síť spojující 50 měst International: kód země - 57; podmořských kabelů zajistí vazby na USA, části Karibiku a Střední a Jižní Ameriky; družicových pozemských stanic - 10 (6 Intelsat, Inmarsat 1, 3 plně digitální spínací mezinárodních center) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 454, FM 34, krátkovlnný 27 (1999)

Televizní stanice:

60 (1997)

Internet - kód země:

.co

Internet - host:

1,554 mil. (2008)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

12,1 mil. (2007)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaKolumbie
Letiště:

934 (2007)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 103
Nad 3047 m: 2
2438 až 3047 m: 8
1524 až 2437 m: 39
914 až 1523 m: 42
Pod 914 m: 12 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 831
Nad 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 34
914 až 1523 m: 216
Pod 914 m: 580 (2007)

Heliporty:

2 (2007)

Potrubní systém:

plyn 4329 km; ropa 6140 km; čištěná ropa 3145 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 3304 km
Normální rozchod: 150 km 1.435-m rozchod
úzkorozchodná: 3154 km 0.914-m rozchod (2006)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 164.257 km (2005)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

18.000 km (2008)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 17
podle typu: náklad 13, ropný tanker 3, specializované tanker 1
registrovaná v jiných zemích: 6 (Antigua a Barbuda 2, Panama 4) (2008)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Santa Marta, Turbo

ObranaKolumbie
Obrana - složky:

Národní armády (Ejercito Nacional), Národní námořnictva (Armada Nacional zahrnuje Naval letectví, námořní pěchoty (Infanteria de Marina, Colmar) a pobřežní stráž), kolumbijské Air Force (fuerza Aerea de Colombia, FAC) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18-24 let na povinné a dobrovolné vojenské služby, služby - 18 měsíců (2004)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 11478109
ženy 16-49: 11809279 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 8056336
ženy 16-49 let: 9919952 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 442403
ženy: 433192 (2008)

Výdaje na obranu:

3,4% HDP (2005)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéKolumbie
Mezinárodní spory:

v prosinci 2007, ICJ přiděluje San Andrés, Providencia a Santa Catalina ostrovy Kolumbie, za 1928 Smlouvy, ale nemá pravomoc rozhodovat o 82

Uprchlíků a hledaných osob:

KDOs: 1,8-3,5 mil. EUR (konflikt mezi vládou a nelegální ozbrojené skupiny a obchodníky s drogami) (2007)


Zobrazit všechny obrázky: Kolumbie

Diskuze k článku: Kolumbie

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Kolumbie Příspěvek k článku: Kolumbie Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Kolumbie
 Poradna k článku Kolumbie
Diskuze k článku: Kolumbie
 Diskuze k článku Kolumbie
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2020 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Kolumbie
Kolumbie


Kolumbie
Kolumbie


Kolumbie
Kolumbie


Kolumbie
Kolumbie


Kolumbie
Kolumbie


Fotogalerie (14)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
12.12: Taky bych rád jel koncem ledna do kolumbie a hledám někoho kdo tam už byl a...
09.01: Chystám se s kamarády koncem ledna do Kolumbie, ale nejsme schopni zjistit ,...
28.11: Zdravím. ..Obracím se sem s otázkou na obchodní jednání v Kolumbii. Musím o ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Kateřina, zítra Artur