Zambie (Zambia): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Patří k nejchudším státům světa, produkuje a vyváží převážně tabák, bavlnu, elektřinu, kobalt, měď…

ÚvodZambie
Země:

Zambie
Zambia

Dějiny:

Území Severní Rhodesie byl podán do [British] Jižní Afrika firmy z roku 1891, dokud ji převzala v UK v roce 1923. Během 1920s a 1930s, pokrok v oblasti hornictví impulsu rozvoje a přistěhovalectví. Název byl změněn na Zambie po nezávislosti v roce 1964. V 1980s a 1990s, klesající ceny mědi a delší období sucha, zraněný ekonomiky. Volbách v roce 1991 přinesl konec na jednu stranu-pravidlo, ale následné hlasování v roce 1996 viděl očividné zastrašování opozičních stran. Volbami v roce 2001 byl poznamenán administrativní problémy s podáním tří stran právního petici náročné volby kandidáta vládnoucí strany Levy Mwanawasa. Nový prezident zahájil vyšetřování protikorupční v roce 2002 na sondě high-úrovni korupce během předchozího podání. V 2006-07, tento úkol úspěšně platnost stíhán čtyři případy, včetně orientační občanské případě ve Velké Británii, ve kterém bývalý prezident CHILUBA a mnoha dalších bylo shledáno, zodpovědná za 41 milionů USD. MWAžádné údajeWASA byl opětovně zvolen v roce 2006 ve volbách, které byly považovány za svobodné a spravedlivé. Po jeho náhlé smrti v srpnu 2008, byl jeho nástupcem Vice-president Rupiah Banda, který následně získal zvláštní prezidentských voleb v říjnu 2008.

GeografieZambie
Umístění:

Jižní Afrika, na východ od Angola

Zeměpisné souřadnice:

15°00´ jižní zeměpisné šířky, 30°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Zambie :
Rozloha:

celkem: 752.614 čtv. km
pevnina: 740.724 čtv. km
voda: 11.890 čtv. km

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než Texas

Hranice:

celkem: 5664 km
sousední země: Angola 1110 km, Demokratická republika Kongo 1930 km, Malawi 837 km, Mosambik 419 km, Namibie 233 km, Tanzanie 338 km, Zimbabwe 797 km

Pobřežní linie:

0 km (vnitrozemské)

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíZambie
Podnebí:

tropické; upravil výšce, období dešťů (říjen až duben)

Povrch:

většinou vysoké plošině s několika kopcích a horách

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: řeka Zambezi 329 m
Nejvyšší bod: nepojmenovaný umístění v Mafinga Hills 2301 m

Přírodní zdroje:

měď, kobalt, zinek, olovo, uhlí, smaragdy, zlato, stříbro, uran, vodní

Využíváná půda:

orná půda: 6,99%
Trvalé kultury: 0,04%
ostatní: 92,97% (2005)

Zavlažovaná půda:

1560 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

105,2 km3 (2001)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 1,74 km3/ rok (17% / 7% / 76%)
Na jednoho obyvatele: 149 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

pravidelná sucha a tropických bouří (listopad-duben)

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečištění vzduchu a výsledné kyselé deště v těžebním a rafinaci regionu; chemické odtok v povodí; udusání vážně hrozí, nosorožce, slona, antilopy a velké kočičí populace; odlesnění, eroze půdy ; desertifikaci, nedostatku adekvátní vod představuje riziko pro lidské zdraví

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

odříznutým; na Zambezi tvoří přirozené říční hranice s Zimbabwe

ObyvatelstvoZambie
Obyvatelstvo:

11.669.534

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 45,4% (muži 2659572 / ženy 2634379)
15-64 let: 52,3% (muži 3045536 / ženy 3053465)
65 let a více: 2,4% (muži 115662 / ženy 160920) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 16,9 let
Muži: 16,8 let
Ženy: 17,1 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

1.654% (2008)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

40.52 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

21.35 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-2.63 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,03 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,01 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,72 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 100,96 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 105,73 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 96.04 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 38,59 let
Muži: 38,49 let
Ženy: 38,7 let (2008)

221 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

5,23 narozených dětí na 1 ženu (2008)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

16,5% (2003)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

920.000 (2003)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

89.000 (2003)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: velmi vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální a protozoal průjmy, žloutenky typu A, tyfus
vectorborne onemocnění: malárie a rána jsou vysoká rizika v některých místech
Vody kontakt onemocnění: schistosomiáza
zvířecí choroby kontakt: vzteklina (2008)

Národnost:

podstatné jméno: Zambijec (y)
Přívlastek: Zambijec

Etnické skupiny:

Africké 98,7%, evropské 1,1%, ostatní 0,2%

Náboženství:

Křesťanské 50% -75%, muslimské a hinduistické 24% -49%, domorodé víry 1%

Jazyky:

Angličtina (úřední), hlavní vernaculars - Bemba, Kaonda, Lozi, Lunda, Luvale, Nyanja, Tonga a asi 70 dalších původních jazyků

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát anglicky
Celková populace: 80,6%
Muži:86.8%
Ženy: 74,8% (2003)

Základní vzdělání:

celkem: 7 let
Muži: 7 let
Ženy: 7 let (2000)

Školství - výdaje:

2% HDP (2005)

165 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaZambie
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Zambie
krátká forma: Zambie
bývalé: Severní Rhodesie

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

název: Lusaka
Zeměpisné souřadnice: 15 25 S, 28 17 E
časový rozdíl: UTC +2 (7 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Zambie :
Administrativní rozdělení:

9 provincií, střední, Copperbelt, východní, Luapula, Lusaka, Severní Severo-západní, jižní, západní

Zobrazit všechna města státu: Zambie :
Nezávislost:

24. října 1964 (od Spojeného království)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 24. října (1964)

Ústava:

24. srpna 1991, pozměněná v roce 1996 zavést omezení funkčního období prezidenta

Právní systém:

založené na anglické zvykové právo a zvykové právo, soudní přezkum aktů v ad hoc ústavní rady; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Rupiah Banda (od 19. srpna 2008), Vice President George KUNDA (od 14. listopadu 2008);

Zákonodárná moc:

jednokomorový Národní shromáždění (158 křesel; 150 členové jsou voleni lidovým hlasováním 8 členů jmenuje prezident, který bude sloužit pěti-rok podmínek)
voleb: poslední konat dne 28. září 2006 (další, které se budou konat v roce 2011)
volební výsledky: procento hlasů stranou - Na; sedadel do stran - MMD 72, PF 44, UDA 27, ULP 2, NDF 1, 2 nezávislé; sedadel není stanovena 2

Soudní moc:

Nejvyšší soud (konečné odvolacím soudem, soudci jsou jmenováni prezidentem), Nejvyšší soud (má neomezenou pravomoc k projednávání občanskoprávních a trestních věcech)

Politické strany a jejich vůdci:

Fórum pro demokracii a rozvoj, nebo FDD [Edith žádné údajeWAKWI]; dědictví strana nebo HP [Godfrey MIYANDA]; Hnutí za pluralitní demokracii nebo MMD [volné]; Vlastenecké frontě nebo PF [Michael SATA]; strana Jednota pro demokracii a rozvoj, nebo PUDD [ Dan vrnět]; reformní strana [Nevers MUMBA]; Spojené demokratické aliance nebo UDA (koalice RP, ZADECO, PUDD a ZRP), Spojené Liberální strana nebo ULP [Sakwiba SIKOTA]; Spojené Národní Independence Party nebo UNIP [Tilyenji KAUNDA] Spojené Party pro národní rozvoj a UPND [Hakainde HICHILEMA]; Zambie demokratický Kongres nebo ZADECO [Langton SICHONE]; Zambijec republikánské strany nebo ZRP [Benjamin MWILA]

Politické organizace a jejich vůdci:

žádné údaje

Mezinárodní organizace - účast:

AKT, AfDB, AU, C, COMESA, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO (korespondent) , ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURCAT, MONUC, Nam, OPCW, PCA, SADC, UN, Užádné údajeMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNMIS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO , WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Inonge MBIKUSITA-LEWANIKA
adresa: 2419 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 265-9717 až 9719
FAX: [1] (202) 332-0826

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Donald E. Booth
velvyslanectví: rohu Nezávislost a Organizace spojených národů cesty, Lusaka
Poštovní adresa: P. O. Box 31617, Lusaka
Telefon: [260] (211) 250-955
FAX: [260] (211) 252-225

Vlajka - popis:

zeleném poli s panelem tři svislé lotříky červená (výtah straně), černé, oranžové a pod stoupající oranžová orlice, na vnější hraně vlajky

EkonomikaZambie
Ekonomický přehled:

Zambias ekonomika zažívá silný růst v posledních letech se růst reálného HDP v 2005-08 asi 6% ročně. Privatizace státního vlastnictví-měděné doly v 1990s Uvolněn vlády pokrývají mamuta ztráty v průmyslu a výrazně zlepšily šance na měď těžby na návrat k ziskovosti a podpořit hospodářský růst. Měď produkce se trvale zvyšuje a od roku 2004, v důsledku vyšších cen mědi a zahraničních investic. V roce 2005, Zambie kvalifikaci pro odpuštění dluhu za vysoce zadlužené chudé země Initiative, která se skládá z přibližně 6 miliard USD v oddlužení. Zambie zkušený bohatá úroda v roce 2007, které přispěly ke zvýšení HDP a vývoz zemědělských produktů a obsahovat inflaci. Ačkoli chudoba nadále závažným problémem v Zambii, jeho ekonomika posílila, s jednotnou-inflace, poměrně stabilní měnu, snižuje úrokové sazby a zvýšení úrovně obchodu. Pokles světových cen komodit a poptávky bude bolet růst HDP v roce 2009, a voleb a kampaně slibuje pravděpodobně oslabovat Zambias zlepšit fiskální politika.

HDP (v paritě kupní síly):

17,83 miliardy dolarů (2008)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 15,23 mld. (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

6,2% (2008)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 1500 (2008)

199 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 16,7%
Průmysl: 26%
Služby: 57.3% (2008)

Pracovní síly:

5,093 mil. (2008)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 85%
Průmysl: 6%
Služby: 9% (2004)

Míra nezaměstnanosti:

50% (2000)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 1,2%
Nejvyšší 10%: 38,8% (2004)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

50,8 (2004)

Investice (hrubé):

26% HDP (2008)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 3,777 miliardy dolarů
Výdaje: 4,104 miliardy dolarů (2008)

Státní dluh:

25,7% HDP (2008)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

11,8% (2008)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

11,73% (k 31. prosinci 2007)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

18,89% (k 31. prosinci 2007)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

995,8 milionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 1,709 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 1,968 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

kukuřice, čirok, rýže, arašídy, slunečnicová semena, zeleninu, květiny, tabák, bavlna, cukrová třtina, maniok (tapioka), káva, skot, kozy, prasata, drůbež, mléko, vejce, kůže

Průmysl:

těžba a zpracování mědi, stavebnictví, potraviny, nápoje, chemikálie, textil, hnojiva, zahradnictví

Elektřina - výroba:

9,289 mld. kWh (2006)

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

8,625 mld. kWh (2006)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

255 milionů kWh (2006)

Elektřina - dovoz:

68 milionů kWh (2007)

Ropa - výroba:

150 barelů / den (2007)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

14.760 barelů / den (2006)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

2,346 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

190,6 barelů / den (2005)

128 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

13.810 barelů / den (2005)

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

žádné údaje

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007)

179 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledna 2006)

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 478 milionů dolarů (2008)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 5,632 mld. (2008)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

měď / kobalt 64%, kobalt, elektřina, tabák, květiny, bavlna

Export - partneři:

Švýcarsko 41,8%, Jižní Afrika 12%, Thajsko 5.9%, Konžská demokratická republika 5,3%, 5% Egypt, Saúdská Arábie 4.7%, Čína 4.1% (2007)

Import:

4,423 mld. dolarů (2008)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

strojní zařízení, dopravní zařízení, ropné produkty, elektrické energie, hnojiva, potraviny, oblečení

Import - partneři:

Jižní Afrika 47,4%, Spojené arabské emiráty 6,3%, 6% Čína, Indie 4,1%, UK 4% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 1,35 mld. (31. prosince 2008)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

2,913 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ žádné údaje

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ žádné údaje

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Zambijec kwacha (ZMK) na americký dolar - 3512.9 (2008), 3990,2 (2007), 3601,5 (2006), 4463,5 (2005), 4778,9 (2004)

Komunikace / internetZambie
Telefony - pevné linky:

91.800 (2007)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

2,639 mil. (2007)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: zařízení jsou stárnoucí, ale stále patří k nejlepším v sub-saharské Afriky
domácí: high-kapacita mikrovlnných rádiových relé spojuje většinu větších měst; několik buňkový telefonní služby jsou v provozu a pokrytí sítě se zlepšuje, internetová služba je běžně k dispozici; terminálu s velmi malou aperturou (VSAT) sítě jsou provozovány soukromými firmami
International: kód země - 260; družicových pozemských stanic - 2 Intelsat (1 Indického oceánu a 1 Atlantského oceánu)

Rozhlasové stanice:

AM 19, FM 5, krátkovlnný 4 (2001)

Televizní stanice:

9 (2001)

Internet - kód země:

.zm

Internet - host:

7.610 (2008)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

500.000 (2007)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaZambie
Letiště:

107 (2007)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 9
Nad 3047 m: 1
2438 až 3047 m: 2
1524 až 2437 m: 4
914 až 1523 m: 2 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 98
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 4
914 až 1523 m: 64
Pod 914 m: 29 (2007)

Potrubní systém:

ropa 771 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 2157 km
Úzkorozchodná: 2.157 km 1.067-m rozchod

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 91440 km
silnice: 20.117 km
Nezpevněné: 71.323 km (2001)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

2250 km (zahrnuje Lake Tanganyika a Luapula řek Zambezi a) (2008)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Mpulungu

ObranaZambie
Obrana - složky:

Zambijec Národní obrany Force (ZNDF): Zambijec armáda, Zambijec Air Force, Národní služba (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18 let pro dobrovolné vojenské službě (16 let se souhlasem rodičů), ne konskripční (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 2678668
ženy 16-49 let: 2567433 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1329343
ženy 16-49 let: 1218114 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 147358
ženy: 146771 (2008)

Výdaje na obranu:

1,8% HDP (2005)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéZambie
Mezinárodní spory:

v roce 2004, Zimbabwe spadl námitky plánů mezi Botswana a Zambie na vybudování mostu přes Zambezi River, čímž de facto Uznávajíce krátké, ale není jasně vymezená, Botswana-Zambie hranici v řece; 42250 konžských uprchlíků v Zambii jsou nabízeny dobrovolný v listopadu 2006, z nichž většina se očekává návrat v příštích dvou letech; angolskými uprchlíků příliš byly návrat ale stále zůstává s 26450 jiné 90000 od ostatních sousedních států, v 2006

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 42565 (Angola), 60874 (Konžská demokratická republika), 4100 (Rwanda) (2007)

Obchodování s lidmi:

Současná situace: Zambie je zdrojem, tranzitní a cílovou zemí pro obchodování se ženami a dětmi za účelem nucené práce a pohlavního zneužívání; mnoho Zambijec dítě dělníky, zejména v zemědělství, domácí práce, a odvětví rybolovu, jsou také obětí obchodování s lidmi; Zambijec ženy přivábil falešným zaměstnání nebo manželství nabízí v zahraničí, jsou obchodované na Jižní Afrika přes Zimbabwe a do Evropy přes Malawi za účelem sexuálního vykořisťování; Zambie je tranzitní bod pro regionální obchodování se ženami a dětmi, a to zejména z Angoly po Namibii a z Demokratické republiky Kongo do Jižní Afriky na zemědělské práce
stupeň hodnocení: úroveň 2 Pozor Seznam - Zambie je na Tier 2 seznamu pro nedaří prokázat zvýšení úsilí v boji proti závažným formám obchodování s lidmi, obzvláště s ohledem na jeho neschopnost, aby údajné obchodníky ke spravedlnosti prostřednictvím stíhání a odsouzení, na rozdíl od 2006 neexistovaly žádné nové stíhání či odsouzení údajných obchodníků v roce 2007, vládní snahy o ochranu obětí obchodování s lidmi zůstaly velmi omezené po celý rok (2008)


Zobrazit všechny obrázky: Zambie

Diskuze k článku: Zambie

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Zambie Příspěvek k článku: Zambie Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Zambie
 Poradna k článku Zambie
Diskuze k článku: Zambie
 Diskuze k článku Zambie
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2020 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Zambie
Zambie


Zambie
Zambie


Zambie
Zambie


Zambie
Zambie


Zambie
Zambie


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
27.08: Dobrý den (nebo ahoj), brouzdá m si to po internetu a narazila jsem na tuhl...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Zambie, neváhejte a...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Zina, zítra Ondřej