Rwanda (Rwanda): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Malá chudá africká země, vyváží převážně kávu, čaj, tabák a cín.

ÚvodRwanda
Země:

Rwanda
Rwanda

Dějiny:

V roce 1959, tři roky před nezávislost z Belgie, většinou etnická skupina, Hutus, svrhl vládnoucí král Tutsi. Během příštích několika let, tisíce Tutsije bylo zabito a přibližně 150.000 jezdících do exilu v sousedních zemích. Dětí z těchto exilu později založil povstalecké skupiny, rwandská vlastenecké fronty (RPF) a začala občanská válka v roce 1990. Války, spolu s několika politické a ekonomické změny, zhoršilo etnické napětí, které vyvrcholily v dubnu 1994 v genocidě zhruba 800.000 Tutsije a středně Hutus. V Tutsi rebelové porazili Hutu režimu a ukončila zabíjení v červenci 1994, ale asi 2 miliony uprchlíků Hutu - mnoho bojíce Tutsi odplaty - uprchl do sousedního Burundi, Tanzanii, Ugandě a Zairu. Od té doby se většina uprchlíků se vrátily do Rwandy, ale několik tisíc zůstalo v sousední Konžské demokratické republice (KDR; bývalý Zair), a tvoří extremističtí povstání ohýbaným na retaking Rwanda, daleko jako RPF pokusil v roce 1990. Přes značné mezinárodní pomoci a politických reforem - včetně Rwandas první komunální volby v březnu 1999 a její první post-genocidy prezidentské a parlamentní volby v srpnu a září 2003 - země se nadále snaží zvýšit investice a zemědělské produkce, a etnické usmíření se komplikuje skutečné a vnímané Tutsi politické dominance. Kigalis rostoucí centralizaci a nesnášenlivosti z disentu, v hlodavá Hutu extrémistické povstání přes hranice, a rwandská účast na dvou válek v posledních letech v sousední zemi nadále brání Rwandas úsilí, aby se vyhnuli jeho krvavé dědictví.

GeografieRwanda
Umístění:

Střední Afrika, na východ od Demokratické republice Kongo

Zeměpisné souřadnice:

2°00´ jižní zeměpisné šířky, 30°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Rwanda :
Rozloha:

celkem: 26338 čtv. km
pevnina: 24.948 čtv. km
voda: 1390 čtv. km

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Maryland

Hranice:

Celkem: 893 km
sousední země: Burundi 290 km, Demokratická republika Kongo 217 km, Tanzanie 217 km, Uganda 169 km

Pobřežní linie:

0 km (vnitrozemské)

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíRwanda
Podnebí:

mírných dva deštivé sezóny (únor až duben, listopad-leden); mírné v horách s mrazem a sněhem možné

Povrch:

většinou travnatý vrchoviny a kopce; reliéfu je hornatá s nadmořskou výškou klesá od západu k východu

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Rusizi Řeka 950 m
Nejvyšší bod: Volcan Karisimbi 4519 m

Přírodní zdroje:

zlato, kasiterit (cínové rudy), wolframit (wolframových rud), metan, vodní energie, orné půdy

Využíváná půda:

orná půda: 45,56%
trvalých kultur: 10,25%
ostatní: 44,19% (2005)

Zavlažovaná půda:

90 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

5,2 km3 (2003)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,15 km3/ rok (24% / 8% / 68%)
Na jednoho obyvatele: 17 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

pravidelná období sucha, je sopečného pohoří Virunga se na severozápad podél hranice s Demokratickou republikou Kongo

Životní prostředí - aktuální problémy:

odlesňování výsledky nekontrolované dělení stromů na palivo, nadměrná, vyčerpání půdy, eroze půdy, rozsáhlé udusání

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, Ozone Layer Protection, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: o mořském právu

Geografie - poznámka:

odříznutým, většina země je savana pastvin s obyvatelstvem převážně venkovské

ObyvatelstvoRwanda
Obyvatelstvo:

10.186.063

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 41,9% (muži 2143479 / ženy 2124588)
15-64 let: 55,7% (muži 2826557 / ženy 2842020)
65 let a více: 2,4% (muži 99721 / ženy 149698) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 18,7 let
Muži: 18,5 let
Ženy: 18,9 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

2.779% (2008)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

39.97 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

14.46 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

2.29 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,03 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,01 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,67 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,99 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 83,42 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 88,53 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 78.16 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 49,76 let
Muži: 48,56 let
Ženy: 51 let (2008)

205 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

5,31 narozených dětí na 1 ženu (2008)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

5,1% (2003)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

250.000 (2003)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

22.000 (2003)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: velmi vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjmy, žloutenky typu A, tyfus
vectorborne onemocnění: malárie (2008)

Národnost:

podstatné jméno: rwandská (y)
Přídavné jméno: rwandská

Etnické skupiny:

Hutu (bantusko) 84%, Tutsi (Hamitic) 15%, TWA (trpaslík) 1%

Náboženství:

Římskokatolické 56,5%, protestanti 26%, Adventist 11,1%, muslimské 4,6%, domorodé víry 0.1%, žádné 1,7% (2001)

Jazyky:

Kinyarwanda (oficiální) univerzální bantusko dialekt, francouzština (úřední), angličtina (úřední), Česky (svahilština) používané v obchodních centrech

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 70,4%
Muži:76.3%
Ženy: 64,7% (2003)

Základní vzdělání:

celkem: 9 let
Muži: 8 let
Ženy: 9 let (2005)

Školství - výdaje:

3,8% HDP (2005)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Lidé - poznámka:

Rwanda je nejvíce hustě obydlených zemí v Africe

VládaRwanda
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Rwanda
krátká forma: Rwanda
místní dlouhá forma: Republika yu Rwanda
místní krátká forma: Rwanda
bývalé: Ruanda, německé východní Africe

Vláda - typ:

republiky, prezidentské, pluralitního systému

Hlavní město:

Název: Kigali
Zeměpisné souřadnice: 1 57 S, 30 04 E
časový rozdíl: UTC +2 (7 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Rwanda :
Administrativní rozdělení:

4 provincií (ve francouzštině - provincie, singulární - provincie, v Kinarwanda - intara na jednotném a množném čísle) a 1 město * (ve francouzštině - Ville, v Kinarwanda - umujyi); Est (Východní), Kigali * Nord (Severní) Ouest (Západní), Sud (jižní)

Zobrazit všechna města státu: Rwanda :
Nezávislost:

1. červenec 1962 (z Belgie-spravovány OSN opatrovnictví)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 1. července (1962)

Ústava:

Nová ústava schválena referendu 26. května 2003

Právní systém:

založeny na německých a belgických občanskoprávních systémů a zvykové právo, soudní přezkum aktů v Nejvyššího soudu, který nepřijal povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Paul Kagame (od 22. dubna 2000)
předsedy vlády: ministerský Bernard Makuza (od 8. března 2000)
kabinet: Rada ministrů jmenovaných prezidentem
volby: prezident volen ve všelidovém hlasování o sedmi-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); poslední volby konat 25. srpna 2003 (vedle, která se bude konat v roce 2010)
volební výsledky: Paul Kagame zvolen prezidentem v prvním přímém všelidovém hlasování, Paul Kagame 95,05%, Faustin Twagiramungu 3,62%, Jean-Nepomuscene žádné údajeYINZIRA 1,33%

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament se skládá ze Senátu (26 míst, 12 členů volených místních rad, 8 jmenován prezidentem, 4, které Politické organizace fóra, 2 představují instituce vysokoškolského vzdělávání, který bude sloužit osm-rok výrazy) a Poslanecké sněmovny (80 křesel ; 53 členů volených lidovým hlasováním, 24 žen voleni místními subjekty, 3 vybraných mladých lidí a organizací zdravotně postižených, který bude sloužit pěti-rok podmínek)
volby: Senát - členové jmenováni jako součást přechodné vlády (další, které se budou konat v roce 2011); Poslanecká sněmovna - poslední konat 15. září 2008 (která se bude konat příští září 2013)
volební výsledky: procento hlasů party - RPF 78,8%, PSD 13,1%, Polsko 7,5%; sedadel party - 42 RPF, PSD 7, PL 4, další 27 členů volených nepřímo

Soudní moc:

Nejvyšší soud, vrchní soudy v republice; zemské soudy, okresní soudy, zprostředkování výbory

Politické strany a jejich vůdci:

Centristických demokratické strany nebo PDC [Alfred MUKEZAMFURA]; Lidová demokratická unie Rwandy nebo UDPR [Adrien RANGIRA]; demokratické republikánské hnutí nebo MDR [Celestin KABANDA] (oficiálně zakázán); islámské demokratické strany nebo PDI [Andre BUMAYA]; Liberální strana nebo PL [Protais MITALI]; strany za demokratické obnovy (úředně zakázán); rwandská vlastenecké fronty nebo RPF [Paul Kagame]; strany sociálně demokratické nebo PSD [Vincent BIRUTA]

Politické organizace a jejich vůdci:

IBUKA (sdružení genocidu přežili)

Mezinárodní organizace - účast:

AKT, AfDB, AU, CEPGL, COMESA, EAC, EADB, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO (korespondent) , ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURCAT, Nam, OIF, OPCW, UN, Užádné údajeMID, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNMIS, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec James KOMONYOadresa: 1714 New Hampshire Avenue, NW, Washington, DC 20009 telefon: [1] (202) 232-2882 FAX: [1] (202) 232-4544

Diplomatické zastoupení z USA:

šéfa mise: velvyslanec W. Stuart Symington velvyslanectví: 2657 Avenue de la četnictva, Kigali poštovní adresa: BP 28, Kigali telefon: [250] 596-400 FAX: [250] 596-591

Vlajka - popis:

ze tří vodorovných pásů na modrém nebi (top, dvojité šířka), žluté a zelené, se zlatou neděli s 24 paprsky blízko létat koncem modrý pás

EkonomikaRwanda
Ekonomický přehled:

Rwanda je chudých venkovských země s přibližně 90% populace zabývající se (převážně živobytí) zemědělství. Je to nejhustěji osídlených zemí v Africe a je vnitrozemský s málo přírodních zdrojů a minimální průmyslu. Primární devizové příjmy jsou káva a čaj. V roce 1994 genocidy zdecimovaný Rwandas křehkou ekonomickou základnu, výrazně ochuzena obyvatelstva, zejména žen, a že země Narušily schopnost přilákat soukromé a zahraničních investic. Nicméně, Rwanda dosáhla významného pokroku ve stabilizaci a obnovu své ekonomiky na pre-úrovně roku 1994, i když chudoba jsou vyšší teď. HDP se opětovně oživil a inflace byl omezován. Přes Rwandas úrodné ekosystému, produkce potravin často nedrží krok s růstem počtu obyvatel, které vyžadují dovoz potravin. Rwanda nadále dostává značné podpory a peníze získané MMF-Světové banky silně zadlužené chudé země (HIPC) iniciativy oddlužení v 2005-06. Rwanda rovněž obdržela Millenium Challenge Account Prahové stav v roce 2006. Vláda přijala jeden expanzivní fiskální politiky ke snížení chudoby prostřednictvím zlepšení vzdělávání, infrastruktury a zahraničních a domácích investic a sledování trhu-orientované reformy, přestože nedostatek energetických zdrojů, nestabilita v sousedních státech, a nedostatek vhodných přepravní vazby k jiným zemím nadále handicap růstu.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 8,909 mld. (2008)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

4,027 miliardy dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

6% (2008)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 900 (2008)

214 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 35%
Průmysl: 22,1%
Služby: 42.9% (2008)

Pracovní síly:

4,6 mil. (2000)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 90%
průmyslu a služeb: 10% (2000)

Míra nezaměstnanosti:

žádné údaje%

227 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,1%
Nejvyšší 10%: 38,2% (2000)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

46,8 (2000)

Investice (hrubé):

22,5% HDP (2008)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: 902,2 milionu dolarů
Výdaje: 1,032 miliardy dolarů, včetně kapitálových výdajů ve výši $ žádné údaje (2008)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

9,5% (2008)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

12,5% (k 31. prosinci 2007)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

15,84% (k 31. prosinci 2007)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 233,6 mil. EUR (31. prosince 2005)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

227,4 milionu dolarů (k 31. prosinci 2005)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 209,2 mil. EUR (31. prosince 2005)

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

káva, čaj, pyrethrum (insekticid.ČÁST vyrobena z chryzantémy), banány, fazole, čirok, brambory, živočišné

Průmysl:

cement, zemědělské produkty, malá-stupnice nápoje, mýdla, nábytku, obuvi, plastové zboží, textil, cigarety

Elektřina - výroba:

134 milionů kWh (2006)

184 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

234,6 milionů kWh (2006)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

10 milionů kWh (2007)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007)

198 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

5320 barelů / den (2006)

164 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

149 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

5597 barelů / den (2005)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledna 2006)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007)

165 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

166 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007)

182 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

56,63 miliard m3 (1. ledna 2008)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 220 mil. (2008)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

219 milionů dolarů (2008)

182 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

káva, čaj, kůže, cínové rudy

Export - partneři:

Čína 8,9%, Německo 6,8%, USA 4,9%, Hong Kong 4.8% (2007)

Import:

759 milionů dolarů (2008)

182 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

potravin, strojů a zařízení, z oceli, ropných produktů, cementu a stavebních materiálů

Import - partneři:

19,6% Keňa, Uganda 6,9%, Německo 6,2%, Belgie 5,9%, Čína 5% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

657 milionů dolarů (k 31. prosinci 2008)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

1,4 mld. dolarů (2004)

145 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Rwandská frank (RWF) na americký dolar - 550 (2008), 585 (2007), 560 (2006), 610 (2005), 574,62 (2004)

Komunikace / internetRwanda
Telefony - pevné linky:

23.100 (2007)

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

635.100 (2007)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: malá, nedostatečná telefonní systém primárně slouží podniků a vlády
domácí: hlavní město Kigali, je zapojen do centra provincie mikrovlnnými rádio relé a nedávno do celulární telefonní služby, z velké části závisí na síti a drát HF radiotelefonními; kombinované-pevné linky a mobilní-mobilní telefon hustota jen asi 7 telefonů na 100 osob
International: kód země - 250; mezinárodní spoje zaměstnávají mikrovlnné rádiové relé do sousedních zemí a satelitní komunikace do vzdálenějších zemí; družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (Indický oceán) v Kigali (zahrnuje dálnopisné a telefaxové služby)

Rozhlasové stanice:

AM 0, FM 10 (dvě hlavní FM programy jsou vysílány prostřednictvím systému opakovačky, mezinárodní FM programování zahrnuje BBC, VOA, a Deutchewelle) (2007)

Televizní stanice:

2 (2004)

Internet - kód země:

.rw

Internet - host:

2.363 (2008)

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

100.000 (2007)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaRwanda
Letiště:

9 (2007)

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 4
Nad 3047 m: 1
914 až 1523 m: 2
Pod 914 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 5
914 až 1523 m: 2
Pod 914 m: 3 (2007)

Délka silnic a dálnic:

celkem: 14008 km
silnice: 2662 km
Nezpevněné: 11.346 km (2004)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

Lac Kivu splavnou do mělkých-návrh čluny a nativní řemesla (2008)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Cyangugu, Gisenyi, Kibuye

ObranaRwanda
Obrana - složky:

Rwandská obranných sil: armáda, Air Force

Věk pro vojenskou službu:

18 let pro dobrovolné vojenské služby, ne konskripční (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 2430469
ženy 16-49 let: 2392933 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1404066
ženy 16-49 let: 1403700 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 111791
ženy: 112131 (2008)

Výdaje na obranu:

2,9% HDP (2006)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéRwanda
Mezinárodní spory:

bojů mezi etnickými skupinami - volně spojené politické rebely, ozbrojené gangy, a různými vládními silami ve Velkých jezer přesahují hranice Burundi, Konžská demokratická republika, Rwanda a Uganda - odešla od deseti lety díky OSN pro mírové operace mezinárodní zprostředkování a úsilí místních samospráv k vytváření občanské společnosti, přesto, 57000 rwandské uprchlíky stále bydlet v 21 afrických států, včetně Zambie, Gabon, a 20000, který uprchl do Burundi v roce 2005 a 2006, aby unikl sucha a obviňování z tradičních soudů vyšetřování 1994 masakry, v roce 2005 DROC a Rwandu hranicích mechanismus pro ověření kmenov


Zobrazit všechny obrázky: Rwanda

Diskuze k článku: Rwanda

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Rwanda Příspěvek k článku: Rwanda Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Rwanda
 Poradna k článku Rwanda
Diskuze k článku: Rwanda
 Diskuze k článku Rwanda
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Rwanda
Rwanda


Rwanda
Rwanda


Rwanda
Rwanda


Rwanda
Rwanda


Rwanda
Rwanda


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Rwanda, neváhejte a...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Dorota, zítra Alexandr