Spojené státy (USA) (United States): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

USA je vyspělý moderní a bohatý stát, hýbe světovou ekonomikou a politikou, pokládá se za lídra planety…

ÚvodSpojené státy (USA)
Země:

Spojené státy (USA)
United States

Dějiny:

Britains americké kolonie zlomil s matkou zemí, v 1776 a byly uznány jako nový stát ve Spojených státech amerických, v návaznosti na Pařížskou smlouvou v roce 1783. Během 19. a 20. století, 37 nových států byly přidány k původním 13 jako národ rozšířil napříč severoamerickým kontinentem a získal několik zámořských kolonií. Dvou nejvíce traumatizující zážitky v historii národů byly občanské války (1861-65), v nichž Unie severních států porazil jeden odtrženecká Konfederace z 11 států jižního slave a Velká krize z 1930s, ekonomického poklesu, během nichž asi čtvrtinu pracovní síly ztratil svou práci. Povzbuzen vítězství v první i druhou světovou válkou a na konci studené války v roce 1991, v USA zůstává světy nejmocnějším národem stavu. Hospodářství se vyznačuje stabilní růst, nízkou nezaměstnanost a inflaci, a rychlý pokrok v oblasti technologií.

GeografieSpojené státy (USA)
Umístění:

Severní Ameriky, které hraničí s oběma Severoatlantické oceánu a Severního Tichého oceánu, mezi Kanadou a Mexikem

Zeměpisné souřadnice:

38°00´severní zeměpisné šířky, 97°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Severní Amerika

Zobrazit mapu státu: Spojené státy (USA) :
Rozloha:

celkem: 9.826.630 čtv. km
pevnina: 9.161.923 čtv. km
voda: 664.707 čtv. km

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

přibližně poloviční velikosti Ruska, o tři desetiny-velikost Africe; přibližně poloviční velikosti Jižní Ameriky (nebo mírně větší než Brazílie), o něco větší než Čína, větší než dvakrát větší než v Evropské unii

Hranice:

celkem: 12034 km
sousední země: Kanada 8893 km (včetně 2477 km s Aljaška), Mexiko 3141 km

Pobřežní linie:

19.924 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóna: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóna: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: neuveden

PodnebíSpojené státy (USA)
Podnebí:

většinou mírné, tropické, ale na Havaji a Floridě, v arktických Aljašce, semiaridní v Great Plains na západ od Mississippi River, a suchých ve Velké kotlině na jihozápadním; nízké zimní teploty v severozápadní se zlepšil občas v lednu a únoru do teplého Chinook winds z východních svazích hory Rocky

Povrch:

Naprostá centrální rovině, v horách v západním, kopce a hory v nízkých východ; drsné hory a široká údolí řek na Aljašce, drsné, vulkanické topografie na Havaji

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Death Valley -86 m
Nejvyšší bod: Mount McKinley 6198 m

Přírodní zdroje:

uhlí, měď, olovo, molybden, fosfáty, uran, bauxit, zlato, železo, rtuť, nikl, potaš, stříbro, wolfram, zinek, ropa, zemní plyn, dřevo

Využíváná půda:

orná půda: 18,01%
trvalých kultur: 0,21%
ostatní: 81,78% (2005)

Zavlažovaná půda:

223.850 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

3069 cu km3 (1985)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 477 km3/ rok (13% / 46% / 41%)
na jednoho obyvatele: 1600 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

tsunami, sopečná činnost a zemětřesení aktivity kolem Pacifiku pánve, hurikány a podél atlantického pobřeží, Mexický záliv, tornáda v Středozápad a jihovýchodě; slatinné snímky v Kalifornii, lesními požáry na západě; povodní; permafrostu na severu Aljašky, hlavní překážkou vývoj

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečišťování ovzduší za následek kyselé deště v obou USA a Kanady, USA, je největším znečišťovatelem oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv, znečištění vody z odtoku pesticidů a hnojiv; omezena přírodními zdroji sladké vody ve velké části západní části ze země vyžadují pečlivé řízení; dezertifikací

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských živých zdrojů Antarktidy Seals, Antarctic Treaty, změna klimatu, desertifikace, ohrožených druhů, změna životního prostředí, Marine Dumping, Marine Life Conservation, Ozone Layer Protection , znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší-těkavé organické sloučeniny, biologická rozmanitost, změna klimatu-Kjótského protokolu, nebezpečných odpadů

Geografie - poznámka:

světy, třetí-největší země podle velikosti (po Rusku a Kanadě) a podle počtu obyvatel (po Číně a Indii), Mt. McKinley je nejvyšším místem v Severní Americe a Death Valley nejnižším bodem na kontinentu

ObyvatelstvoSpojené státy (USA)
Obyvatelstvo:

307212123 (2009)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 20,1% (muži 31257108 / ženy 29889645)
15-64 let: 67,1% (muži 101825901 / ženy 102161823)
65 let a více: 12,7% (muži 16263255 / ženy 22426914) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 36,7 let
Muži: 35,4 let
Ženy: 38,1 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

0.883% (2008)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

14.18 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

8,27 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

2.92 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,05 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,72 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,97 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

celkem: 6,3 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 6,95 úmrtí na 1 000 živě narozených
Ženy 5,62 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

180 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 78,14 let
Muži: 75,29 let
Ženy: 81.13 let (2008)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,1 narozených dětí na 1 ženu (2008)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,6% (2003)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

950.000 (2003)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

17.011 (2005)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Americké (y)
Přívlastek: American

Etnické skupiny:

79.96% bílý, černý 12,85%, Asie 4,43%, indiánské a Aljaąka nativní 0,97%, nativní Havajská a jiné 0,18% Pacifik ostrovan, dva nebo více závodů 1,61% (červenec 2007)
Pozn.: samostatný záznam pro hispánské není zahrnuta, protože US Census Předsednictvo považuje Hispánec rozumí osoba z Latinské Ameriky sestup (včetně osob, které kubánské, mexické nebo Puerto Říčan původu), kteří žijí v USA, kteří mohou být jakékoli rasy nebo etnického skupina (bílá, černá, Asie, atd.), o 15,1% z celkového počtu obyvatel USA je Hispánec

Náboženství:

protestantské 51,3 %, římští katolíci 23,9%, mormonský 1,7%, ostatní křesťanské 1,6%, 1,7% židovských, buddhistických 0,7%, muslimské 0,6%, ostatní nebo nespecifikované 2,5%, 12,1% nepřidružené žádný 4% (2007)

Jazyky:

82,1% anglicky, španělsky 10,7%, ostatní Indo-European 3,8%, asijské a tichomořské ostrovní 2,7%, ostatní 0,7% (2000 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 99%
Muž: 99%
Ženy: 99% (2003)

Základní vzdělání:

Celkem: 16 let
Muži:15 let
Ženy: 16 let (2006)

Školství - výdaje:

5,3% HDP (2005)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaSpojené státy (USA)
Země - jméno:

dlouhá forma: Spojené státy americké
krátká forma: Spojené státy
Zkratka: USA nebo US

Vláda - typ:

Ústava-založena Spolková republika; silné demokratické tradice

Závislých oblastí:

Americká Samoa, Baker Island, Guam, Howland Island, Jarvis Island, Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway Islands, Navassa Island, Severní Mariany, Palmyra Atoll, Puerto Rico, Panenské ostrovy, Wake Island

Hlavní město:

Název: Washington, DC
Zeměpisné souřadnice: 38 53 N, 77 02 W
Časový rozdíl: UTC-5 (v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná druhé neděli v březnu, končí první neděli v listopadu

Zobrazit největší města státu: Spojené státy (USA) :
Administrativní rozdělení:

50 států a 1 okrsek *; Alabama, Aljaška, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia *, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Jižní Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming

Zobrazit všechna města státu: Spojené státy (USA) :
Nezávislost:

4. červenec 1776 (od Velké Británie)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 4. července (1776)

Ústava:

17. září 1787, efektivní 4. března 1789

Právní systém:

federální soud systém založený na anglické zvykové právo, každý stát má svůj vlastní jedinečný právního systému, z nichž všechny až na jednu (Louisiana, který je stále ještě ovlivněna napoleonských zákoníku) je založen na anglické zvykové právo, soudní přezkum aktů, nemá přijato povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Barack Obama H. (od 20. ledna 2009), Vice President Joseph R. Biden (od 20. ledna 2009);

Zákonodárná moc:

99 dvoukomorový Kongres se skládá ze Senátu (100 míst, 2 členové jsou voleni z každého státu populární hlasováním sloužit šest-rok výrazy, jeden-třetí jsou voleni každé dva roky) a Sněmovny reprezentantů (435 křesel, členové jsou přímo voleni všelidovým hlasováním na dva-rok výrazy) volby: Senát - naposledy konat 4. listopadu 2008 ( Další se budou konat listopad 2010), House of Representatives - last konat 4. listopadu 2008 (vedle, která se bude konat listopad 2010) volební výsledky: Senát - procento hlasů stranou - Na; sedadel strana - Demokratická strana 57, Republikánská strana 41, 2 nezávislé; sněmovny - procenta hlasů stranou - Na; sedadel strana - Demokratická strana 257, Republikánská strana 178

Soudní moc:

Nejvyšší soud (devět soudců, jmenovaných prezidentem a potvrdil s rady a souhlas Senátu; jmenován sloužit po celý život), Spojené státy americké soudy odvolací, Spojené státy okresní soudy, státní a County soudů

Politické strany a jejich vůdci:

Demokratická strana [Timothy KAINE], Strana zelených, libertariánské Party [William (Bill) REDPATH]; Republikánská strana [Michael Steele]

Politické organizace a jejich vůdci:

ekologů, obchodní skupiny, odbory, církve, etnické skupiny, politické akční výbory nebo PAC, zdravotní skupiny, vzdělávání skupin, občanské skupiny, skupiny mládeže, doprava skupin; zemědělských skupin; veteránů skupin; womens skupin; reformy lobby

Mezinárodní organizace - účast:

ADB (nonregional členů), AfDB (nonregional členů), ANZUS, sdružení APEC, Arktické rady, ARF, ASEAN (partner dialogu), Australská skupina, BIS, BSEC (pozorovatel), CBSS (pozorovatel), CE (pozorovatel), CERN (pozorovatel ), CP, EAPC, EBRD, FAO, G-20, G-5, G-7, G-8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (signatář), ICRM, IDA, IEA , IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINUSTAH, žádné údajeFTA, žádné údajeTO, NEA, NSG, OAS, OECD, OPCW, OBSE , Paris Club, PCA, PIF (partner), SAARC (pozorovatel), SECI (pozorovatel), SPC, OSN, Radě bezpečnosti OSN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNITAR, UNMIL, UNOMIG, UNRWA, UNTSO, UPU, WCL, WCO , WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Vlajka - popis:

13 rovné vodorovné pruhy červené (nahoře a dole) střídavě s bílou, je modrý obdélník v pravém horním rohu vlajky-boční ložisko 50 malý, bílý, pět-špičaté hvězdy uspořádány v devíti kompenzovat vodorovné řádky šesti hvězdami (horní a dolní ) střídavý s řadami pěti hvězd, je 50 hvězd představuje 50 států, 13 pruhy představují 13 původních kolonií, známý jako Staré Glory, designu a barvy byly základem pro řadu jiných vlajek, včetně Chile, Libérie, Malajsie, a Puerto Rico

EkonomikaSpojené státy (USA)
Ekonomický přehled:

USA má největší a nejvíce technologicky silný ekonomiku na světě, s HDP na obyvatele ve výši $ 48.000. Na tomto trhu-orientované ekonomice, soukromých osob a obchodních firem, aby většina rozhodnutí, a federální a státní vlády nakoupit potřebné zboží a služeb, především v soukromém trhu. Americké obchodní firmy mají větší flexibilitu, než jejich protějšky v západní Evropě a Japonsku, v rozhodnutí o rozšíření kapitálu rostlin, propustit přebytečné pracovníky, a na rozvoj nových produktů. Současně se setkávají s vyšší překážky vstupu na jejich domácích trzích, než soupeři zahraniční firmy vstupující do obličeje US trhů. US firem jsou nebo v jeho blízkosti v čele technologického pokroku, především v počítačích a na zdravotnické, letectví a vojenského vybavení, jejich výhody se snížil od konce druhé světové války. Na nápor technologie do značné míry vysvětluje postupným vývojem ze dvou-vrstvé trhu práce, ve kterém se na dně chybí vzdělání a odborné a technické dovednosti těch, na vrcholu, a stále více a více, nepodaří získat srovnatelnou náhradu vyvolává, zdraví pojištění, a jiné výhody. Od roku 1975, prakticky všechny zisky v domácnosti už na horních 20% domácností. Válka v březnu-dubnu 2003 mezi USA-vedené koalice v Iráku, a následná okupace Iráku, jež jsou významné posuny v národních zdrojů do armády. Hurikán Katrina způsobil rozsáhlé škody na pobřeží Mexického zálivu kraje v srpnu 2005, ale měl malý vliv na celkový růst HDP za rok. Stoupající ceny ropy mezi lety 2005 a první pololetí roku 2008 hrozí inflace a nezaměstnanosti, vyšší ceny benzinu, jedli v rozpočtech spotřebitelů. Dovážené ropy představuje zhruba dvě třetiny-americké spotřeby. Dlouho-termín problémy patří nedostatečné investice do ekonomické infrastruktury, rychle rostoucí zdravotnické a penzijní náklady na stárnutí populace, značné obchodní a rozpočtové deficity, a stagnaci příjmu rodiny v nižších ekonomických skupin. Zboží obchodní deficit dosáhl rekordních 847 miliard amerických dolarů v roce 2007, ale klesl na 810 miliard dolarů v roce 2008, jako devalvují Směnný kurz k dolaru vůči většině hlavních měn odrazovány americké dovozy a učinil americký vývoz Konkurenceschopnější zahraničí. Globální hospodářský pokles, sub-hlavní hypoteční krize, investiční krachy bank, klesající ceny domů a těsné úvěrové tlačí na Spojené státy v recesi by mid-2008. Pomoci stabilizovat finanční trhy, Kongres USA vytvořilo 700 miliard dolar zkormoutil Asset Střídání Program (tarp) v říjnu 2008. Vláda používá některé z těchto finančních prostředků na koupi vlastního kapitálu v amerických bank a dalších průmyslových korporací. Prezidenta Barack Obama oznámil svůj záměr na podporu dalších $ 825 miliard fiskální stimul balíček - dva-třetiny na dodatečné výdaje a jeden-třetí na daňové škrty - vytváření pracovních míst a na pomoc ekonomice zotavit.

HDP (v paritě kupní síly):

14,58 bilionů dolarů (2008)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

14,33 bilionů dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

1,4% (2008)

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 48.000 (2008)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 1,2%
Průmysl: 19,6%
Služby: 79,2% (2008)

Pracovní síly:

155,2 milionů (2008)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství, lesnictví a rybolov 0,6%, zpracovatelský průmysl, těžba, doprava, a řemesla 22,6%, manažerské, odborné, technické a 35,5% tržeb a kancelářské 24,8%, ostatní služby 16,5%

Míra nezaměstnanosti:

7,2% (prosinec 2008)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2%
Nejvyšší 10%: 30% (2007)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

45 (2007)

Investice (hrubé):

14,6% HDP (2008)

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: $ 2,524 bilionu
Výdaje: 2,979 bilionů dolarů (2008)

Státní dluh:

60,8% HDP (2007)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

4,2% (2008)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

4,83% (k 31. prosinci 2007)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

8,05% (k 31. prosinci 2007)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

1,374 bilionu amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

10,1 bilionu amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

14,15 bilion dolarů (k 31. prosinci 2007)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

pšenice, kukuřice, další obilí, ovoce, zelenina, bavlna, hovězí maso, vepřové maso, drůbež, mléčné výrobky, ryby, lesními produkty

Průmysl:

vedoucí průmyslové elektrárny na světě, velmi různorodých a technologicky vyspělé, ropa, ocel, motorová vozidla, letecký a kosmický průmysl, telekomunikace, chemikálie, elektronika, zpracování potravin, spotřebního zboží, řezivo, těžba

Elektřina - výroba:

4,167 bilionů kWh (2007)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

3,892 bilionů kWh (2007)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

20,14 mld. kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

51,4 miliard kWh (2007)

Ropa - výroba:

8,457 milionu barelů / den (2007)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

20,68 milionu barelů / den (2007)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

19,95 bilion dolarů (k 31. prosinci 2007)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

1,165 milionu barelů / den (2005)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

13,71 milionu barelů / den (2005)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

20,97 miliardy barelů (od 1. ledna 2008)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

545,9 miliard m3 (2007)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

652,9 miliard m3 (2007)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

23,28 miliard m3 (2007)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

130,3 miliard m3 (2007)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

5,977 bilionu m3 (1. ledna 2008)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 568,8 miliard dolarů (2008)

192 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 1,377 bilionů (2008)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

zemědělské produkty (sojové boby, ovoce, obilí) 9,2%, průmyslových dodávek (organické chemikálie) 26,8%, kapitálové zboží (tranzistory, letadla, motorová vozidla, díly, počítače, telekomunikační zařízení) 49,0%, spotřební zboží (automobily, léky) 15,0% ( 2003)

Export - partneři:

Kanada 21,4%, Mexiko 11,7%, Čína 5,6%, Japonsko 5,4%, Velká Británie 4,3%, Německo 4,3% (2007)

Import:

2,19 bilionů dolarů (2008)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

zemědělské produkty 4,9%, průmyslových dodávek 32,9% (ropa 8,2%), kapitálu, zboží, 30,4% (počítače, telekomunikační zařízení, díly motorových vozidel, kancelářské stroje, elektrické stroje), spotřební zboží 31,8% (automobily, oblečení, léky, nábytek hračky) (2003)

Import - partneři:

Čína 16.9%, Kanada 15,7%, Mexiko 10,6%, Japonsko 7,4%, Německo 4,8% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 70,57 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

12,25 bilionů dolarů (30. června 2007)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

2,22 bilionů dolarů (2008)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

2,751 bilionu dolarů (2008)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Britské libry na americký dolar: 0.5302 (2008), 0.4993 (2007), 0.5418 (2006), 0.5493 (2005), 0.5462 (2004)
Kanadských dolarů za americký dolar: 1.0364 (2008), 1.0724 (2007), 1.1334 (2006), 1.2118 (2005), 1.3010 (2004)
Čínský juan na americký dolar: 6.9385 (2008), 7,61 (2007), 7,97 (2006), 8.1943 (2005), 8.2768 (2004)
EUR amerického dolaru: 0.6689 (2008), 0.7345 (2007), 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0.8054 (2004)
Japonskému jenu za americký dolar: 103,58 (2008) 117,99 (2007) 116,18 (2006) 110,22 (2005) 108,19 (2004)

Komunikace / internetSpojené státy (USA)
Telefony - pevné linky:

163,2 mil. (2007)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

255 mil. (2007)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: velké, technologicky vyspělé, víceúčelové komunikační systém
domácí: velký systém Fiber-optic kabel, mikrovlnné rádiové relé, koaxiální kabel, a domácí satelity přenáší každou formu telefonního provozu; rychle rostoucí buňkový systém provozuje mobilní telefonní provoz v celé zemi
International: kód země - 1; více oceán kabelové systémy poskytují mezinárodní konektivity, družicových pozemských stanic - Intelsat 61 (45 Atlantického oceánu a Tichého oceánu, 16), 5 Intersputnik (Atlantského oceánu) a 4 Inmarsat (Tichomoří a Atlantském oceánu regiony) ( 2000)

Rozhlasové stanice:

AM 4789, FM 8961, krátkovlnný 19 (2006)

Televizní stanice:

2.218 (2006)

Internet - kód země:

.us

Internet - host:

316 mil. (2008);

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

223 mil. (2008)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaSpojené státy (USA)
Letiště:

14.947 (2007)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 5143
Nad 3047 m: 191
2438 až 3047 m: 224
1524 až 2437 m: 1452
914 až 1523 m: 2323
Pod 914 m: 953 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 9804
2438 až 3047 m: 7
1524 až 2437 m: 153
914 až 1523 m: 1732
Pod 914 m: 7.912 (2007)

Heliporty:

146 (2007)

Potrubní systém:

ropné produkty, 244.620 km, zemní plyn 548.665 km (2006)

Železniční trati:

celkem: 226.612 km
normální rozchod: 226612 km 1.435-m rozchod (2005)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

Celkem: 6.465.799 km
silnice: 4209835 km (zahrnuje 75.040 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 2.255.964 km (2007)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

41.009 km (19.312 km použít pro obchod)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 422
podle typu: člun dopravce 6, hromadný dopravce 61, náklad 69, dopravce 2, chemický tanker 22, kontejner 81, osobní 19, osobní / nákladní 59, ropný tanker 53, chlazený nákladu 3, najet na / drmolit 25 vozidel dopravce 22
cizí-vlastnil: 74 (Austrálie 1, 31 Dánsko, Německo 5, 7 Japonsko, Malajsie, 2, 1 Nizozemsko, Norsko 9, Singapur 12, Švédsko 5, UK 1)
registrovaná v jiných zemích: 732 (Antigua a Barbuda 8, Austrálie 2, 106 Bahamy, Bermudy 23, Kambodža 6, Kanada 10, Kajmanské ostrovy 42, Komory 2, Kypr 5, Ekvádor 1, 8 Řecko, Hong Kong 29, Irsko 2, Ostrov Man 4, Itálie 17, Jižní Korea 7, Libérie 98, Lucembursko 4, Malta 23, Marshallovy ostrovy 123, Nizozemsko 14, Nizozemské Antily 1, Norsko 1, Norsko 7, Panama 126, Portugalsko 1, Puerto Rico 3, Rusko 1 , Svatý Vincenc a Grenadiny 18, Sierra Leone 1, Singapur 22, Trinidad a Tobago 1, Tuvalu 1, 12 pro Spojené království, Vanuatu 1, neznámé 2) (2008)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Corpus Christi, Duluth, Hampton Roads, Houston, Long Beach, Los Angeles, New York, Philadelphia, Tampa, Texas City

ObranaSpojené státy (USA)
Obrana - složky:

US Army, US Navy (zahrnuje námořní pěchoty), US Air Force, Pobřežní stráž USA;

Věk pro vojenskou službu:

18 let věku (17 let se souhlasem rodičů) u mužů a žen dobrovolná služba ; maximální odvod věku 42 (armáda), 27 (Air Force), 34 (Navy), 28 (vojáci); služby 8 let, 2-5 let, včetně aktivních clo (Army), 2 roky aktivní (Navy), 4 roky aktivní (Air Force, námořní pěchotu) (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 72715332
ženy 16-49: 71638785 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 59413358
ženy16-49: 59187183 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 2186440
ženy: 2079688 (2008)

Výdaje na obranu:

4,06% HDP (2005)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéSpojené státy (USA)
Mezinárodní spory:

USA Intenzifikovaná domácí bezpečnostní opatření a je úzce spolupracovat se svými sousedy, Kanadou a Mexikem, sledování a řízení legální a nelegální pracovníky, doprava a komodit v rámci mezinárodních hranic; vydatnými dešti v posledních letech spolu velkou část Mexiko-USA hranic Region má zlepšil pravidelně napjaté voda-sdílení režimu; 1990 námořní hranice dohody v Beringovo moře stále čeká Ruská Duma ratifikace; řízené námořní hranice spory s Kanadou na přijímací Dixon, Beaufort moři, průlivu Juan de Fuca a kolem sporných Machias Seal Island a Severní Rock, Bahamy a USA nebyly schopny dohodnout na námořní hranici; americké námořní základně v zátoce Guantánamo je pronajaté od Kuby a pouze vzájemnou dohodou, nebo USA opuštění prostoru může vypovědět nájem; Haiti tvrdí americko-podávány Navassa Island, USA neprominuli územní nárok v Antarktidě (ale má vyhrazeno právo na to) a neuznává nároky jakékoliv jiné uvádí, Marshallovy ostrovy tvrdí Wake Island; Tokelau zahrnuto americká Samoas Swains ostrově mezi ostrovy, uvedené v roce 2006 Návrh ústavy

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): USA přiznal 62.643 uprchlíků během FY04/05 včetně; 10586 (Somálsko), 8549 (Laos), 6666 (Rusko), 6479 (Kuba), 3100 (Haiti), 2136 (Írán) (2006)


Zobrazit všechny obrázky: Spojené státy (USA)

Diskuze k článku: Spojené státy (USA)

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: USA (cestopis) Příspěvek k článku: USA (cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: USA (cestopis)
 Poradna k článku Spojené státy (USA)
Diskuze k článku: USA (cestopis)
 Diskuze k článku Spojené státy (USA)
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
USA (cestopis)
USA (cestopis)


USA (cestopis)
USA (cestopis)


USA (cestopis)
USA (cestopis)


USA (cestopis)
USA (cestopis)


USA (cestopis)
USA (cestopis)


Fotogalerie (119)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
16.11: Zpráva byla vymazána 22.12.09 v 19:56 () ......
03.07: Dobrý den chci se zeptat chci odletet do Los Angeles a zustat tam začit ži...
17.11: dobrý den.chtěl bych se zeptat co vše potřebuji abych mohl mít stálý pobyt ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Anastázie, zítra Irena