Katar (Qatar): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Velmi bohatý stát, který své hospodářství založil na ropě…

ÚvodKatar
Země:

Katar
Qatar

Dějiny:

Vládl v al-Thani rodiny od poloviny-1800s, Katar transformována sama z chudé britský protektorát upozornit hlavně na pearling do nezávislý stát s významnou ropy a zemního plynu. Během pozdního 1980s a 1990s včasného se Qatari ekonomika ochromována kontinuální sifonu z ropných příjmů, které Amir, kteří vládli v zemi od roku 1972. Jeho syn, současný Amir Hamad bin Khalifa al-Thani, svrhl ho v nekrvavý převrat v roce 1995. V roce 2001, Katar vyřešit své dlouholeté hraniční spory s oběma Bahrajn a Saudská Arábie. Od roku 2007, ropy a zemního plynu měla zapnuta Katar dosažení nejvyšší příjem na hlavu na světě.

GeografieKatar
Umístění:

Blízký východ, poloostrov hraničícími Perského zálivu a Saúdské Arábie

Zeměpisné souřadnice:

25°30´severní zeměpisné šířky, 51°15´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Blízký východ

Zobrazit mapu státu: Katar :
Rozloha:

celkem: 11437 čtv. km
pevnina: 11.437 čtv. km
voda:0 čtv. km

156 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Connecticut

Hranice:

Celkem: 60 km
sousední země: Saudská Arábie 60 km

Pobřežní linie:

563 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóna: 24 mořských mil
výlučné ekonomické zóny: jak je stanoveno v rámci dvoustranných dohod nebo střední linie

PodnebíKatar
Podnebí:

Suché, mírné, příjemné zimy,velmi teplé a vlhké v létě

Povrch:

většinou ploché a neplodná poušť pokrytá volných písku a štěrku

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Perský záliv 0 m
Nejvyšší bod: Kurajn Abú al-Baul 103 m

Přírodní zdroje:

ropa, zemní plyn, ryby

Využíváná půda:

orná půda: 1,64%
trvalých kultur: 0,27%
ostatní: 98,09% (2005)

Zavlažovaná půda:

130 sq km (2002)

Obnovitelné vodní zdroje:

0,1 km3 (1997)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,29 km3/ rok (24% / 3% / 72%)
na jednoho obyvatele: 358 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

mlha, prach bouře, písečné bouře časté

Životní prostředí - aktuální problémy:

omezené přírodní zdroje sladké vody jsou zvyšující se závislost na velké-měřítko odsolovací zařízení

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

Strategická poloha ve střední Perském zálivu v blízkosti hlavních ropných ložisek

ObyvatelstvoKatar
Obyvatelstvo:

824.789 (červenec 2008)

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 21,8% (92.896 muži / ženy 87201)
15-64 let: 76,8% (muži 451127 / ženy 182330)
65 let a více: 1,4% (muži 6545 / ženy 4690) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 30,7 let
Muži: 32,8 let
Ženy: 25,4 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

1.093% (2008)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

15.69 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

2,47 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

219 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-2.28 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,05 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,06 muže / na 1 ženu
15-64 let: 2,47 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 1,4 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 2,01 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 13,09 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 13,99 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 12.13 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 75,19 let
Muži: 73,5 let
Ženy: 76.98 let (2008)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,47 narozených dětí na 1 ženu (2008)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,09% (2001)

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

168 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Qatari (y)
Přívlastek: Qatari

Etnické skupiny:

Arabské 40%, Indie 18%, 18% pákistánské, íránské 10%, ostatní 14%

Náboženství:

77,5% muslimské, křesťanské 8,5%, ostatní 14% (2004 sčítání lidu)

Jazyky:

Arabština (úřední), angličtina běžně používá jako druhý jazyk

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 89%
Muži:89.1%
Ženy: 88,6% (2004 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 13 let
Muži:13 let
Ženy: 14 let (2006)

Školství - výdaje:

3,3% HDP (2005)

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaKatar
Země - jméno:

dlouhá forma: stát Katar
krátká forma: Katar
místní dlouhá forma: Dawlat Katar
místní krátká forma: Katar

Vláda - typ:

emirát

Hlavní město:

Název: Dauhá
Zeměpisné souřadnice: 25 17 N, 51 32 E
časový rozdíl: UTC +3 (8 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Katar :
Administrativní rozdělení:

10 obcí (baladiyat, singulární - baladiyah); reklamní Dawhah, Al Ghuwayriyah, Al Jumayliyah, Al Khawr, Al Wakrah, Ar Rayyan, Jarayan al Batinah, Madinat popel Shamal, Umm Said, Umm Salal

Zobrazit všechna města státu: Katar :
Nezávislost:

3. září 1971 (od Spojeného království)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 3. září (1971), rovněž je pozorována státní svátek, 18. prosince

Ústava:

ratifikovaná veřejné referendum dne 29. dubna 2003, která byla schválena Amir dne 8. června 2004, účinného dne 9. června 2005

Právní systém:

založen na islámské a občanská práva kódy diskrečních právní systém řídí Amir, přestože civilní kodexy jsou prováděna; islámského práva dominuje rodinných a osobních záležitostech; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: Amir Hamad bin Khalifa al-Thani (od 27. června 1995, kdy jako dědic, ten zapuzené svého otce, Amira Khalifa bin Hamadem-Thani, v nekrvavý převrat), dědic TAMIM bin Hamad bin Khalifa al - Thani, čtvrtý syn je monarcha (vybrané dědic, které panovník dne 5. srpna 2003);

Zákonodárná moc:

jednokomorovým poradního sboru nebo madžlisu čili al-Shura (35 míst jmenovaných členů)

Soudní moc:

Soudy první instance, odvolací a Kasačnímu; správního soudu a Ústavního soudu byla založena v roce 2007;

Politické strany a jejich vůdci:

žádný

Politické organizace a jejich vůdci:

žádný

Mezinárodní organizace - účast:

ABEDA, ACC, AFESD, AMF, FAO, G-77, GCC, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IPJ, ISO, ITSO, ITU, LAS, MIGA, Nám., OAPEC, OAS (pozorovatel), OIC, OPCW, OPEC, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNIFIL, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO , WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Ali Fahad al-Shahwany al-HAJRI
adresa: 2555 M Street NW, Washington, DC 20037
Tel.: [1] (202) 274-1600 a 274-1603
FAX: [1] (202) 237-0061
Konzulát obecně: Houston

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Joseph E. LEBARON
velvyslanectví: Al-Luqta Okres, 22. února Road, Doha
Poštovní adresa: P. O. Box 2399, Doha
Telefon: [974] 488 4161
FAX: [974] 488 4150

Vlajka - popis:

kaštanové s širokým bílým zubovou band (devět bílé body) na straně vlajky

EkonomikaKatar
Ekonomický přehled:

Katar zažívá rychlý ekonomický růst za posledních několik let na zadní vysoké ceny ropy a v roce 2008 vyslán svůj osmý jdoucí rozpočtový přebytek. Hospodářská politika je zaměřena na rozvoj Qatars nonassociated ložiska zemního plynu a zvýšení soukromých a zahraničních investic v non-energetického odvětví, ropy a zemního plynu, ale stále tvoří více než 50% HDP, z toho zhruba 85% příjmů z vývozu, a 70% státních příjmů . Ropa a plyn jsem Katar nejvyšší příjem per-země a je jedním z nejrychleji rostoucích světy. Prokázáno zásob ropy ve výši 15 miliard barelů by mělo umožnit pokračování výstupu na současných úrovních za 37 let. Qatars ukázala rezervy zemního plynu je téměř 26 bilionů kubických metrů, asi 14% světové a třetí největší na světě. Pokles cen ropy v závěru roku 2008 a globální finanční krize sníží Qatars rozpočtový přebytek a může zpomalit tempo investiční a rozvojové projekty v roce 2009.

HDP (v paritě kupní síly):

83,29 miliardy dolarů (2008)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

116,9 miliardy dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

11,8% (2008)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 101.000 (2008)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 0,1%
Průmysl: 79,4%
Služby: 20,5% (2008)

Pracovní síly:

1,124 mil. (2008)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra nezaměstnanosti:

0,6% (2008)

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Investice (hrubé):

41,4% HDP (2008)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: $ 40,36 mld.
Výdaje: 28,08 mld. $ (2008)

Státní dluh:

6% HDP (2008)

119 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

15,2% (2008)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

žádné údaje

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

7,43% (k 31. prosinci 2007)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

9,718 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

22,6 miliard dolarů (31. prosince 2007)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

30,52 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

ovoce, zelenina, drůbež, mléčné výrobky, hovězí maso, ryby

Průmysl:

těžbě ropy a rafinaci, amoniaku, hnojiv, petrochemický, ocelové výztužné tyče, cement, obchodní loď opravit

Elektřina - výroba:

14,41 mld. kWh (2006)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

13,19 mld. kWh (2006)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007)

Ropa - výroba:

1,125 milionu barelů / den (2007)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

108.900 barelů / den (2006)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

95,49 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

1,026 milionu barelů / den (2005)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

0 barelů / den (2005)

206 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

15,21 miliardy barelů (od 1. ledna 2008)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

59,8 miliard m3 (2007)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

20,5 miliard m3 (2007)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

39,3 miliard m3 (2007)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

Cu 0 m (2007)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

25,63 bilionů m3 (1. ledna 2008)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

$ 22,71 mld. (2008)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 62,44 miliard (2008)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

zkapalněného zemního plynu (LNG), ropné produkty, hnojiva, ocel

Export - partneři:

Japonsko 39,9%, Jižní Korea 19,9%, Singapur 9.9%, Indie 5,1%, Thajsko 4.9%, SAE 4% (2007)

Import:

$ 24,96 miliard (2008)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a dopravní zařízení, potraviny, chemikálie

Import - partneři:

USA 13,3%, Itálie 10,8%, Japonsko 8,9%, Francie 7,9%, Německo 7,3%, UK 5.7%, Jižní Korea 5,6%, 5,1% Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie 4.3% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

16,81 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

48,91 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ 3,627 mld. (2008)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ 9,143 mld. (2008)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Qatari rials (Qar) na americký dolar - 3,64 (2008), 3,64 (2007), 3,64 (2006), 3,64 (2005), 3,64 (2004)

Komunikace / internetKatar
Telefony - pevné linky:

237.400 (2007)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

1,264 mil. (2007)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: moderní systém soustředěný v Dauhá
domácí: kombinované-pevné linky a mobilní-mobilní telefon hustota je zhruba 165 telefonů na 100 osob
International: kód země - 974; přistávací místo pro Fiber-Optic Link na celém světě (vlajka) podmořské kabelové sítě, která zajišťuje spojení do Asie, Střední Východ, Evropu a USA; troposférických rozptýlí do Bahrajnu, mikrovlnná rádio relé v Saúdské Arábii a SAE, družicových pozemských stanic - 2 Intelsat (1 Atlantského oceánu a Indického oceánu, 1) a 1 Arabsat

Rozhlasové stanice:

6 AM, FM 5, krátkovlnný 1 (1998)

Televizní stanice:

1 (plus 3 opakovačky) (2001)

Internet - kód země:

.qa

Internet - host:

563 (2008)

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

351.000 (2007)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaKatar
Letiště:

5 (2007)

179 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 3
Nad 3047 m: 2
1524 až 2437 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 2
914 až 1523 m: 1
Pod 914 m: 1 (2007)

Heliporty:

1 (2007)

Potrubní systém:

zkapalněný plyn 322 km; zkapalněný plyn 209 km; 1970 km plyn, zkapalněný plyn 87 km; ropa 741 km (2007)

Délka silnic a dálnic:

celkem: 7790 km (2006)

144 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 22
podle typu: hromadný dopravce 2, náklad 2, chemický tanker 2, kontejner 8, zkapalněný plyn 4, ropný tanker 4
Cizí-vlastnil: 7 (Kuvajt 7)
registrovaná v jiných zemích: 5 (Libérie 4, Panama 1) (2008)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Dauhá, Ras Laffan

ObranaKatar
Obrana - složky:

Qatari Amiri pozemních sil (QALF), Qatari Amiri Navy (QAN), Qatari Amiri Air Force (QAAF) (2007)

Věk pro vojenskou službu:

18 let pro dobrovolné vojenské služby, ne konskripční (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 320383
ženy 16-49 let: 167475 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 258159
ženy 16-49 let: 143999 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 6224
ženy: 4845 (2008)

Výdaje na obranu:

10% HDP (2005)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéKatar
Mezinárodní spory:

žádný


Zobrazit všechny obrázky: Katar

Diskuze k článku: Katar

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Katar Příspěvek k článku: Katar Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Katar
 Poradna k článku Katar
Diskuze k článku: Katar
 Diskuze k článku Katar
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2020 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Katar
Katar


Katar
Katar


Katar
Katar


Katar
Katar


Katar
Katar


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Katar, neváhejte a ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Kateřina, zítra Artur