Kapverdy (Cape Verde): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Kapverdy je to ostrovní státeček v Atlantském oceánu…

ÚvodKapverdy
Země:

Kapverdy
Cape Verde

Dějiny:

V neobydlené ostrovy byly objeveny a kolonizovaný v Portugalské v 15. století; kapverdského následně stala obchodním centrem pro afrických otroků a později důležitou zásobovací zastávkou a obnovit lov velryb a transatlantické plavby. Po získání nezávislosti v roce 1975 a předběžný zájem na sjednocení s Guinea-Bissau, s jedním-stranický systém byl vytvořen a udržován do multi-party volby se konaly v roce 1990. Cape Verde nadále vykazují Africas jedním z nejvíce stabilních demokratických vlád. Opakované sucha v druhé polovině 20. století způsobily značné strádání a těžká výzva emigraci. Jako výsledek, Cape Verdes vyhnanými populace je větší než jeho domácí jedna. Most Cape Verdeans mají jak africké a portugalské předchůdci.

GeografieKapverdy
Umístění:

Západní Afrika, skupinu ostrovů v severním Atlantickém oceánu, západně od Senegalu

Zeměpisné souřadnice:

16°00´severní zeměpisné šířky, 24°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Politická mapa světa

Zobrazit mapu státu: Kapverdy :
Rozloha:

celkem: 4033 čtv. km
pevnina: 4033 čtv. km
voda: 0 čtv. km

192 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než Rhode Island

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

965 km

Námořní nároky:

měřeno od základních linií, tvrdil archipelagic
Teritoriálního moře: 12 mořských mil
Sousedící zóna: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóna: 200 mořských mil

PodnebíKapverdy
Podnebí:

střídmý, teplé a suché léto, srážek hubené a velmi nevyzpytatelný

Povrch:

strmé, drsné, skalnaté, sopečné

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Atlantický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Mt. Fogo 2829 m (a sopka na Fogo Island)

Přírodní zdroje:

sůl, čedičové skály, vápenec, kaolin, ryby, hlíny, sádry

Využíváná půda:

orná půda: 11,41%
trvalých kultur: 0,74%
ostatní: 87,85% (2005)

Zavlažovaná půda:

30 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

0,3 km3 (1990)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,02 km3/ rok (7% / 2% / 91%)
Na jednoho obyvatele: 39 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

dlouhotrvající sucho, sezónní Harmattan větru vyrábí překryty prachem; vulkanicky a seizmicky aktivní

Životní prostředí - aktuální problémy:

půdní eroze, odlesňování kvůli poptávce na dřevo používané jako pohonné hmoty, nedostatkem vody, desertifikaci, poškození životního prostředí je ohrožován několika druhů ptáků a plazů; ilegální těžbě písku pláží; nadměrného

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změna životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

strategickou polohu 500 km od západního pobřeží Afriky poblíž hlavní sever-jih námořní cesty, důležitý komunikační stanice, důležité námořní a letecké čerpací stránkách

ObyvatelstvoKapverdy
Obyvatelstvo:

426.998 (červenec 2008)

227 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 36,1% (77.533 muži / ženy 76489)
15-64 let: 57,4% (muži 120208 / ženy 125009)
65 let a více: 6,5% (muži 10226 / ženy 17533) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 20,6 let
Muži: 19,9 let
Ženy: 21,5 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

0.595% (2008)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

23.95 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

6,26 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-11,74 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

228 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,03 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,01 muže / na 1 ženu
15-64 let: 0,96 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,58 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,95 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 42,55 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 48,66 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 36.25 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 71,33 let
Muži: 67,99 let
Ženy: 74.76 let (2008)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

3,17 narozených dětí na 1 ženu (2008)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0.035% (2001)

164 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

775 (2001)

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

225 (od 2001)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: kapverdskými (y)
Přívlastek: kapverdskými

Etnické skupiny:

Kreolské (mulat) 71%, 28% afrických, evropských 1%

Náboženství:

Římskokatolické (naplněny domorodé víry), protestanti (převážně kostel Nazaretský)

Jazyky:

Portugalština, Crioulo (směs portugalštiny a západoaftrických slova)

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 76,6%
Muži:85.8%
Ženy: 69,2% (2003)

Základní vzdělání:

Celkem: 12 let
Muži:11 let
Ženy: 12 let (2006)

Školství - výdaje:

6,3% HDP (2006)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaKapverdy
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Kapverdy
krátká forma: Cape Verde
místní dlouhá forma: Republica de Cabo Verde
místní krátká forma: Cabo Verde

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Praia
Zeměpisné souřadnice: 14 55 N, 23 31 W
časový rozdíl: UTC-1 (4 hodiny před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Kapverdy :
Administrativní rozdělení:

17 obcí (concelhos, singulární - Concelho), Boa Vista, Brava, Maio, Mosteiros, Paul, Praia, Porto Novo, Ribeira Grande, Sal, Santa Catarina, Santa Cruz, Sao Domingos, Sao Filipe, Sao Miguel, Sao Nicolau, Sao Vicente, Tarrafal

Zobrazit všechna města státu: Kapverdy :
Nezávislost:

5. červenec 1975 (od Portugalska)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 5. červenec (1975)

Ústava:

25. září 1992; zásadní revize dne 23. listopadu 1995 podstatně zvýšily pravomoci prezidenta, a 1999 vytvořil revizi postavení národní veřejný ochránce práv (Provedor de Justiça)

Právní systém:

založen na právním systému Portugalsko; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Pedro Verona PIRES (od 22. března 2001)
předsedy vlády: premiér Jose Maria Pereira Neves (od 1. února 2001)
kabinet: Rada ministrů jmenovaných prezidentem na doporučení premiéra
volby: prezident volen lidovým hlasováním na dobu pěti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); posledních volbách konat 12. února 2006 (další, která se bude konat v únoru 2011), premiér nominován do národního shromáždění a je jmenován prezidentem
volební výsledky: Pedro Pires opětovně zvolen prezidentem; procent hlasů - Pedro Pires (PAICV) 51,2%, Carlos VIEGA (MPD) 48,8%

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Národním shromážděním nebo Assembleia Nacional (72 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit pěti-rok podmínek)
voleb: poslední koná 22. ledna 2006 (další, která se bude konat v lednu 2011)
volební výsledky: procento hlasů party - PAICV 52,3%, 44% MPD, UCID 2,7%; sedadel party - PAICV 41, MPD 29, UCID 2

Soudní moc:

Nejvyšší soud spravedlnosti nebo Supremo Tribunal de Justia

Politické strany a jejich vůdci:

Africká strana za nezávislost Kapverd nebo PAICV [Jose Maria Pereira Neves, předseda]; demokratické aliance pro změnu nebo ADM [Dr. Eurico Monteiro] (koalice PCD, PTS a UCID), Křesťanské demokratické strany nebo PDC [Manuel RODRIGUES]; Renovace demokratické strany nebo PRD [Victor FIDALGO]; demokratické a nezávislé kapverdskými unie nebo UCID [Antonio Monteiro], hnutí za Demokracie nebo MPD [Agostinho LOPES]; strany za demokratické konvergence nebo PCD [Dr. Eurico Monteiro]; strany práce a solidarity nebo PTS [Isaias RODRIGUES]; strany sociálně demokratické nebo PSD [Joao Além]

Politické organizace a jejich vůdci:

ostatní: ekology, politické nátlakové skupiny

Mezinárodní organizace - účast:

ACCT, ACP, AfDB, AU, CPLP, ECOWAS, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICCt (signatář), ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPJ , ITSO, ITU, ITUC, MIGA, Nám., OIF, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, Latina unie, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Fatimou Lima Veiga
adresa: 3415 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20007
Tel.: [1] (202) 965-6820
FAX: [1] (202) 965-1207
Konzulát obecně: Boston

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Marianne M. Myles
Velvyslanectví: Rua Abilio Macedo n6, Praia
Poštovní adresa: C. S. 201, Praia
Telefon: [238] 2-60-89-00
FAX: [238] 2-61-13-55

Vlajka - popis:

nerovné pět vodorovných pásů; the top-většina kapely modré - ve výši jedné poloviny šířky vlajky - následují tři pásma bílé, červené a bílé, z nichž každá se rovná 1 / 12 na šířku a dolní pruh modré rovná jedné čtvrtině šířky vlajky, kruh 10, žlutá, pět-špičaté hvězdy, z nichž každá představuje jeden z ostrovů, je zaměřený na červený proužek a umístěny 3 / 8 na délce vlajky z vlajky nežádoucí

EkonomikaKapverdy
Ekonomický přehled:

Tento ostrovní ekonomika trpí špatným přírodních zdrojů, včetně závažné nedostatky vody zhoršován cykly dlouhé-období sucha. Ekonomika je služba-orientovaný, s obchodu, dopravy, cestovního ruchu a veřejné služby, které představují okolo tří-čtvrtiny HDP. Ačkoli téměř 70% obyvatel žije ve venkovských oblastech je podíl výroby potravin na HDP je nízký. O 82% potravin musí být dovezeny. Rybářského potenciál, většinou humra a tuňák, není plně využita. Cape Verde každoročně probíhá vysoký deficit obchodní bilance, financovaný cizí pomoci a platby imigrantů; převodů doplnil HDP o více než 20%. Hospodářské reformy jsou zaměřeny na rozvoj soukromého sektoru a přilákat zahraniční investice diverzifikovat ekonomiku. Vyhlídky do budoucna jsou velmi závislé na údržbu toků pomoci, podpory cestovního ruchu, převody a dynamiku vládám rozvojových programů. Cape Verde stal členem Světové obchodní organizace v červenci 2008.

HDP (v paritě kupní síly):

1,808 miliardy dolarů (2008)

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

1,845 miliardy dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

7% (2008)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 4200 (2008)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 9%
Průmysl: 16,9%
Služby: 74.1% (2008)

Pracovní síly:

120.600 (1990)

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra nezaměstnanosti:

21% (2000)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Investice (hrubé):

41,3% HDP (2008)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: 525,4 milionu amerických dolarů
Výdaje: 585,3 mil. $ (2008)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

5% (2008)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

8,5% (k 31. prosinci 2007)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

10,55% (k 31. prosinci 2007)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

574 milionů dolarů (k 31. prosinci 2007)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

689 milionů dolarů (k 31. prosinci 2007)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

1,049 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

banány, kukuřice, fazole, sladké brambory, cukrová třtina, káva, arašídy, ryby

Průmysl:

potravin a nápojů, zpracování ryb, obuvi a oděvů, sůl těžba, opravy lodí

Elektřina - výroba:

47 milionů kWh (2006)

198 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

43,71 milionů kWh (2006)

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007)

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

2117 barelů / den (2006)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

1785 barelů / den (2005)

178 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledna 2006)

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007)

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledna 2006)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 167 milionů dolarů (2008)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

102 milionů dolarů (2008)

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

pohonných hmot, obuvi, oděvů, ryb, kůží

Export - partneři:

Španělsko 37,2%, v Portugalsku 29,9%, Maroko 7%, USA 6,6% (2007)

Import:

887 milionů dolarů (2008)

177 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

potravin, průmyslové výrobky, dopravní prostředky, pohonné hmoty

Import - partneři:

Portugalsko 40,7%, Nizozemí 10,9%, Francie 6,5%, Španělsko 5,6%, Cote dIvoire 4,9%, Brazílie 4.7%, Itálie 4.7% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

459 milionů dolarů (k 31. prosinci 2008)

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 325 mil. (2002)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Kapverdskými escudos (CVE) na americký dolar - 73.84 (2008), 81,235 (2007), 87,946 (2006), 88,67 (2005), 88,808 (2004)

Komunikace / internetKapverdy
Telefony - pevné linky:

71.600 (2006)

156 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

148.000 (2007)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: efektivní systém, rozsáhlou modernizací let 1996-2000 po částečné privatizaci v roce 1995
domácí: hlavní poskytovatel služeb Cabo Verde Telecom (CVT), Fiber-optic prsten, který byl dokončen v roce 2001, propojuje všechny ostrovy poskytující přístup k Internetu a ISDN služeb celulární službu zavedla v roce 1998; širokopásmových služeb byla zahájena v roce 2004
International: kód země - 238; přistávací místo pro Atlantis-2 Fiber-optic transatlantický telefonní kabel, který zajišťuje spojení do Jižní Ameriky, Senegal a Evropě; HF radiotelefonními k Senegal a Guinea-Bissau, družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (Atlantský oceán ) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 0, FM 22 (plus 12 opakovačky), krátkovlnný 0 (2001)

Televizní stanice:

1 (plus 7 opakovačky) (2001)

Internet - kód země:

.cv

Internet - host:

20 (2008)

209 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

37.000 (2007)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaKapverdy
Letiště:

8 (2007)

168 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 8
Nad 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 2
914 až 1523 m: 4
Pod 914 m: 1 (2007)

Délka silnic a dálnic:

celkem: 1350 km
silnice: 932 km
Nezpevněné: 418 km (2000)

180 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkem: 8
podle typu: nákladem 2, chemický tanker 1, cestující / náklad 5
cizí-vlastnil: 2 (Španělsko 1, UK 1) (2008)

120 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Porto Grande

ObranaKapverdy
Obrana - složky:

Lidově Revoluční ozbrojené síly (FARP): armáda, Pobřežní stráž (zahrnuje námořní vzduch křídlo) (2007)

Věk pro vojenskou službu:

18 let (odhad) pro selektivní povinné vojenské služby; 14-měsíc odvedenec služby (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 103650
ženy 16-49 let: 103553 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 83082
ženy 16-49 let: 88832 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 5566
ženy: 5441 (2008)

Výdaje na obranu:

0,7% HDP (2005)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéKapverdy
Mezinárodní spory:

žádný


Zobrazit všechny obrázky: Kapverdy

Diskuze k článku: Kapverdy

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Kapverdy Příspěvek k článku: Kapverdy Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Kapverdy
 Poradna k článku Kapverdy
Diskuze k článku: Kapverdy
 Diskuze k článku Kapverdy
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Kapverdy
Kapverdy


Kapverdy
Kapverdy


Kapverdy
Kapverdy


Kapverdy
Kapverdy


Kapverdy
Kapverdy


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
21.10: Je možné se na Kapverských ost rovech usadit??? ......
04.01: Prosím, můžte mi podat informaci o celoročním podnebí - teploty vzduch, moř...
04.11: Dobrý den. Chtěla bych vědět kolik stojí cigarety, pivo, běžné potraviny, ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Leoš, zítra Květa