Tunisko (Tunisia): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Poměrně bohatý stát, turisticky velmi oblíbená oblast…

ÚvodTunisko
Země:

Tunisko
Tunisia

Dějiny:

Rivalita mezi italské a francouzské zájmy v Tunisku vyvrcholilo ve francouzské invazi v roce 1881 a vytvoření protektorátu. Agitace za nezávislost v desetiletích po druhé světové válce byla nakonec úspěšná v získávání francouzských Tunisko uznat jako samostatný stát v roce 1956. V první prezident země, Habib Bourguiba, stanovila přísné jedno-party stavu. On dominují zemi na 31 let, represi islámský fundamentalismus a založení práv pro ženy neporovnaná jakýmkoli jiným arabského národa. V listopadu 1987, BOURGUIBA byl odvolán z funkce a nahrazen Zine El Abidine Ben Ali v nekrvavý převrat. Ben Ali je v současné době slouží jeho čtvrtý rok po sobě jdoucích pěti-termín jako prezident, další volby jsou naplánovány na říjen 2009. Tunisko má dlouhou přijata mírné, non-sladěny postoj ve své zahraniční vztahy. Na domácím trhu, se snažila zmírnit rostoucí tlak na větší politickou otevřené společnosti.

GeografieTunisko
Umístění:

Severní Afrika, hraničící se Středozemním mořem, mezi Alžírskem a Libyí

Zeměpisné souřadnice:

34°00´severní zeměpisné šířky, 9°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Tunisko :
Rozloha:

celkem: 163.610 čtv. km
pevnina: 155.360 čtv. km
voda: 8250 čtv. km

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než Gruzie

Hranice:

celkem: 1424 km
sousední země: Alžírsko 965 km, Libye 459 km

Pobřežní linie:

1148 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóna: 24 mořských mil
Výlučné ekonomické zóny: 12 mořských mil

PodnebíTunisko
Podnebí:

střídmý v severu s mírné, deštivé zimy a horká, suchá léta, poušť v jižním

Povrch:

hor na severu, horké a suché centrální plain; semiaridní jihu slučuje do Sahary

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Shatt al Gharsah -17 m
Nejvyšší bod: Jebel ech Chambi 1544 m

Přírodní zdroje:

ropy, fosfáty, železná ruda, olovo, zinek, sůl

Využíváná půda:

orná půda: 17,05%
trvalých kultur: 13,08%
ostatní: 69,87% (2005)

Zavlažovaná půda:

3940 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

4,6 km3 (2003)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 2,64 km3/ rok (14% / 4% / 82%)
Na jednoho obyvatele: 261 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

žádné údaje

Životní prostředí - aktuální problémy:

jedovatého a nebezpečného odpadu, je neefektivní a představuje zdravotní riziko, znečištění vody ze surových splašků; omezené přirozené čerstvé vodní zdroje, odlesňování, nadměrná, eroze půdy, desertifikace

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změna životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: mořský život Conservation

Geografie - poznámka:

Strategická poloha ve střední Středomoří, na Maltě av Tunisku projednávají komerční využívání kontinentálního šelfu mezi jejich zemí, zejména pro ropný průzkum

ObyvatelstvoTunisko
Obyvatelstvo:

10383577 (červenec 2008)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 23,2% (muži 1246105 / ženy 1167379)
15-64 let: 69,7% (muži 3638062 / ženy 3595254)
65 let a více: 7,1% (muži 345590 / ženy 391187) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 28,8 let
Muži: 28,2 let
Ženy: 29,3 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

0.989% (2008)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

15,5 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

5,17 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.44 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,07 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,07 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,01 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,88 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,01 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 23,43 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 25,7 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 20.98 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 75,56 let
Muži: 73,79 let
Ženy: 77.46 let (2008)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,73 narozených dětí na 1 ženu (2008)

166 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

méně než 0,1% (2005)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

1000 (2003)

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 200 (2003)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Tunisko (y)
Přívlastek: tuniský

Etnické skupiny:

Arabské 98%, Evropské 1%, židovská a ostatní 1%

Náboženství:

Muslimské 98%, 1% křesťanské, židovské a jiné 1%

Jazyky:

Arabština (úřední a je jedním z jazyků, obchodní), francouzština (obchodní)

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 74,3%
Muži:83.4%
Ženy: 65,3% (2004 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 14 let
Muži:13 let
Ženy: 14 let (2006)

Školství - výdaje:

7,3% HDP (2005)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaTunisko
Země - jméno:

dlouhá forma: Tuniské republiky
krátká forma: Tunisko
místní dlouhá forma: Al Jumhuriyah na Tunisiyah
místní krátká forma: Tunis

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Tunis
Zeměpisné souřadnice: 36 48 N, 10 11 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Tunisko :
Administrativní rozdělení:

24 gubernií, Ariana (Aryanah) Beja (Bajah), Ben Arous (Bin Arus), Bizerte (Banzart), Gabes (Qabis), Gafsa (Qafsah), Jendouba (Jundubah) Kairouan (Al Qayrawan), Kasserine (Al Qasrayn ), Kebili (Qibili), Kef (Al Kaf), Mahdia (Al Mahdiyah), Manouba (Manubah), Medenine (Madanin), Monastir (Al Munastir), Nabeul (Nabul), Sfax (Safaqis), Sidi Bou Zid (Sidi Bu Zayd), Siliana (Silyanah), Sousse (Susah), Tataouine (Tatawin), Tozeur (Tawzar), Tunis, Zaghouan (Zaghwan)

Zobrazit všechna města státu: Tunisko :
Nezávislost:

20. března 1956 (z Francie)

Národní svátek:

Den nezávislosti 20. března (1956); také výročí BEN ALIS převzetí předsednictví, 7. listopadu (1987)

Ústava:

1. červen 1959, změněna 1988, 2002

Právní systém:

založená na francouzská občanská práva a systém islámského práva, někteří soudní přezkum aktů v Nejvyšší soud ve společném zasedání, který nepřijal povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, kromě univerzální pro aktivní vládní bezpečnostní síly (včetně policie a armády), lidé s mentálním postižením, lidé, kteří sloužili více než tři měsíce ve vězení (pouze v trestních věcech), a lidé dostal podmíněný trest více než šest měsíců

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Zine El Abidine Ben Ali (od 7. listopadu 1987)
předsedy vlády: premiér Mohamed Ghannouchi (od 17. listopadu 1999)
kabinet: Rada ministrů jmenovaných prezidentem
volby: prezident volen lidovým hlasováním na dobu pěti-leté období (bez omezení funkčního období), poslední volby konané dne 24. října 2004 (příští, který se bude konat v říjnu 2009), ministerský předseda jmenovaný prezidentem
volební výsledky: Prezident Zine El Abidine Ben Ali opětovně zvolen za čtvrté období; procent hlasů - Zine El Abidine Ben Ali 94,5%, Mohamed BOUCHIHA 3,8%, Mohamed Ali HALOUANI 1%

Zákonodárná moc:

dvoukomorový systém se skládá z Poslanecké sněmovny nebo madžlisu čili al-Nuwaab (189 křesel, členové zvolení lidovým hlasováním sloužit pěti-rok výrazy) a komorou poradců (126 křesel; 85 členů zvolených obecních rad, poslanci, starostové, a profesní sdružení a odbory; 41 členů se prezidentské jmenovaní, členové slouží šest-podmínky roku)
volby: Poslanecká sněmovna - poslední se konala dne 24. října 2004 (příští, který se bude konat v říjnu 2009); komory poradců - posledních dnech 3. července 2005 (příští, který se bude konat v červenci 2011)
volební výsledky: Poslanecká sněmovna - procenta hlasů stranou - Na; sedadel party - RCD 152, MDS 14, PUP 11, UDU 7, Al-Tajdid 3, PSL 2; komory poradců - procenta hlasů party - žádné údaje ; sedadel party - RCD 71 (14 odborových volných míst (z důvodu bojkotu))

Soudní moc:

Kasačního soudu nebo Cour de cassation

Politické strany a jejich vůdci:

Al-Tajdid Pohyb [Ahmed Ibrahim]; Rally Ústavní demokratické strany (Rassemblement Constitutionnel Democratique) nebo RCD (oficiální vládnoucí stranou) [prezident Zine El Abidine Ben Ali]; demokratické fórum práce a svobod nebo FDTL [Mustapha Ben JAFAAR]; Strana zelených k pokroku nebo PVP [Mongi KHAMASSI]; Liberálně sociální strana nebo PSL [Mondher THABET]; Hnutí socialistických demokratů nebo MDS [Ismail BOULAHYA]; Populární Jednota strany nebo PUP [Mohamed BOUCHIHA]; Progressive demokratické strany [Maya JERIBI]; Unionist demokratické unie nebo UDU [Ahmed INOUBLI];

Politické organizace a jejich vůdci:

18. říjen Group [kolektivní vedení]; Tuniské ligy pro lidská práva nebo LTDH [Mokhtar TRIFI]

Mezinárodní organizace - účast:

ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, AMU, AU, BSEC (pozorovatel), FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO , IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAS, MIGA, MONUC, Nam, OAPEC (pozastaveno), OAS (pozorovatel), OIC, OIF, OPCW, OSCE (partner), UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires Tarek Ben Youssef
adresa: 1515 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20005
Tel.: [1] (202) 862-1850
FAX: [1] (202) 862-1858

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Robert F. GODEC velvyslanectví: Oblast Nord-Est des Berges du Lac de Tunis Nord 1053 poštovní adresa: použijte velvyslanectví ulice telefon: [216] 71 107-000 Fax: [216] 71 963-263

Vlajka - popis:

červená s bílou disk v centru nesoucí červený půlměsíc téměř kruhové zatahovací červená pět-špičaté hvězdy, se půlměsíc a hvězdy jsou tradiční symboly islámu

EkonomikaTunisko
Ekonomický přehled:

Tunisko má rozmanité ekonomiky, s významným zemědělství, hornictví, cestovního ruchu a odvětví zpracovatelského průmyslu. Vládní kontrola ekonomických záležitostí, zatímco stále těžké se postupně potlačena, v posledních deseti letech se zvyšující privatizaci, zjednodušení daňové struktury a uvážlivý přístup k dluhu. Progresivní sociální politiky také pomohlo zvýšit životní podmínky v Tunisku ve vztahu k regionu. Reálný růst, který v průměru téměř o 5% v průběhu posledních desetiletí poklesla na 4,7% v roce 2008 a pravděpodobně bude klesat dále v roce 2009 kvůli ekonomickým kontrakci a zpomalování dovozní poptávku v Evropě - Tunisias největším exportním trhem. Nicméně vývoj non-textilní výroba, a využití v zemědělské výrobě, a silný růst v sektoru služeb poněkud mírnější ekonomický efekt zpomalení vývozu. Tunisko, budou muset dosáhnout ještě vyššího růstu hladiny vytvořit dostatek pracovních příležitostí pro již tak vysoký počet nezaměstnaných, jakož i rostoucím počtem vysokoškoláků. Budoucí úkoly zahrnují: privatizaci průmyslu, liberalizující investiční společnosti, zvýšení zahraničních investic, zlepšování vládní efektivity, snížení schodku obchodní bilance a snížení rozdílů v socioekonomické zbídačelých jih a západ.

HDP (v paritě kupní síly):

83,4 miliard amerických dolarů (2008)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

41,77 miliardy dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

4,7% (2008)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 8000 (2008)

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 10,8%
Průmysl: 28,3%
Služby: 61% (2008)

Pracovní síly:

3,676 mil. (2008)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 55%
Průmysl: 23%
Služby: 22% (1995)

Míra nezaměstnanosti:

14% (2008)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,3%
Nejvyšší 10%: 31,5% (2000)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

40 (2005)

Investice (hrubé):

24,4% HDP (2008)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 9,652 miliardy amerických dolarů
Výdaje: 11,03 mld. $ (2008)

Státní dluh:

53,1% HDP (2008)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

5% (2008)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

9,491 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 13,56 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 25,23 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

olivy, olivový olej, obilí, rajčata, citrusové plody, cukrová řepa, data, mandle, hovězí maso, mléčné výrobky

Průmysl:

ropné, těžební (zejména fosfátů a železné rudy), turistika, textil, obuv, agrobyznysu nápoje

Elektřina - výroba:

12,65 mld. kWh (2006)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

10,75 mld. kWh (2006)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

135 milionů kWh (2006)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007)

Ropa - výroba:

86.210 barelů / den (2007)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

91.110 barelů / den (2006)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ 5,355 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

73.790 barelů / den (2005)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

89.130 barelů / den (2005)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

400 milionů barelů (od 1. ledna 2008)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

2,55 miliard m3 (2006)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

3,85 miliard m3 (2006)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2005)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

65,13 miliard m3 (1. ledna 2008)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 993 milionů dolarů (2008)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

19,7 miliard amerických dolarů (2008)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

oděvní průmysl, polotovary a hotové výrobky-textil, zemědělské výrobky, mechanické zboží, fosfáty a chemické látky, uhlovodíky, elektrických zařízení

Export - partneři:

Francie 31,3%, Itálie 21%, Německo 8,5%, Španělsko 5,5%, Libye 5,5% (2007)

Import:

$ 23 miliard (2008)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

textil, stroje a zařízení, uhlovodíky, chemie, potraviny

Import - partneři:

Francie 23,8%, Itálie 21,9%, Německo 9,7%, Španělsko 5%, Libye 4,4% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

8,875 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 19,33 mld. EUR (k 31. prosinci 2008)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ 28,51 mld. (2008)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ 130 mil. (2008)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Tuniský dinars (TND) na americký dolar - 1,211 (2008), 1.2776 (2007), 1,331 (2006), 1.2974 (2005), 1,2455 (2004)

Komunikace / internetTunisko
Telefony - pevné linky:

1,273 mil. (2007)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

7,842 mil. (2007)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: nad africkým průměrem a nadále aktualizován; klíčových center jsou Sfax, Sousse, Bizerte a Tunis, přístup k internetu je k dispozici
domácí: ve snaze jumpstart rozšíření pevných-line síť, vláda udělena koncese na výstavbu a provoz sítě VSAT s mezinárodní konektivity, soutěž mezi dvěma mobilními-buněčné služeb má za následek nižší aktivaci a používání poplatků a silný nárůst subscribership; rozšíření mobilních služeb do-buněčné patří multimediální zprávy a e-mailu a internetu na mobilním telefonu služeb vede také k nárůstu subscribership; celkových fixních a mobilních-line-buněčné teledensity telefonů je asi 90 na 100 osob
International: kód země - 216; přistávací místo pro SEA-ME-WE-4 ponorka kabelový systém, který zajišťuje spojení do Evropy, Středního východu a Asie; družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (Atlantský oceán) a 1 Arabsat, koaxiální kabel a mikrovlnné rádiové relé pro Alžírsko a Libye, účastník Medarabtel; 2 mezinárodní brány digitální přepínače

Rozhlasové stanice:

AM 7, FM 38, krátkovlnný 2 (2007)

Televizní stanice:

26 (plus 76 opakovačky) (1995)

Internet - kód země:

.tn

Internet - host:

376 (2008)

166 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

1,722 mil. (2007)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaTunisko
Letiště:

30 (2007)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 14
Nad 3047 m: 3
2438 až 3047 m: 6
1524 až 2437 m: 2
914 až 1523 m: 3 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 16
1524 až 2437 m: 2
914 až 1523 m: 7
Pod 914 m: 7 (2007)

Potrubní systém:

plyn 2665 km; ropa 1235 km; čištěná ropa 353 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 2153 km
Normální rozchod: 471 km 1.435-m rozchod
úzkorozchodná: 1674 km 1.000-m rozchod (65 km elektrizovaná)
dvojí rozchod: 8 km 1,435 m a 1,000-m Měřidla (tři kolejnice) (2006)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 19232 km
silnice: 12.655 km (včetně 262 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 6577 km (2004)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkové hodnocení: 7
podle typu: 1 hromadný dopravce, náklad 1, chemický tanker 1, osobní / nákladní 4
registrovaná v jiných zemích: 1 (Panama 1) (2008)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Bizerte, Gabes, La Goulette, Rades, Sfax, Skhira

ObranaTunisko
Obrana - složky:

Armády, námořnictva, Tuniskou republikou Air Force (Al-Quwwat al-Jawwiya al-Jamahiriyah Attunisia) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

20 let věku pro povinnou vojenskou službu; odvedenec služby - 12 měsíců, 18 let věku pro dobrovolné vojenské služby (2007)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 2992249
ženy 16-49 let: 2912819 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 2539962
ženy 16-49 let: 2465295 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 101794
ženy: 95.198 (2008)

Výdaje na obranu:

1,4% HDP (2006)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéTunisko

Zobrazit všechny obrázky: Tunisko

Diskuze k článku: Tunisko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Tunisko Příspěvek k článku: Tunisko Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Tunisko
 Poradna k článku Tunisko
Diskuze k článku: Tunisko
 Diskuze k článku Tunisko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2020 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Tunisko
Tunisko


Tunisko
Tunisko


Tunisko
Tunisko


Tunisko
Tunisko


Tunisko
Tunisko


Fotogalerie (82)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Tunisko, neváhejte ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Roman, zítra Vavřinec