Kazachstán (Kazakhstan): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Země vesmírného střediska Bajkonur…

ÚvodKazachstán
Země:

Kazachstán
Kazakhstan

Dějiny:

Kazaši, kombinace Tureckých a Mongolských nomádských kmenů, kteří migrovali do regionu ve 13. století, byli sotva jednotní jako jediný národ. Tato oblast byla dobyta Ruskem v 18. století, a Kazachstán se stal sovětskou republikou v roce 1936. Během programu Panenské země v letech 1950 a 1960 byli sovětští občané podporováni, aby pomohli kultivovat Kazašské severní pastviny. Tento příliv přistěhovalců (především Rusové, ale i některé další deportované národnosti) zamíchalo etnicnou směsí a umožnilo neKazachům početně převýšit počet domorodců. Nezávislost v roce 1991 způsobila emigraci mnoha z těchto přistěhovalců. Kazakhstan je ekonomicky silnější, než ostatní středoasijské státy dohromady, převážně díky obrovským přírodním zdrojům a současné historii politické stability. Aktuální otázky: vytvoření soudržné národní identity, rozvoje využití obrovských energetických zdrojů a jejich vývoz na světové trhy; dosažení udržitelného hospodářského růstu, diverzifikace hospodářství mimo ropu, zemní plyn, a těžbu; zvyšování konkurenceschopnosti Kazachstánu a posílení vztahů se sousedními státy a dalšími zahraničními silami.

GeografieKazachstán
Umístění:

Střední Asie, na severozápadě Číny, malá část na západ od Ural řeka ve východní-většina Evropy

Zeměpisné souřadnice:

48°00´severní zeměpisné šířky, 68°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Asie

Zobrazit mapu státu: Kazachstán :
Rozloha:

celkem: 2.717.300 čtv. km
pevnina: 2.669.800 čtv. km
voda: 47.500 čtv. km

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco méně než čtyřnásobku velikosti Texasu

Hranice:

celkem: 12185 km
sousední země: Čína 1533 km, Kyrgyzstán 1224 km, Rusko 6846 km, Turkmenistán 379 km, Uzbekistán 2203 km

Pobřežní linie:

0 km (špatně přístupné);

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíKazachstán
Podnebí:

kontinentální, chladné zimy a horká léta, suchých a semiaridní

Povrch:

sahá od Volha na Altai hory a od nížin do západní Sibiře do pouštní oázy a ve střední Asii

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Vpadina Kaundy -132 m
nejvyšší bod: Khan Tangiri Shyngy (Pik Khan-Tengri) 6995 m

Přírodní zdroje:

velkých ložisek ropy, zemního plynu, uhlí, železná ruda, mangan, chrom ruda, nikl, kobalt, měď, molybden, olovo, zinek, bauxit, zlato, uran

Využíváná půda:

orná půda: 8,28%
trvalých kultur: 0,05%
ostatní: 91,67% (2005)

Zavlažovaná půda:

35.560 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

109,6 km3 (1997)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 35 km3/ rok (2% / 17% / 82%)
Na jednoho obyvatele: 2360 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

zemětřesení v jižní, mudslides kolem Almaty

Životní prostředí - aktuální problémy:

radioaktivní nebo toxické chemické míst spojených s bývalou obranný průmysl a zkušební pohybuje rozptýleni po celé zemi představovat zdravotní rizika pro člověka a zvířata; průmyslového znečištění, je těžké v některých městech, protože dvě hlavní řeky, které plynuly do Aralského moře byly přesměrovány na zavlažování, je sušení a zanechala za sebou škodlivé vrstva chemických pesticidů a přírodní soli těchto látek se pak vyzvednout do větru a foukané do škodlivých prachových bouří; znečištění v oblasti Kaspického moře, znečištění půdy z nadužívání zemědělské chemikálie a salination z chudých infrastrukturu a nehospodárné zavlažování praktiky

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: znečištění ovzduší, biologická rozmanitost, změna klimatu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: Climate Change-Kjótského protokolu

Geografie - poznámka:

odříznutým; Rusko leasingu přibližně 6000 km na území uzavřeny Baykonur kosmodromu, v lednu 2004, Kazachstán a Rusko prodloužen nájem do 2050

ObyvatelstvoKazachstán
Obyvatelstvo:

15340533 (červenec 2008)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 22,1% (muži 1734622 / ženy 1659723)
15-64 let: 69,6% (muži 5219983 / ženy 5463468)
65 let a více: 8,2% (muži 443483 / ženy 819254) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 29,3 let
Muži: 27,8 let
Ženy: 31,1 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

0.374% (2008)

169 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

16.44 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

9,39 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-3.31 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

203 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,06 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,04 muže / na 1 ženu
15-64 let: 0,96 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,54 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,93 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 26,56 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 31,03 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 21.83 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 67,55 let
Muži: 62,24 let
Ženy: 73.16 let (2008)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,88 narozených dětí na 1 ženu (2008)

145 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,2% (2001)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

16.500 (2001)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 200 (2003)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Kazakhstani (y)
Přídavné jméno: Kazakhstani

Etnické skupiny:

Kazaština (Qazaq) 53,4%, ruština 30%, 3,7% ukrajinské, uzbeckou 2,5%, německá 2,4%, 1,7% Tatar, Uygur 1,4%, ostatní 4,9% (1999 sčítání lidu)

Náboženství:

Muslimské 47%, ruské ortodoxní 44%, protestanti 2%, ostatní 7%

Jazyky:

Kazaština (Qazaq, státní jazykové) 64.4%, ruština (oficiální, který se používá v běžném podnikání, určený jazyk mezietnického komunikace) 95% (2001)

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 99,5%
Muži:99.8%
Ženy: 99,3% (1999)

Základní vzdělání:

Celkem: 15 let
Muži:15 let
Ženy: 16 let (2007)

Školství - výdaje:

2,3% HDP (2005)

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaKazachstán
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Kazachstán
krátká forma: Kazachstán
místní dlouhá forma: Qazaqstan Respublikasy
místní krátká forma: Qazaqstan
bývalé: kazašsky sovětské socialistické republiky

Vláda - typ:

republiky; autoritářské prezidentské pravidlem je, že se trochu moc mimo exekutivě

Hlavní město:

název: Astana
Zeměpisné souřadnice: 51 10 N, 71 25 E
časový rozdíl: UTC +6 (11 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Kazachstán :
Administrativní rozdělení:

14 provincií (oblystar, singulární - oblys) a 3 města * (qalalar, singulární - Qala); Oblysy Almaty, Almaty Qalasy *, Aqmola Oblysy (Astana), Aqtobe Oblysy, Astana Qalasy *, Atyrau Oblysy, Batys Qazaqstan Oblysy (ústní) , Bayqongyr Qalasy *, Mangghystau Oblysy (Aqtau), Ongtustik Qazaqstan Oblysy (Shymkent), Pavlodar Oblysy, Qaraghandy Oblysy, Qostanay Oblysy, Qyzylorda Oblysy, Shyghys Qazaqstan Oblysy (Oskemen), Soltustik Qazaqstan Oblysy (Petropavlovsk), Zhambyl Oblysy (Taraz)

Zobrazit všechna města státu: Kazachstán :
Nezávislost:

16. prosince 1991 (od Sovětského svazu)

Národní svátek:

Independence Day, 16. prosince (1991)

Ústava:

první post-nezávislost ústava přijata 28. ledna 1993, nová ústava přijatá národním referendem 30. srpen 1995

Právní systém:

založen na islámském právu a římského práva; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Nursultan A. žádné údajeZARBAYEV (předsedou Nejvyššího sovětu od 22. února 1990 zvolen prezidentem, 1. prosince 1991)
předsedy vlády: premiér Karim MASIMOV (od 10. ledna 2007), místopředseda vlády ministry Umirzak SHUKEYEV (od 27. srpna 2007) a Yerbol ORYNBAYEV (od 29. října 2007)
kabinet: Rada ministrů jmenovaných prezidentem
volby: prezident volen lidovým hlasováním na dobu pěti-leté období, poslední volby konat 4. prosince 2005 (další, které se budou konat v roce 2012), ministerský předseda a první místopředseda vlády jmenuje prezident se souhlasem Mazhilis;

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament se skládá ze Senátu (47 míst, 15 členy jmenuje prezident, ostatní členové jsou voleni v místních samospráv; členové slouží šest-rok podmínek, ale volby jsou rozloženy, přičemž polovinu členů do re-voleb každé tři let) a Mazhilis (107 křesel; 9 z 107 Mazhilis členové jsou voleni shromážděním lidu z Kazachstánu, a presidentially jmenovaný poradní orgán pro zastupování země etnické menšiny, non-jmenovaní členové jsou voleni na populárně sloužit pět jde-rok)
volby: Senát - (nepřímé) naposledy konala října 2008, další, který se bude konat v roce 2011; Mazhilis - naposledy konala 18. srpna 2007 (vedle, která se bude konat v roce 2012)
volební výsledky: Senát - procento hlasů stranou - Na; sedadel party - Nur Otan 16; Mazhilis - procenta hlasů party - Nur-Otan 88,1%, NSDP 4,6%, Ak Zhol 3,3%, Auyl 1,6%, Komunistická Peoples strana 1,3%, vlastenci strana 8% Ruhaniyat ,4%; sedadel party - Nur-Otan 98;

Soudní moc:

Nejvyšší soud (44 členů), Ústavní rada (7 členů)

Politické strany a jejich vůdci:

Adilet (Justice) [Maksut žádné údajeRIKBAYEV, Zeynulla ALSHIMBAYEV, Serik ABDRAHMANOV, Bakhytbek Akhmetzhan, Yerkin ONGARBAYEV, Tolegan SYDYKOV] (bývalá Demokratická strana Kazachstánu), agrární a průmyslové unie pracovníků Blok nebo AIST (Agrární strana a Občanská strana); Ak Zhol Party (Cesta Bright) [Alikhan BAIMENOV]; Alga [Vladimir KOZLOV] (neregistrovaný); Auyl (Village) [Gani KALIYEV]; Azat Party (dříve Pravda Ak Zhol strana) [Bolat ABILOV]; Komunistické strany Kazachstánu nebo KPK [Serikbolsyn ABDILDIN]; Komunistická strana lidová Kazachstán [Vladislav KOSAREV]; Národní strany sociálně demokratické (NSDP) [Zharmakhan TUYAKBAY]; Nur-Otan [Bakhytzhan ZHUMAGULOV] (Agrární, Asar, a Občanské strany spojily s Otan); vlastenci strana [Gani KASYMOV]; Rukhaniyat (spiritualita) [Altynshash ZHAGANOVA]

Politické organizace a jejich vůdci:

Adil-Soz [Tamara KALEYEVA]; Almaty Helsinki Group [Ninel FOKIžádné údaje]; konfederace svobodných odborů [Sergej Belkin]; Za spravedlivé volby [Yevgeniy ZHOVTIS, Sabit ZHUSUPOV, Sergey DUVANOV, Ibrash NUSUPBAYEV]; Kazachstán Mezinárodní úřad pro lidská práva [ Yevgeniy ZHOVTIS, výkonný ředitel] Pan-Národní strany sociálně demokratické Kazachstán [Zharmakhan TUYAKBAI]; Důchodci hnutí nebo Pokoleniye [Irina SAVOSTIžádné údaje, Předsedkyně]; republikánské síť Mezinárodní Monitory [Dos KUSHIM]; Transparency International [Sergej ZLOTNIKOV]

Mezinárodní organizace - účast:

ADB, CIS, CSTO, EAEC, EAPC, EBRD, ECO, FAO, GCTU, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, MIGA, Nám. (pozorovatel), NSG, OAS (pozorovatel), OIC, OPCW, OBSE, PFP, SCO, OSN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO (pozorovatel)

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Yerlan IDRISOV
adresa: 1401 16. Street NW, Washington, DC 20036
Tel.: [1] (202) 232-5488
FAX: [1] (202) 232-5845
Konzulát : New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Richard E. HOAGLAND
Velvyslanectví: Ak Bulak 4, Str. 23-22, budova č. 3, Astana 010010
Poštovní adresa: použijte velvyslanectví ulice
Tel.: [7] (7172) 70-21-00
FAX: [7] (7172) 34-08-90

Vlajka - popis:

nebi modrém pozadí představující nekonečné nebe a zlatou neděli s 32 paprsky nad stoupající zlatý orel stepní v centru, na straně vlajky je národní ornament ve zlatě

EkonomikaKazachstán
Ekonomický přehled:

Kazachstán, největší z bývalých sovětských republik v území, s výjimkou Ruska, má obrovské rezervy fosilních paliv a bohaté zásoby minerálů a kovů. Má také velký zemědělský sektor s živočišnou a obilí. Kazakhstans průmyslová odvětví se opírá o těžbu a zpracování těchto přírodních zdrojů. Kazachstán rád dvojímu-digit růst 2000-01 a 8% nebo více za rok 2002-07 - díky své vzkvétající odvětví energetiky, ale také na ekonomické reformy, dobré úrody a zvýšení zahraničních investic, růst zpomalil na 5% 2008 však v důsledku klesajících cen ropy a změkčováním světové ekonomiky. Inflace dosáhla 10% v roce 2007 a 18% v roce 2008. V odvětví energetiky, otevření Kaspického Pipeline Consortium v roce 2001, od západní Kazakhstans Tengiz ložisko ropy do Černého moře, výrazně zvýšila vývozní kapacity. V roce 2006 dokončil Kazachstán Atasu-Alashankou podíl na ropovod do Číny, která se plánuje v budoucnu rozšířit výstavbu od země pobřeží Kaspického moře na východ až k čínské hranici. V zemi zahájil průmyslovou politiku zaměřenou na diverzifikaci ekonomiky od overdependence o ropném sektoru rozvojem jejího výrobního potenciálu. Tato politika změnila daňovou kód přízeň domácího průmyslu jako prostředek ke snížení vlivu zahraničních investic a zahraniční pracovníci. Vláda se zapojila do několika sporů se zahraničními ropnými společnostmi v oblasti výroby dohodu, v poslední době v souvislosti se Kashagan projekt 2007-08. Od roku 2007, Astana poskytla finanční podporu bankovního sektoru, který se potýkáme se špatnou kvalitu aktiv a velkých zahraničních půjček.

HDP (v paritě kupní síly):

184,3 miliard dolarů (2008)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

141,2 miliardy dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

5% (2008)

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 12.000 (2008)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 5,8%
Průmysl: 39,4%
Služby: 54.7% (2008)

Pracovní síly:

8,358 mil. (2008)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 31,5%
Průmysl: 18,4%
Služby: 50% (2006)

Míra nezaměstnanosti:

6,9% (2008)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 3,3%
Nejvyšší 10%: 26,5% (2004)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

30,4 (2005)

Investice (hrubé):

27,8% HDP (2008)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: $ 29,64 mld.
Výdaje: 32,6 miliard dolarů (2008)

Státní dluh:

9,1% HDP (2008)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

18,6% (2008)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

11% (k 31. prosinci 2007)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

12,74 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

25,75 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

43,75 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

zrno (většinou jarní pšenice), bavlna; živočišné

Průmysl:

ropa, uhlí, železná ruda, mangan, chromit, olovo, zinek, měď, titan, bauxit, zlato, stříbro, fosfáty, síru, železo a ocel, traktorů a další zemědělské stroje, elektromotory, stavebních materiálů

Elektřina - výroba:

74,93 mld. kWh (2007)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

61,81 mld. kWh (2006)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

3,528 mld. kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

3,665 mld. kWh (2007)

Ropa - výroba:

1,445 milionu barelů / den (2007)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

243.100 barelů / den (2006)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

41,38 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

1,236 milionu barelů / den (2005)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

127.600 barelů / den (2005)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

30 miliard barelů (od 1. ledna 2008)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

27,88 miliard m3 (2007)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

30,58 miliard m3 (2007)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

8,1 miliard m3 (2007)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

10,8 miliard m3 (2007)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

2,832 bilionu m3 (1. ledna 2008)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

$ 326 mil. (2008)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 66,57 miliard (2008)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

ropy a ropných produktů, 59%, 19% železné kovy, chemické látky 5%, stroje 3%, obilí, vlna, maso, uhlí (2001)

Export - partneři:

Čína 15.5%, Německo 11,5%, Rusko 11.2%, Itálie 7.2%, Francie 6,7% (2007)

Import:

$ 37,53 miliard (2008)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a zařízení, kovové výrobky, potraviny

Import - partneři:

Rusko 35,4%, Čína 22.1%, Německo 8% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 22,36 mld. EUR (k 31. prosinci 2008)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

103,6 miliard amerických dolarů (k 31. prosinci 2008)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

47,66 mld. dolarů (2008)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

2,188 mld. dolarů (2008)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

tenge (KZT) na americký dolar - 120,25 (2008) 122,55 (2007) 126,09 (2006) 132,88 (2005) 136,04 (2004)

Komunikace / internetKazachstán
Telefony - pevné linky:

3,237 mil. (2007)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

12,588 milionu (2007)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: zděděna zastaralý telekomunikační síť ze sovětské éry vyžadují modernizaci
domácí: meziměstské do pozemních a mikrovlnných rádiových relé, počet pevných-line spojení se postupně zvyšuje a pevné-line teledensity je asi 20 100 osob;-buňkové mobilní použití se rychle zvyšuje a předplatné nyní vyšší než 80 100 osob
International: kód země - 7; mezinárodní provoz s ostatními republikami bývalého Sovětského svazu a Číny vezené pozemních a mikrovlnných rádiových relé a s ostatními zeměmi prostřednictvím satelitu a na Trans-Evropa-Asie (TAE) Fiber-optic kabel; družicových pozemských stanic - 2 Intelsat (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 60, FM 18, krátkovlnný 9 (2008)

Televizní stanice:

12 (plus 9 opakovačky) (1998)

Internet - kód země:

.kz

Internet - host:

36.417 (2008)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

1,901 mil. (2006)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaKazachstán
Letiště:

97 (2007)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 65
Nad 3047 m: 9
2438 až 3047 m: 27
1524 až 2437 m: 17
914 až 1523 m: 4
Pod 914 m: 8 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 32
Nad 3047 m: 4
2438 až 3047 m: 6
1524 až 2437 m: 6
914 až 1523 m: 4
Pod 914 m: 12 (2007)

Heliporty:

5 (2007)

Potrubní systém:

zkapalněný plyn 658 km, plyn 11082 km; ropa 10376 km; čištěná ropa 1095 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 13700 km
široký rozchod kolejí: 13700 km 1.520-m rozchod (3700 km elektrizovaných) (2006)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 91563 km
silnice: 83.717 km
Nezpevněné: 7846 km (2006)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

4000 km (na Ertis ((Irtysh)) Řeka (80%) a Syr Darya ((Syrdariya)) River) (2008)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkové hodnocení: 5
podle typu: ropný tanker 4, chlazený nákladem 1 (2008)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Aqtau (Ševčenko), Atyrau (Guryev), Oskemen (Ust-Kamenogorsk), Pavlodar, Semey (Semipalatinsk)

ObranaKazachstán
Obrana - složky:

Pozemních sil, sil Naval Air a Air obranných sil, republikánské gardy

Věk pro vojenskou službu:

18 let pro povinné vojenské služby; odvedenec služby - 2 roky, minimální věk pro dobrovolníky žádné údaje (2004)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 4176731
ženy 16-49 let: 4219636 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 2871205
ženy 16-49 let: 3551032 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 145495
ženy: 140149 (2008)

Výdaje na obranu:

0,9% HDP (ministerstvo obrany výdaje) (FY02)

145 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéKazachstán
Mezinárodní spory:

Kyrgyzstán ještě ratifikovat 2001 vymezení hranice s Kazachstánem; oblasti vymezení hranic s Turkmenistánem byla zahájena v roce 2005, a Uzbekistánu v roce 2004; demarkace je plánováno získat probíhají s Ruskem v roce 2007; demarkace s Čínou byla dokončena v roce 2002, vytvoření jeden dna hranici s Turkmenistánem v oblasti Kaspického moře je stále předmětem diskuse, stejně dna smluv byly schváleny s Ázerbájdžánem a Ruskem v oblasti Kaspického moře, ale žádné řešení bylo provedeno na dělení vodním sloupci u žádné z pobřežních států

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 3700 (Rusko), 508 (Afghánistán) (2007)


Zobrazit všechny obrázky: Kazachstán

Diskuze k článku: Kazachstán

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Kazachstán Příspěvek k článku: Kazachstán Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Kazachstán
 Poradna k článku Kazachstán
Diskuze k článku: Kazachstán
 Diskuze k článku Kazachstán
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2020 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Kazachstán
Kazachstán


Kazachstán
Kazachstán


Kazachstán
Kazachstán


Kazachstán
Kazachstán


Kazachstán
Kazachstán


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
01.11: Dobrý den , příští rok v létě chci jet na motorce do Kazachstánu a chtěl by...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Kazachstá n, neváhej...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Kateřina, zítra Artur