Polsko (Poland): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Středoevropská země...

ÚvodPolsko
Země:

Polsko
Poland

Dějiny:

Polsko je prastarý slovanský národ, který byl počat v polovině 10. století. Jejím zlatým věkem bylo 16. století. Během následujících století došlo k posílení šlechty a vnitřní poruchy oslabily národ. V sérii dohod mezi 1772 a 1795, Rusko, Prusko a Rakousko si Polsko rozdělili mezi sebou. Polsko získalo svou nezávislost v roce 1918. Vpádem Německa do Polska v r. 1939 začla II.světová válka a vpád Německa v r. 1941 do Sovětského svazu.Po válce se stalo Polsko sovětským satelitním státem, ale jeho vláda byla poměrně tolerantní a progresivní. Pracovní nepokoje v roce 1980 vedly k vytvoření nezávislého odborového svazu Solidarita, která v průběhu času se stala politickou silou a do roku 1990 měla vliv v parlamentních volbách a předsednictví. A šoková terapie program v raném r. 1990 umožnil zemi přeměnit jeho hospodářství do jednoho z nejrobustnějších ve střední Evropě, ale v Polsku se stále potýká s problémy, přetrvávající vysokou mírou nezaměstnanosti, nedostatečně a chátrající infrastrukturou, a chudého venkova. Solidarita utrpěla velkou porážku v parlamentních volbách v roce 2001, kdy se nepodařilo zvolit jediného zástupce do dolní komory parlamentu, a noví představitelé odborového svazu Solidarita se následně zavázaly snížit odborům politickou roli. Jeho transformace na demokratickou, na trhu-orientovanou zemi je z velké části dokončena, Polsko je stále aktivním členem Euro-atlantické organizace.

GeografiePolsko
Umístění:

Střední Evropě, na východ od Německa

Zeměpisné souřadnice:

52°00´severní zeměpisné šířky, 20°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Polsko :
Rozloha:

celkem: 312.679 čtv. km
pevnina: 304.459 čtv. km
voda: 8220 čtv. km

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než New Mexico

Hranice:

celkem: 3047 km
sousední země: Bělorusko 605 km, Česká republika 615 km, Německo 456 km, Litva 91 km, Rusko (Kaliningrad Oblast) 432 km, Slovensko 420 km, Ukrajina 428 km

Pobřežní linie:

440 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
výlučné ekonomické zóny: definovaných mezinárodních smluv

PodnebíPolsko
Podnebí:

mírných studenou, cloudy, středně těžké zimy s častými srážkami, mírná léta s častým sprchy a thundershowers

Povrch:

většinou ploché pláně; hory podél jižní hranice

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: u Raczki Elblaskie -2 m
Nejvyšší bod: Rysy 2499 m

Přírodní zdroje:

uhlí, síru, měď, zemní plyn, stříbro, olovo, sůl, jantar, orná půda

Využíváná půda:

orná půda: 40,25%
trvalých kultur: 1%
ostatní: 58,75% (2005)

Zavlažovaná půda:

1000 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

63,1 km3 (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 11,73 km3/ rok (13% / 79% / 8%)
na jednoho obyvatele: 304 m3 / rok (2002)

Přírodní nebezpečí:

zaplavení

Životní prostředí - aktuální problémy:

Situace se výrazně zlepšila po roce 1989 kvůli poklesu v těžkém průmyslu a zvýšení ochrany životního prostředí, které se týkají post-komunistické vlády, znečištění ovzduší však zůstává vážná, protože emise oxidu siřičitého z Coal-fired Power Plants, a z toho vyplývající kyselý déšť, který způsobil poškození lesů, znečištění vody z průmyslových a komunálních zdrojů je také problém, jako je nakládání s nebezpečnými odpady, znečištění by měla i nadále klesat, jak průmyslová zařízení uvést své zařízení do EU kódu, ale i na podstatné náklady podniků a vlády

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: znečištění ovzduší, Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských živých zdrojů Antarktidy TULENI, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změna klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změna životního prostředí, nebezpečné odpady, Kjótského protokolu, Zákon o Sea, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší-sirné 94

Geografie - poznámka:

Historicky, oblast střetu kvůli plochým terénem a nedostatek přírodních překážek na severu evropské Prostý

ObyvatelstvoPolsko
Obyvatelstvo:

38500696 (červenec 2008)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 15,2% (muži 3013109 / ženy 2849977)
15-64 let: 71,4% (muži 13681481 / ženy 13808412)
65 let a více: 13,4% (muži 1964477 / ženy 3183240) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 37,6 let
Muži: 35,8 let
Ženy: 39,5 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

-0,045% (2008)

214 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

10.01 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

196 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

9,99 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.46 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,06 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,06 muže / na 1 ženu
15-64 let: 0,99 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,62 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,94 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 6,93 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 7,66 úmrtí na 1 000 živě narozených
Ženy 6,17 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 75,41 let
Muži: 71,42 let
Ženy: 79.65 let (2008)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,27 narozených dětí na 1 ženu (2008)

209 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,1%;

119 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

14.000 (2003)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

100 (2001)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: střední
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjem
Vectorborne onemocnění: tickborne encefalitida

Národnost:

podstatné jméno: Polák
Přídavné jméno: polština

Etnické skupiny:

Polsky 96,7%, německý 0,4%, 0,1% Běloruština, Ukrajinština 0,1%, ostatní nespecifikované a 2,7% (2002 sčítání lidu)

Náboženství:

Římskokatolické 89,8% (o 75% praktikujících), východní ortodoxní 1,3%, protestanti 0,3%, ostatní 0,3%, nespecifikované 8,3% (2002)

Jazyky:

Polsky 97,8%, ostatní nespecifikované a 2,2% (2002 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 99,8%
Muži:99.8%
Ženy: 99,7% (2003)

Základní vzdělání:

Celkem: 15 let
Muži:15 let
Ženy: 16 let (2006)

Školství - výdaje:

5,5% HDP (2005)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaPolsko
Země - jméno:

dlouhá forma: Polská republika
krátká forma: Polsko
místní dlouhá forma: Rzeczpospolita Polska
místní krátká forma: Polska

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Varšava
Zeměpisné souřadnice: 52 15 N, 21 00 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Polsko :
Administrativní rozdělení:

16 provincií (województwa, singulární - Województwo); Dolnoslaskie (Dolní Slezsko), Kujawsko-Pomorskie (Kuyavia-Pomerania), Lodzkie, Lubelskie (Lublin), Lubuskie (Lubusz) Malopolskie (Lesser Polsko), Mazowieckie (Masovia), Opolskie, Podkarpackie (Subcarpathia), Podlaskie, Pomorskie (Pomořany), Slaskie (Slezsko), Swietokrzyskie, Warminsko-Mazurskie (Warmia-Mazursko), Wielkopolskie (Větší Polsko), Zachodniopomorskie (West Pomerania)

Zobrazit všechna města státu: Polsko :
Nezávislost:

11. listopad 1918 (vyhlášena republika)

Národní svátek:

Den ústavy, 3. května (1791)

Ústava:

přijat Národní shromáždění 2. duben 1997, složili národní referendum 25 května 1997; efektivní 17. října 1997

Právní systém:

založené na kombinaci Continental (napoleonské) občanská práva a odklad komunistické právní teorie; změny postupně zavedeny jako součást širšího procesu demokratizace; omezené soudní přezkum aktů, ale rozhodnutí Ústavního soudu jsou konečná, soudní rozhodnutí se lze odvolat k Evropský soudní dvůr ve Štrasburku, přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: Bronislaw Komorowski, stal se prezidentem Polska v červenci roku 2010.
předsedy vlády: premiér Donald Tusk (od 16. listopadu 2007), místopředseda vlády ministry Waldemar Pawlak (od 16. listopadu 2007) a Grzegorz SCHETYžádné údaje (od 16. listopadu 2007)
kabinet: Rada ministrů odpovědných na premiéra a Sejmu; premiéra navrhuje prezident jmenuje, a Sejm schválila Rada ministrů
volby: prezident volen lidovým hlasováním na dobu pěti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); posledních volbách konat 9. a 23. října 2005 (příští, který se bude konat na podzim 2010), premiér a místopředseda vlády ministry jmenuje prezident a potvrdilo v Sejmu
volební výsledky: Lech Kaczyński zvolen prezidentem; procent hlasů - Lech Kaczyński 54%, 46% Donald Tusk

Zákonodárná moc:

dvoukomorový zákonodárný skládá z horní komory, Senátu nebo Senát (100 křesel, členové jsou voleni většinou hlasů na základě provinční sloužit čtyři-rok výrazy) a dolní komory, Sejmu (460 křesel, členové jsou voleni na základě složitý systém poměrného zastoupení, který bude sloužit čtyři-rok podmínek); jmenování Národního shromáždění nebo Zgromadzenie Narodowe se používá pouze na těch vzácných případech, kdy se oba domy splňují společně
volby: Senát - naposledy v držení 21 října 2007 (příští, který se bude konat v říjnu 2011); Sejm posledních volbách konat 21. října 2007 (příští, který se bude konat do konce října 2011)
volební výsledky: Senát - procento hlasů stranou - Na; sedadel party - PO 60, PiS 39, nezávislých 1; Sejm - procenta hlasů party - PO 41,5%, PiS 32,1%, 13,2% LID, PSL 8,9%, ostatní 4,3%; sedadel party - PO 209, PiS 166, víko 53, PSL 31, německé menšiny 1;

Soudní moc:

Nejvyšší soud (soudci jsou jmenováni prezidentem na základě doporučení Národní soudní rady na dobu neurčitou); Ústavního soudu (soudců jsou voleni Sejmu pro devět-rok výrazy)

Politické strany a jejich vůdci:

Občanská platforma a PO [předseda Donald Tusk, lídr parlamentní Klub Zbigniew CHLEBOWSKI]; demokratické Senátorský klub (demokratické strany a nezávislých) [Bogdan LIS]; Aliance demokratické levice nebo SLD [Grzegorz žádné údajePIERALSKI]; demokratické strany nebo PD [Brygida Kuzniak]; německé menšiny Dolního Slezska, nebo MNSO [Henryk KROLL] Právo a spravedlnost, nebo PiS [Przemyslaw GOSIEWSKI]; Ligy polských rodin nebo LPR [Miroslaw ORZECHOWSKI]; levice (Aliance demokratické levice a nezávislých) [Wojciech OLEJNICZAK]; polské lidové strany nebo PSL [ Stanislaw ZELICHOWSKI]; Polska XXI (politické uskupení bývalých členů PiS, není oficiálně registrovaných) [Jaroslaw SELLIN]; Samoobrona nebo SO [Andrzej LEPPER]; strany sociálně demokratické v Polsku nebo SDPL [předseda Wojciech FILEMONOWICZ]; sociálně demokratické strany-Polsko Nová levice (SDPL-Nové levice) [Klub volebního lídra Marek Borowski]; unie práce nebo UP [Waldemar WITKOWSKI]

Politické organizace a jejich vůdci:

Všechny Polsko odborová aliance nebo OPZZ (odborů) [Jan GUZ]; římskokatolické církve [kardinál Stanislaw DZIWISZ, arcibiskup Jozef Michalík]; Solidarita odborových svazů [Janusz SNIADEK]

Mezinárodní organizace - účast:

Arktické rady (pozorovatel), Australská skupina, BIS, BSEC (pozorovatel), CBSS, CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, EIB, ESA (spolupracující stát), EU, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURCAT, MINURSO, MONUC, Nám. (host), žádné údajeTO , NSG, OAS (pozorovatel), OECD, OIF (pozorovatel), OPCW, OSCE, PCA, Schengenská úmluva, SECI (pozorovatel), OSN, UNCTAD, UNDOF, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNMIL, UNMIS, UNOCI, UNOMIG , UNWTO, UPU, WCL, WCO, WEU (spolupracovníka), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Robert KUPIECKI
adresa: 2640 16. Street NW, Washington, DC 20009
Tel.: [1] (202) 234-3800 až 3802
FAX: [1] (202) 328-6271
konzulát obecně: Chicago, Los Angeles, New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Victor Ashe
velvyslanectví: Aleje Ujazdowskie 29/31 00-540 Warsaw
korespondenční adresa: Americké velvyslanectví ve Varšavě, US Department of State, Washington, DC 20521-5010 (sáček)
Telefon: [48] (22) 504-2000
FAX: [48] (22) 504-2688
Konzulát obecně: Krakow

Vlajka - popis:

dva stejné horizontální lotříky bílá (nahoře) a červená; podobné vlajek Indonésie a Monaka, která se červená (nahoře) a bílým

EkonomikaPolsko
Ekonomický přehled:

Polsko má sledované politiky ekonomické liberalizace, se od roku 1990 a dnes stojí jako úspěch u transformujících se ekonomik. V roce 2008 rostl HDP se odhaduje na 5,3%, a to na základě rostoucí soukromá spotřeba, skok do podnikových investic a příliv prostředků EU. HDP na obyvatele je stále mnohem nižší než průměr EU, ale je to podobné tomu, které ze tří pobaltských států. Od roku 2004 se členství v EU a přístup do strukturálních fondů EU poskytly větší podporu pro ekonomiku. Nezaměstnanost klesá rychle, i když na zhruba 9,7% v roce 2008, zůstává vysoko nad průměrem EU. V roce 2008 inflace dosáhla 4,3%, což je více než horní hranice Národní banky Polska cílovou skupinu, ale byl splatný do globálního ekonomického zpomalení. Polska by mohly zlepšit ekonomickou výkonnost dále v případě, že země řeší některé zbývající nedostatky ve svém podnikatelském prostředí. Neefektivní obchodní soud systém, tuhou zákoník práce, úředního šimla, a low-level přetrvávající korupce zachovat soukromého sektoru vykonávat až do svého plného potenciálu. Rostoucí nároky na financování zdravotní péče, školství a státní důchodový systém představuje výzvu k polské vlády snaze držet konsolidovaný veřejný sektor rozpočtový deficit pod 3,0% HDP, což je cíl, který byl dosažen v 2007-08. PO / PSL koaliční vlády, která přišla k moci v listopadu 2007 plánuje další snížení rozpočtového schodku s cílem nakonec přijetí eura do roku 2012. Nová vláda také oznámila svůj záměr přijmout business-přátelských reforem, snížení veřejných výdajů růst, nižší daně a urychlení privatizace. Vláda se však přesunul pomalu na velké reformy. Důchodového zabezpečení a zdravotní péče-poukázky prošel zákonodárce, ale zákonodárce nepodařilo převrátit prezidentské veto.

HDP (v paritě kupní síly):

684,5 miliardy dolarů (2008)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

567,4 miliardy amerických dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

5,3% (2008)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 17.800 (2008)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 4%
Průmysl: 31,3%
Služby: 64.7% (2008)

Pracovní síly:

16,95 mil. (2008)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 17,4%
Průmysl: 29,2%
Služby: 53,4% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

9,7% (2008)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 3,1%
Nejvyšší 10%: 27% (2002)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

34,9 (2005)

Investice (hrubé):

22,7% HDP (2008)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: 117 miliard dolarů
výdaje: 127,3 miliardy dolarů (2008)

Státní dluh:

41,6% HDP (2008)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

4,3% (2008)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

5% (k 31. prosinci 2007)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

5,48% (k 31. prosinci 2006)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

137,4 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 93,99 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

223,2 miliard dolarů (31. prosince 2007)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

brambory, ovoce, zelenina, pšenice, drůbež, vejce, vepřové maso, mléčné výrobky

Průmysl:

stavební stroje, železo a ocel, těžba uhlí, chemické látky, stavba lodí, zpracování potravin, skleněná, nápoje, textil

Elektřina - výroba:

149,3 mld. kWh (2007)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

126,2 mld. kWh (2006)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

13,11 mld. kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

7,761 mld. kWh (2007)

Ropa - výroba:

37.670 barelů / den (2007)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

524.000 barelů / den (2007)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

207,3 miliard dolarů (31. prosince 2007)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

57.920 barelů / den (2005)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

499.200 barelů / den (2005)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

96,38 milionu barelů (od 1. ledna 2008)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

6,025 miliard m3 (2007)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

16,38 miliard m3 (2007)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

45 miliónů m3 (2007)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

10,12 miliard m3 (2007)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

164,8 miliard m3 (1. ledna 2008)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 29,51 mld. dolarů (2008)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 190,5 miliard (2008)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

stroje a dopravní prostředky 37,8%, dílčích výrobků 23,7%, ostatní zboží 17,1%, potraviny a živá zvířata 7,6% (2003)

Export - partneři:

Německo 25,9%, Itálie 6.6%, Francie 6,1%, Velká Británie 5,9%, ČR 5,5%, Rusko 4,6% (2007)

Import:

213,9 mld. dolarů (2008)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

strojů a dopravních prostředků o 38%, dílčích výrobků o 21%, chemikálií 14,8%, minerální látky, paliva, maziva a příbuzné materiály 9,1% (2003)

Import - partneři:

Německo 29%, Rusko 8,7%, Itálie 6.6%, Nizozemsko 5,7%, Francie 5,1%, Čína 4.2% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 84,48 mld. EUR (k 31. prosinci 2008)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

227,5 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

196,1 mld. dolarů (2008)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

24,59 mld. dolarů (2008)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

złotych (PLN) na americký dolar - 2,3 (2008), 2,81 (2007), 3.1032 (2006), 3.2355 (2005), 3.6576 (2004)

Komunikace / internetPolsko
Telefony - pevné linky:

10,336 milionu (2007)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

41,389 milionu (2007)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: modernizaci telekomunikační sítě má akcelerované s tržními soutěž dokončil v roce 2003, pevné-line služby, převládají bývalé státní-vlastněné společnosti, které je zakrnělý růst v bezdrátových telefonů
domácí:-mobilní buňkové služba od roku 1993 a za předpokladu, tři národ-širokou sítí s čtvrtiny poskytovatele začátku provozu koncem roku 2006; buňkové pokrytí je obecně dobrá určité mezery ve východním; pevné-line služba je pomalu rostoucí a stále pokulhává v venkovských oblastech
International: kód země - 48; mezinárodní přímé vytáčení s automatizovaným výměn; družicových pozemských stanic - 1 s přístupem k Intelsat, Eutelsat, Inmarsat a Intersputnik (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 14, FM 63, krátkovlnný 2 (2008)

Televizní stanice:

75 (2008)

Internet - kód země:

.pl

Internet - host:

7,808 mil. (2008)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

16 mil. (2007)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaPolsko
Letiště:

123 (2007)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 83
Nad 3047 m: 4
2438 až 3047 m: 30
1524 až 2437 m: 39
914 až 1523 m: 7
Pod 914 m: 3 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 40
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 4
914 až 1523 m: 13
Pod 914 m: 22 (2007)

Heliporty:

7 (2007)

Potrubní systém:

plyn 13552 km; ropa 1384 km; čištěná ropa 777 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 23072 km
Široký rozchod kolejí: 629 km 1.524-m rozchod
normální rozchod: 22443 km 1.435-m rozchod (20.555 km provozu; 11910 km elektrizovaná) (2006)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 423.997 km
silnice: 295356 km (zahrnuje 662 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 128.641 km (2006)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

3997 km (splavné řeky a kanály) (2007)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 15
podle typu: nákladem 8, chemický tanker 4, osobní / nákladní 1, najet na / drmolit 1, vozidla dopravce 1
Cizí-vlastnil: 2 (Kypr 1, Nigérie 1)
registrovaná v jiných zemích: 98 (Antigua a Barbuda 2, Česká republika 17, Kypr 18, Libérie 13, Malta 24, Norsko 3, Panama 11, Svatý Vincenc a Grenadiny 1, Slovensko 2, Vanuatu 7) (2008)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
ObranaPolsko
Obrana - složky:

Polských ozbrojených sil: Pozemní síly (zahrnuje Navy (Marynarka Wojenna, MW)), polský Air Force (Sily Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej, SPRP) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

17 let pro muže povinné vojenské služby po 1. lednu tohoto roku na 18. narozeniny, 17 let věku pro dobrovolné vojenské služby; odvedenec služby zkrácena z 12 na 9 měsíců v roce 2005, do roku 2008, plány volat po dobu nejméně 60% vojenského personálu, aby se dobrovolníci, pouze vojáci, kteří dokončili své odvedenec služba je dovoleno dobrovolník pro profesionální služby, jako v dubnu 2004, ženy jsou pouze sloužit jako úředníci a důstojníci noncommissioned (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 9741508
ženy 16-49 let: 9514843 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 7937840
ženy 16-49 let: 7949677 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 257605
ženy: 245832 (2008)

Výdaje na obranu:

1,71% HDP (2005)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéPolsko
Mezinárodní spory:

jako členský stát, který je součástí EU na vnějších hranicích, Polsko přijalo přísná pravidla schengenského omezit nelegální imigraci a obchodu podél její východní hranici s Běloruskem a Ukrajinou


Zobrazit všechny obrázky: Polsko

Diskuze k článku: Polsko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Polsko (cestopis) Příspěvek k článku: Polsko (cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Polsko (cestopis)
 Poradna k článku Polsko
Diskuze k článku: Polsko (cestopis)
 Diskuze k článku Polsko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Polsko (cestopis)
Polsko (cestopis)


Polsko (cestopis)
Polsko (cestopis)


Polsko (cestopis)
Polsko (cestopis)


Polsko (cestopis)
Polsko (cestopis)


Polsko (cestopis)
Polsko (cestopis)


Fotogalerie (30)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
27.04: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda-li je 8.5.2009 normální pracov ní de...
09.07: Měl by někdo zkušenost i s rybařením na Mazurských j ezerech? Zajímalo by mě ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Dorota, zítra Alexandr